Dekret o nové organizaci vlády

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Ústavní dekret presidenta republiky o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné
Autor: president republiky
Právní oblast: ústavní dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 1/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 2. dubna 1945
Licence: PD CZ
zrušen k 1. lednu 1971
Ústavní dekret presidenta republiky
ze dne 2. dubna 1945
o nové organizaci vlády a ministerstev v době přechodné


§ 1.

Předseda vlády a pět jeho náměstků tvoří předsednictvo vlády. Náměstky předsedy vlády jmenuje a propouští president republiky.

§ 2.

V čele státní správy jsou tato ministerstva:

ministerstvo zahraničních věcí,
ministerstvo národní obrany,
ministerstvo zahraničního obchodu,
ministerstvo vnitra,
ministerstvo financí,
ministerstvo školství a osvěty,
ministerstvo spravedlnosti,
ministerstvo informací,
ministerstvo průmyslu,
ministerstvo zemědělství,
ministerstvo vnitřního obchodu,
ministerstvo dopravy,
ministerstvo pošt,
ministerstvo ochrany práce a sociální péče,
ministerstvo zdravotnictví,
ministerstvo výživy.

§ 3.

V ministerstvech zahraničních věcí, národní obrany a zahraničního obchodu jsou státní tajemníci, kteří jsou členy vlády. Je-li ministr Čech, bude státní tajemník Slovák a naopak.

§ 4.

Vláda rozhoduje ve sboru, který je schopen usnášeti se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vlády.

§ 5.

Působnost jednotlivých ministerstev upraví se zákonem. Podrobnosti stanoví vládní nařízení.

§ 6.

Tento dekret nabývá účinnosti dnem podpisu. Provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Eduard Beneš v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Bečko v. r.
Majer v. r.
Lichner v. r.
Němec v. r.
Dr. Stránský v. r.