Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci/Obrazové přílohy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci
Autor: Mořic Kráčmer
Zdroj: Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci. Olomouc: Nákladem knihkupectví R. Prombergra, 1887.
Vydáno: 1887
Licence: PD old 70
Index stran

Obr. I.
Map of Olomouc (1887).jpg
H;=Obvod bývalého kn. hradu;
PH;=Obvod bývalého předhradí;
hb;=hradní brána;
nb;=nová brána;
B;=biskupský dům;
C;=Cuda;
D;=Obydlí kap. děkana;
E;=Eliščina třída;
N;=c. k. nemocnice;
P;=Chrám Sv. Petra a Pavla;
V;=Chrám Sv. Václava;
W;=Weitersheimbská ulice.
Staré město Olomoucké.

Obraz 3.[red 1]
Kreslil Karel Biefl, k.-a. stavitel v Kroměříži.

Romanské okno I.

Obraz 2.[red 1]
Kreslil Karel Biefl, k.-a. stavitel v Kroměříži.

Romanské okno II.

Obraz 4.
Kreslil Karel Biefl, k.-a. stavitel v Kroměříži.

Romanské okno III.

Romanesque crypt.jpg

Romanská krypta.

Obraz 6. Obraz 8. Obraz 7.
Sarcophagus from the grave of Václav Jindřich of Olomouc and Otto II. the Black.jpg
Tombstone of archdeakon Bedřich in Olomouc deanery.jpg
Sculpture of Jesus Christ, Olomouc.jpg
Sarkofág. Arcijáhen. Salvátor.

Obraz 9.
View of Olomouc (1590).jpg
Pohled na kr. hlavní město Olomouc
z jihovýchodní strany r. 1590.
a) Věže dvojnásobných zdí u nižší brány.
b) Střední brána.
c) Chrám u Kateřinek.
d) e) Zvonice a chrámová střecha sv. Blažeje.
f) Radnice.
g) Kaple ss. Cyrilla a Methoda.
h) i) Zvonice a střecha chrámu sv. Mořice.
k) Klášter Dominikánský na Velkém Hradě.
l) Nová věž.
m) Jesuitský chrám.
n) Chrám Panny Marie.
o) Chrám sv. Petra.
p) Biskupský palác.
q) Biskupský chrám sv. Václava s prostřední věží biskupem Stanislavem vystavenou a se Stanislavskou kaplí.

Obraz 10.
St Stanislaus' Chapel in St. Wenceslas Cathedral, Olomouc.jpg
st) Kaple sv. Stanislava.
m) Pomník biskupa Marka.
k) Knížata Otto II. a Václav I.

Obraz 11.
Velechrám Olomoucký v r. 1758. za Pruského obležení.

Obraz 12.
Pohled na Dietrichšteinský presbyterář uvnitř.

Obraz 13.
Kazatelna z r. 1704.

Obraz 14.
Hlavní varhany nad portálem po r. 1700.

Půdorys velechrámu Olomouckého
a jeho okolí před r. 1883.
 
  P. presbyterář.
l. loď chrámová.
v. věže chrámové.
k. křížová chodba.
d. dvůr se studní.
s. sakristie.
J. kaple sv. Jána křtitele
A. kaple sv. Anny.
B. kaple sv. Barbory.
D. děkanství.
L. loretánská kaple.
S. kaple sv. Staníslava.
p. bývalý průjezd J. Emínence.

zbytky zdí knížecích komnat.
z.

zbytky starých hradeb.
Symbol of a romanesque window.jpg
místa starých romanských oken.
h.

nynější hradby

Floor plan of St Wenceslas Cathedral, Olomouc, before 1883.jpg

Obraz 15.
Celý chrám zevnitř mezi lety 1803—1883.[red 2]

Obraz 16.
Pohled na antický chrám mezi lety 1803—1883.[red 2]

Obraz 17.
Saint Wenceslas Cathedral, Olomouc, before 1884.jpg

Velechrám olomoucký s okolím se strany severní do r. 1884.

k) kůr Dietrichsteinský, s) sakristie, o) starý obraz sv. Václava, l) loď chrámová, j) kaple sv. Jana Křtitele, a) kaple sv. Anny, m) kaple sv. Barbory vlastně sv. Maří Magdaleny, d) děkanství, v) místo, kde byl král Václav III. zavražděn.

Obraz 19.[red 3]
Pohled na nový velechrám Olomoucký.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. a b V originále bylo zřejmě omylem přehozeno pořadí obr. 3 a 2.
  2. a b Podle popisků se zdá, že v originále došlo k přehození obr. 15 a 16.
  3. Po obr. 17 v originále následuje obr. 19; obr. 18 se nachází neoznačen mezi obr. 14. a 15.