Dekret presidenta o přísném trestání drancování

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o přísném trestání drancování
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 38/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 22. srpna 1945
Licence: PD CZ
zrušen 1. srpna 1950
Dekret presidenta republiky
ze dne 31. července 1945
o přísném trestání drancování


K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:

§ 1.

Kdo využívaje mimořádných poměrů způsobených válkou nebo poválečným stavem pro sebe nebo jinou neoprávněnou osobu odejme cizí věc movitou hodnoty nikoli nepatrné, která je v budovách či místnostech nebo na pozemcích majitelem opuštěných nebo poškozených jakýmikoli válečnými činy, na př. leteckým či jiným bombardování, dopustí se drancování a bude potrestán za zločin těžkým žalářem od pěti do deseti let. Byl-li však pachatel opatřen zbraní anebo byl-li čin spáchán s několika spolupachateli nebo za okolností obzvláště nebezpečných nebo zneužil-li pachatel jemu svěřené veřejné funkce, bude potrestán těžkým žalářem od deseti do dvaceti let nebo na doživotí.

§ 2.

Stejně bude potrestán, kdo ukryje nebo na sebe či jinou neoprávněnou osobu převede věc, o níž ví, že byla získána drancováním.

§ 3.

Rozhodovati o zločinech uvedených v § § 1 a 2 přísluší sborovému soudu první stolice. Ustanovení § 338 trestního řádu ze dne 23. května 1873, č. 119 ř. z., lze užíti jen v případech mimořádného zřetele hodných.

§ 4.

Zločin uvedený v § 1 patří ke zločinům, při jejichž zvláště nebezpečném šíření může býti prohlášeno stanné právo.

§ 5.

Tento dekret platí pro území celého státu a nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej ministři spravedlnosti, národní obrany a vnitra.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Stránský v. r.
gen. Svoboda v. r.
Nosek v. r.