Balady a romance/Poetické besedy

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Poetické besedy
Autor: Jan Neruda, Eduard Valečka
Zdroj: Ceska-poezie.cz
Online na Internet Archive
Vydáno: Praha: Grégr & Valečka 1883.
Licence: PD old 70

Podepsaní hodlají za společné práce vydávati bibliotéku sešitovou, jejíž název:

Poetické besedy.

Neníť asi uvědomělého Čecha, aby s nadšením nepohlížel na bujný rozkvět nynější poesie české. Zcela přirozeným ovocem květu toho jsou ale tyto naše „Poetické besedy“.

„Poetické besedy“ mají hlavně dvojí účel. Předně aby prospěly samé básnické té produkci české, jížto nakladatelstvo naše sotva již stačí. Pak aby českému básnictví klestily cestu a získaly obliby v národních kruzích nejširších. Poslednějšího účelu chceme docíliti hlavně výpravným obsahem sešitů či svazků svých a rovněž poměrnou lácí jejich. Redakce při tom arci z obsahu nijak nevylučuje ani dobré, hlavně časové lyriky, aniž překladu zdařilého a vhodného.

Přesvědčeni, že podnik náš vlastní jen hodnotou svou odporučovati se má a také odporučovati se bude, vyhýbáme se zde všem slibným frásím. Podotýkáme jen, že pro první sešity buď nám již práce odevzdali nebo najisto slíbili básníci: Svatopluk Čech, Adolf Heyduk, František Kvapil, Ladislav Quis, J. V. Sládek, Ervín Špindler, Jaroslav Vrchlický, Julius Zeyer. S jinými poety se ještě jedná nebo bude jednati. Hleděti budeme k tomu, aby každý básník vyplnil sobě vždy alespoň jedno celé číslo „Poetických besed“.

„Poetické besedy“ budou vycházeti v různě velkých sešitech či svazcích, ve lhůtách asi měsíčních. Rychlejší či pomalejší vydávání bude viseti jak na součinnosti spisovatelstva tak na přízni obecenstva. Sešity formátu šestnácterkového, velmi příručného, budou již oříznuty a také hned kartonovány.

Odporučujeme samostatnou práci svou, kteráž zajisté není konkurentem s ničím českým již stávajícím, aniž napodobením jakéhokoli podniku cizího, lásce českého národa.

Jan Neruda, redaktor.

Eduard Valečka, vydavatel.