Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě/Připomenutí k vydání druhému

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Připomenutí k vydání druhému
Autor: František Palacký
Zdroj: PALACKÝ, František. Dějiny národu českého I. Praha : Odeon, 1968. s. 47.
Licence: PD old 70

Když mi oznámena potřeba druhého vydání mého díla, ano první již drahně let rozebráno jest, roztoužil jsem se tím více po ouplném jeho přepracování, čím větší zdařily se za posledních desítiletí pokroky ve zkoumání a známosti starožitností českých vůbec. Avšak sotva přikročiv k věci, spatřil jsem, že ona požadovati bude mnohem více času ode mne, nežli mi nyní dovoleno jest naložili na ni. Již mi ubývá věku i síly, a při vší své přičinlivosti nedovedl jsem vypravování svého ještě ani do roku 1526; zkušenost pak mě učí, nejen že dějiny české 15. a počátku 16. století jsou ještě zanedbanější a požadují pilnější péče nežli kterékoli předešlé, ale že by jiným vrstevcům mým snad ještě tíže přišlo posloužiti v tom potřebám národu i nauky samé nežli mně. Proto musel jsem mimo vůli svou odříci se přepracování takového a odložiti také české vydání druhého dílu (1253—1403) až po dokončení aspoň věku jagjelovského v Čechách. Potom, popřeje-li bůh ještě života i zdraví, obrátím já se opět k dějinám starším, an mezitím snad někdo jiný bude pokračovati moci v díle ode mne počatém. Tak aspoň myslím, že poslouženo bude nejlépe věci samé, a tudíž i národu našemu. Ve přítomném pak vydání nebylo mi tudíž ani lze jinak než obmeziti se na skrovné některé přídavky a oprávky, nejvíce jen co do slohu a slovosledu. I doufám, že krajané moji mně v tom tím snáze shovívati budou, čím více uznají, že jen péče o další prospěch díla mého byla mi při tom pravidlem.

V Praze 18. prosince 1861.

Spisovatel