Božská komedie/Očistec/Připomenutí k II. vydání

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Připomenutí k II. vydání
Autor: Jaroslav Vrchlický
Zdroj: ALIGHIERI, Dante. Božská komedie. Očistec. Praha: J. Otto, 1929. s. 3.
Licence: PD old 70

Jako při prvním dílu Božské komedie zasáhla revise i v druhém tomto dílu místy v samé základy prvotního překladu. Kdo by si nestěžoval a srovnal oba texty uviděl by, jakou práci provésti bylo překladateli zvlášť tam, kde nechtěl bourati původní skladbu terciny a snažil se vlíti v starý kadlub rýmů obsah originálu pokud možná plný a věrný. Velkým díkem jest překladatel povinen slovut. p. prof. dru Václavu Šimankovi, který jej na některé subtilnosti hlavně po stránce filosofie scholastické, jíž Dantova báseň se spravuje, laskavě upozornil. Co mohl, to učinil překladatel milerád; dlužno však nespouštěti se zřetele, že podává básnický překlad a že nemůže si dát svázati ruce i nohy požadavkem všady a ve všem doslovného překladu. Přání z nejedné strany projevenému, aby poznámky a vysvětlivky byly hojnější a pak aby byly umístěny pod čarou hned pod příslušným textem, nemohl překladatel vyhověti juž vzhledem k „Peklu“ a k vůli úpravě celého díla. Také by cena knihy na poměry naše valně vzrostla, kdyby vysvětlivky rozsahem dostihnouti měly známé komentáře Philaletha neb Longfellowa. Však těm, kdož by prahli po české knize život, dobu i báseň Dantovu osvětlující, bude brzy vyhověno obsáhlým dílem, které k tisku připravil a snad již brzy vydá pan P. Jan Blokša, profesor lesnického učiliště v Sovinci, dílem, kteréž, jak doufám, bude spolehlivou rukovětí jak k lektuře Dantovy velebásně, tak i ke studiu postavy i doby jeho.

V Praze, dne 16. září 1891.

J. Vrchlický