Přeskočit na obsah

Bajky Lafonténovy/Myš v poustevně

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Myš v poustevně
Autor: Jean de La Fontaine
Původní titulek: Le Rat qui s’est retiré du monde
Zdroj: Bajky Lafonténovy. Praha: Jaroslav Pospíšil, 1875. s. 74.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Překlad: Emil Herrmann
Licence překlad: PD old 70

Myš nabaživši se života ve hluku světa usmyslila si oddati se nerušenému klidu, i vyhledala si v ohromném bochníku sýra díru, ve které v úkrytu žila. Vedlo se jí dobře v této její poustevně, tak že brzy velmi ztloustla.

Kdysi přišlo k myši poustevnici poselstvo národa myšího žádajíc podporu. Přicházelo hledat pomoci proti národu koček, jenž Myšohrad obléhal. Byly nuceny vydat se na cestu bez peněz, neboť se těchto v otčině jich nedostávalo. Prosily jen, aby jim byla poskytnuta pomoc do čtyr nebo pěti dnů.

„Přátelé,“ pravila poustevnice, „co mně do toho, co ve světě se děje? A čím by mohl chudý poustevník vám pomoci? Co může činiti než modliti se k bohu, aby vás chránil? Doufám, že se vás ujme.“

Po těch slovech zavřela před posly dvéře své poustevny.