Básně smíšené/Vojenská

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Vojenská
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav, Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Zhůru, bratří! zbrojme paže,
Král i láska k vlasti káže,
Doba k boji zve;
Déle, déle nemeškejme,
Rychle bedra opásejme
K spáse vlasti své!

Trouba volá, prápor věje —
Nechť se zdráhá, nechť se směje
Plémě vahavé;
Pevně, pevně v slibu stůjme,
Mužně vůdce následujme
K spáse vlasti své!

Boj se blíží! boj se blíží!
Brzo spadne, co nás tíží —
Břímě hubivé;
Z boje, z boje zkvete sláva;
Chrabře hajme svatá práva
K spáse vlasti své!

Nuže! zhoubců svých se chopme,
V proudu vlastní krve stopme
Škůdce žíznivé;
Rychle, rychle meče tasme,
Věrně krále svého spasme
K spáse vlasti své!