Dekret o věnování nemovitostí SSSR

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
Autor: president republiky
Právní oblast: dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 8/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 5. června 1945
Licence: PD CZ
Dekret presidenta republiky
ze dne 2. června 1945
o věnování nemovitostí Svazu sovětských
socialistických republik jako projev díků


K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1.

Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 19, 372, 929, 1010 a 1101, vesměs pozemkové knihy pro katastrální území Bubeneč.

§ 2.

Československý stát věnuje nemovitosti, uvedené v § 1, Svazu sovětských socialistických republik pro účely zastupitelských úřadů jakožto dar a projev díků za pomoc, kterou Svaz sovětských socialistických republik poskytl Československé republice v osvobozovacím boji.

§ 3.

Vklad práva vlastnického pro Svaz sovětských socialistických republik se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle § § 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.

§ 4.

Nároky původních vlastníků nemovitostí na náhradu a nároky osob, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, zůstávají vyhrazena pozdější zákonné úpravě.

§ 5.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem 2. června 1945; provedou jej ministři financí, spravedlnosti, vnitra a zahraničních věcí.

Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Clementis v. r.