Dekret presidenta o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 93/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 23. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. července 1948
Dekret presidenta republiky
ze dne 29. září 1945
o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního
sociálního pojištění.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

(1) Aby byla zajištěna správa a nerušená činnost veřejnoprávního sociálního pojištění v mimořádných poměrech vyvolaných válkou, jest ministr ochrany práce a sociální péče oprávněn až do vydání nových předpisů o organisaci pojištění činiti po slyšení Ústřední rady odborů nutná organisační opatření v ústavech a zařízeních sloužících sociálnímu pojištění (zaopatření) zaměstnanců.

(2) Zejména jest oprávněn:

a) stanoviti, kdy působnost dosavadních správních orgánů zanikla, odvolávati je a ustanovovati ke správě zmocněnce (jejich zástupce), případně vedle nich jmenovati užší správní sbory z řad pojištěnců;
b) učiniti organisační a správní opatření o převzetí a správě sociálního pojištění v pohraničním území.

(3) Zmocněnce (jeho zástupce) pro Ústřední sociální pojišťovnu a Všeobecný pensijní ústav jmenuje president republiky na návrh ministra ochrany práce a sociální péče.

(4) Zmocněncům (zástupcům) přísluší působnost všech správních orgánů nositelů (ústavů, zařízení), pro které byli jmenováni, nestanoví-li ministerstvo ochrany práce a sociální péče v určitém případě jinak. Bude-li jmenován pro nositele (ústav, zařízení) správní sbor, vykonává působnost svěřenou podle platných předpisů zastupitelským sborům, kdežto zmocněnec má práva, povinnosti a působnost ostatních orgánů.

(5) Zmocněnci (zástupci) a členové správních sborů jsou kdykoliv odvolatelni.

§ 2.

Mezi opatření, k nimž jest ministr ochrany práce a sociální péče podle tohoto dekretu oprávněn, náleží i dodatečné schválení opatření učiněných před účinností tohoto dekretu, zejména i opatření učiněných Ústřední radou odborů a zmocněnci.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí pro země Českou a Moravskoslezskou; provede jej ministr ochrany práce a sociální péče.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šoltész v. r.