Dekret presidenta o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 107/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 30. října 1945
Licence: PD CZ
zrušen 30.června 1949
Dekret presidenta republiky
ze dne 23. října 1945
o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu
v zemích České a Moravskoslezské.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

(1) Poplatkový ekvivalent podle zákona ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb. (zákon) počne se v zemích České a Moravskoslezské opětně vybírati, a to od 1. července 1945.

(2) Doba, po kterou předpisy o poplatkovém ekvivalentu nebyly v účinnosti, nepřetrhuje 10letou lhůtu podle § 8 zákona. Došlo-li k transakci uvedené v - 17, odst. 1 zákona,přechází ekvivalentní povinnost původního vlastníka na nového vlastníka v rozsahu stanoveném tímto dekretem i tehdy, bylo-li jmění přechodně ve vlastnictví (držbě) jiných osob.

§ 2.

(1) Poplatkový ekvivalent, připadající na rok 1945 jest splatný nejpozději do 60 dnů ode dne počátku účinnosti tohoto dekretu.

(2) Pro výměru splátek je rozhodným roční předpis na vyměřovací období 1941 - 1950. Nebyl-li poplatkový ekvivalent na toto vyměřovací období dosud vyměřen, řídí se výše splátek splátkou připadající na poslední čtvrtletí, v němž předpisy o poplatkovém ekvivalentu byly v účinnosti.

(3) Nepodal-li ekvivalentní podmět dosud přiznání, poněvadž lhůta podle § 13 zákona skončila v době, kdy předpisy o poplatkovém ekvivalentu nebyly v účinnosti, musí tak učiniti do 31. října 1945, jinak jej stihnou následky podle § 14 zákona.

(4) Ministr financí se zmocňuje, aby pro území, které bylo po 29. září 1938 dočasně odloučeno od zemí České a Moravskoslezské, upravil odchylně lhůty k podání přiznání a k odvedení splátek.

§ 3.

Použivatelnost vládního nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 412 Sb., o zrušení poplatkového ekvivalentu, a jiných právních předpisů, odporujících tomuto dekretu, se zrušuje.

§ 4.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr financí.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Šrobár v. r.