Přeskočit na obsah

Autor:Jan Erazim Vocel

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Jan Erazim Vocel (1803–1871) byl český básník, archeolog, kulturní historik a národní buditel. První prof. českých starožitností na UK.

Nemalou zásluhu na rozvoji české archeologie mělo založení specializovaného časopisu Památky archeologické. Tuto odbornou revui začal Vocel vydávat spolu s Karlem V. Zapem roku 1854 a není bez zajímavosti, že vychází až do současné doby. ⇒ více…

Dílo[editovat]

Jiné básně[editovat]

Díla o autorovi[editovat]

Professor archaeologie a české literatury na universitě pražské. Nar. 28. srpna 1802 v Kutné Hoře, zemřel 16. září 1871 v Praze. Vydal tato básn. díla: Přemyslovce (1888), Meč a kalich (1843) a Labyrint slávy (1846). Sebr. spisy v Nár. bibl.