Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii/Díl první

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Cesta z Království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v Pusté Arábii - Díl první
Autor: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
Zdroj: [1]
Národní knihovna České republiky
Vydáno: Praha : Řivnáč, 1854
Licence: PD old 70
Související: Druhý díl
Autor předmluvy k vydání z r. 1854 - Karel Jaromír Erben
Dílo ve Wikipedii: Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta
page=1
page=1

Obsah:[editovat]

 • Předmluva k vydání z r. 1854 (autor Karel Jaromír Erben)
 • Předmluva k čtenáři
 • Kapitola 1. - V níž se vypisuje počátek cesty z Čech skrze díl země Německé až do města Benátek ve Vlaších ležícího.
 • Kapitola 2. - Vypsání, co jsme v Benátkách před sebe vzali; též o spůsobu toho města.
 • Kapitola 3. - V níž se vypisuje projíždka do Padue a Ferrary a co jsme tam paměti hodného spatřili.
 • Kapitola 4. - O spravení sobě potřeb.
 • Kapitola 5. - O plavení se našem k lodí.
 • Kapitola 6. - O plavení se našem od Benátek k ostrovu Zante.
 • Kapitola 7. - O připlavení se k ostrovu Kandii, i co se tam dálo.
 • Kapitola 8. - Vypsání ostrova Kandie.
 • Kapitola 9. - O plavení se od ostrovu Kandie až k ostrovu Cypru.
 • Kapitola 10. - O přijetí k ostrovu Cypru, a co v něm předsevzato bylo.
 • Kapitola 11. - Vypsání ostrova Cypru.
 • Kapitola 12. - O plavení se od ostrovu Cypru až k zemi Svaté.
 • Kapitola 13. - O přistání našem k zemi Svaté a vystoupení na břeh. Item vypsání města Jafy aneb Joppen.
 • Kapitola 14. - O přijetí do města Rámy, a při tom vypsání téhož města.
 • Kapitola 15. - O vyjetí z města Rámy, a co se na cestě dálo až k Jerusalému.
 • Kapitola 16. - O příchodu našem do kláštera sv. Salvatora v městě Jerusalémě.
 • Kapitola 17. - O spůsobu kláštera sv. Salvatora, v kterémž nyní mniši řádu sv. Františka v Jerusalémě se drží, a jaký v něm život vedou.
 • Kapitola 18. - O placení Turkům za jednu chůzi k hrobu božímu. Item jak jsme před kostel hrobu božího na dvůr přišli.
 • Kapitola 19. - O vjití našem do kostela hrobu božího, a o procesí při spatřování míst svatých v něm konané.
 • Kapitola 20. - Obsahující další procesí k místům svatým.
 • Kapitola 21. - O procesí k některým jiným místům, a zvláště k hrobu božímu.
 • Kapitola 22. - O spatřování týchž svatých míst. O přirovnání kostela hrobu božího k kostelu sv. Víta na hradě Pražském, až i o navrácení se našem do kláštera sv. Salvátora.
 • Kapitola 23. - O vyjití našem na horu Olivetskou, odtud do Betanie, a o jiných místech svatých na té cestě.
 • Kapitola 24. - O sjití s hory Olivetské do Betanie a k jiným místům až do Jerusaléma.
 • Kapitola 25. - O spatření některých míst v městě Jerusalémě.
 • Kapitola 26. - O vyjití poutníkův ven z města do údolí Josafat k spatření některých míst.
 • Kapitola 27. - O výjezdu z Jerusaléma k Jerichu, k řece Jordánu a jiným místům.
 • Kapitola 28. - O příjezdu našem k studýnce Eliseově a do Jericha.
 • Kapitola 29. - O přijetí našem k Jordánu řece, moři Mrtvému a zase do Jerusaléma.
 • Kapitola 30. - O spatření některých míst svatých v Jerusalémě a vně za městem na hoře Sion.
 • Kapitola 31. - O vyjetí našem z Jerusaléma do Betléma, a co jsme na té cestě spatřili.
 • Kapitola 32. - O vjití našem do kláštera Betlémského, a o spůsobu kostela blahoslavené panny Marie.
 • Kapitola 33. - O processí, kterouž jsme k místům svatým v kostele Betlémském vykonávali.
 • Kapitola 34. - O spatřování některých míst vně okolo kláštera Betlémského.
 • Kapitola 35. - O druhé processí k místům kostela Betlémského; item o spůsobu města a kláštera, a o navrácení se zase do Jerusaléma.
 • Kapitola 36. - O vyjití našem k spatření údolí Siloë a některých jiných míst okolních.
 • Kapitola 37. - O vyjití našem do kláštera sv. kříže, odtud navrácení se do kláštera sv. Salvátora; a o druhé chůzi do kostela hrobu božího, až i o hostině, kterouž jsme konventu připraviti dali.
 • Kapitola 38. - O spatřování některých míst vně za městem, a strojení se na cestu.
 • Kapitola 39. - O spůsobu starého města Jerusaléma, jaké bylo od počátku v své celosti a slávě, prvé nežli je Římané dokonce vybojovali a zkazili; což se brzo po na nebe vstoupení Krista pána stalo.
 • Kapitola 40. - O spůsobu nového a nynějšího města Jerusaléma až do těchto našich posledních časův.
 • Kapitola 41. - Spůsob a řád, kterýmž někteří poutníci na rytířství hrobu božího pasováni bývají.
 • Kapitola 42. - O původu a rozličnosti rytířův všelijakých v křesťanstvu.
 • Kapitola 43. - Řád a ustanovení od císařův Římských, králův a knížat království Franckého, kteříž byli nejvyšší přední a hlavní řádu slavného tovaryšstva rytířův hrobu božího v Jerusalémě, s dovolením a u přítomnosti otce gvardiana, jakožto kommissaře vrchního v zemi Svaté, vypsaný.
 • Kapitola 44. - Přípis vysvědčení, kteréž gvardian pod pečetí rytířům hrobu božího dává.
 • Kapitola 45. - Věr a sekt křesťanských v Jerusalémě rozličnost, vedlé jmén, jimiž se dělí, vypsaná.
 • Kapitola 46. - O Řeckém národu, a náboženství jejich.
 • Kapitola 47. - Georgiáni a Armeniáni jací národové jsou? a víra jejich jaká?
 • Kapitola 48. - Vypsání náboženství Nestoriánů, Syriánů, Maronitů, Jakobitů a Abyssynův.
 • Kapitola 49. - Sumovní vypsání vší země Svaté v okršlku jejím, a s městy předními v ní; též o minci, kteráž tam nyní obecně jde, a přitom závěrek dílu prvního.
 • Registrum aneb ukazovatel na obadva díly knihy této