Dekret presidenta, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 133/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 21.listopadu 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 27. října 1945,
kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický
Jana Amose Komenského.

K návrhu vlády ustanovuji:

§ 1.

Pro vědecké výzkumné práce v oboru výchovy a vyučování a pro přípravu účelného využití jejich výsledků ve školství se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského v Praze a jeho pobočka v Brně.

§ 2.

(1) Organisační statut Výzkumného ústavu pedagogického a jeho pobočky vydá ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí. Statut určí potřebný počet služebních míst pro zaměstnance ústavu a jeho pobočky a přidělené učitelské síly. Těmto silám přísluší služební přídavek jako učitelským silám, přiděleným ministerstvu školství a osvěty.

(2) Výzkumný ústav pedagogický a jeho pobočka podléhají po stránce správní dozoru ministra školství a osvěty.

§ 3.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede jej ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem financí.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Dr. Nejedlý v. r.