Básně smíšené/Pouť Svatojanská

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Pouť Svatojanská
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

Sličný máj v celé své kráse
Po vlasti se rozložil,
Zpěvné ptactvo ozývá se,
Jakby jeho svátek byl.

Krásněji však v tomto máji
Nežli ten radosti zjev,
Rozléhá se po všem kraji
České slovo, český zpěv.

Ze všech končin národ spěje
V pestrobarvém obraze,
Svatojanské písně pěje,
Řídě kroky ku Praze.

Spěš tam, spěš, ty lide milý!
V náručí své matičky;
Tam, kde tvoji svatí žili,
Pobav též čas kratičký.

Vstup do chrámu velebného,
Jenž se vznáší nad Prahou,
Ucti tam vlastence svého
S jeho věčnou ozdobou.

Ucti tam ten jazyk svatý,
Jehož král se strachoval,
Jejž nám Bůh co klenot zlatý
Beze zkázy zachoval.

Modli se tam: Jene svatý,
Jenž se za nás přimlouváš!
Zachovej nám klenot zlatý,
Zachovej nám jazyk náš.

Přednes Bohu naše strasti,
Naše bolné toužení,
Když budem, jak ty, ve vlasti
Pro svůj jazyk souženi.

Prosiž za nás Stvořitele
V nebeské tam oslavě,
Když nás budou nepřátele
Topit v slzí Vltavě.

Osvěcuj nám temné noci
Svými pěti hvězdami,
Přispěj vlasti ku pomoci
A bdi stále nad námi!