Přeskočit na obsah

Básně smíšené/Písně po zkoušce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Písně po zkoušce
Autor: Boleslav Jablonský
Zdroj: JABLONSKÝ, Boleslav. Básně Boleslava Jablonského.
Online na Internet Archive
Vydáno: In: Básně Boleslava Jablonského. Praha, J. Pospíšil 1864
Licence: PD old 70

I.
Nuže, milí žáčkové,
Vespolek plesejme,
Za dar Ducha svatého
Díky Bohu vzdejme.
Děkujme mu pobožně,
Že nás dnes osvítil,
Plamenem své milosti
Srdce naše znítil.

Vám též, dítek přátelé,
Radost projevujem,
Že jste k nám se zblížili,
Pokorně děkujem.
Rádi budem na ten den
Vždycky zpomínati,
Onť nás bude k pilnosti
Mocně zbuzovati.

Mravní, pilní budeme,
To musíme býti,
Chcem-li někdy na světě
Šťastně, blaze žíti.
Mravní, pilní budeme —
Toto přislíbení
Slavně vam tu činíme
V tomto okamžení.

II.
Šťastně jest již dokonáno,
Slavnost naše skončena!
Budiž nám teď ještě přáno,
Otevříti srdce svá.

Chválu vzdejme Tvůrci svému
V tom blahém okamžení,
Radostně děkujme jemu
Za jeho osvícení.

S pomocí jeho posilnou
Slavně jsme tu zjevili,
Jak jsme svojí snahou pilnou
V umění pokročili.

Šťastně jest již dokonáno!
Ples jeví se ve zpěvu;
Budiž vám všem děkováno
Za tu vzácnou návštěvu.