Dekret presidenta o platech členů Prozatímního Národního shromáždění

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 106/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 1. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. prosince 1954
Dekret presidenta republiky
ze dne 23. října 1945
o platech členů Prozatímního Národního shromáždění.

K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

(1) Členové Prozatímního Národního shromáždění mají stálý měsíční plat 12 000,- Kčs, a to počínajíc prvním dnem měsíce, v němž vykonali slib nařízený ustanovením § 22 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž jejich mandát zanikl.

(2) Místopředsedům Prozatímního Národního shromáždění přísluší přídavek 2 000,- Kčs měsíčně, nepodrobený dani důchodové, a činovní přídavek 2 000,- Kčs měsíčně.

§ 2.

Předseda Prozatímního Národního shromáždění má vedle platu, uvedeného v § 1, odst. 1, činovní přídavek 100 000,- Kčs ročně a representační přídavek 56 000,- Kčs ročně. Přídavky se vyplácejí v měsíčních částkách obdobně podle ustanovení § 1, odst. 1. Mimo to má předseda stálý povoz a služební byt na státní útraty.

§ 3.

Členové Prozatímního Národního shromáždění mohou bezplatně užívati vlaků všech druhů, kterékoli třídy, všech - i soukromých - drah, ať jsou v provozu státním nebo ve vlastní režii, malodrah a drah elektrických, osobních autobusů státních a lodí dopravních na celém státním území až do konce kalendářního roku, v němž byli členy Prozatímního Národního shromáždění.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě s ministry financí a dopravy.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.