Auf… stürmen wir die Beseda!

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Auf… stürmen wir die Beseda!
Podtitulek: (Útok na Čechy v Hostinném.)
Autor: Ignát Herrmann (jako —on)
Zdroj: Národní listy, roč. 25, č. 233. s. 3 a č. 235. s. 3
Vydáno: 25 a 27. 08. 1885
Licence: PD old 70

V Jičíně, dne 24. srpna.

Před čtyřčlenný soud postaveno dnes patnácte surovcův z Hostinného, kteří dne 26. prosince 1884 učinili útok na českou besedu v Hostinném, při čemž sbili českou společnost až do krve a rovněž tak nakládali i s hostinským, jenž Čechy bránil. Rozumí se, že tyto projevy přátelství k občanům české národnosti jsou jen ovocem „ostrého tónu“ pánů dojčnacionálů.

Obžalovaní, kteří žalováni jsou pro zločin veřejného násilí, jehož dopustili se vpádem do místností české besedy a poškozením cizího majetku, jsou následující:

Bedřich Fischer, 25letý ženatý knihařský dělník z Arnsdorfu; Frant. Jos. Scholz, 31 letý ženatý hrnčíř; Vincenc Kubský, 24letý svobodný malíř; Jan Stiller, 19letý svobodný tovární dělník; Gustav Hackel, 28letý svobodný pekař ; Jan Körner, 331etý ženatý dělník ; Gustav Gernert, 22letý svobodný syn řezníka; Vilém Hartl, 23letý svobodný tovární dělník ; Ferdinand Eiselt, 26letý svobodný kočí; Alois Kittler, 20letý svobodný tesař; Ignác Erben, 21letý svobodný truhlář; Frant. Jiřička, 26letý truhlář; Ferdinand Heisler, 28letý ženatý truhlář; Frant. Matzer, 27letý svobodný nádenník; Josef Scharf, 24letý svobodný mydlář, vesměs z Hostinného.

Obvinění ponecháni na svobodě.

Za svědky předvoláni jsou:

Jindřich Bürgel, hostinský, Marie Bürglová, hostinská, Marie Bažantová, manželka obuvníka, Jan Kazda, pekařský pomocník, Josef Douth, obuvnický pqmocnik, Antonín Raymund, kolářský pomocník, Štěpán Freier, zámečnický pomocník, Josef Srna, obuvnický pomocník, Václav Machán, obuvnický pomocník, Antonín Hůrka, kovářský pomocník, Antonín Janovský, obuvnický pomocník, vesměs z Hostinného.

Již ve předešlé zprávě o přelíčení porotním v Jičíně oznámili jsme čtenářům svým, jakými výjevy a výstupy se strany surových dajčnacionálů provázeno bylo otevřeni české besedy v Hostinném, jehož oslavení konáno dne 21. prosince.

Výtržností opakovaly se po několik dnů, vrchole svého však dosáhly dne 26. prosince.

Večer nalézali se v místnosti besedy členové: Douth, Kazda, Srna, Freier, Hůrka, Janovský, Pelc, Raymund a Machán, a služky: Erbenova, Jiráskova a Macnerova.

V šenkovně naproti shromážděno bylo as 50 německých dělníků a tovaryšů, kteří statečně popíjeli. As o desáté přišel však Bedřich Fischer, otevřel dveře a křičel na kamarády: »Auf, meine Herren, jetzt stürmen wir die Beseda!“

Hostinský Bürgel bránil jim vstoupiti do besedy a členové se v ní zatarasili, ale někteří z výtržníků bušili do dveří a povykovali, a Fischer je povzbuzoval: „Nur hinein und schlagt die Thür’ ein!“

Za malou chvíli počaly dveře pod ranami a útočením davu praskat. Poněvadž by byly brzy povolily, otevřeli členové k vyzvání Bürglovu dveře dobrovolně, neboť Fischer ujišťoval, že se nikomu nic nestane, že se chtějí jenom podívat, kdo vše tam jest.

I vedral se po té zuřivý dav do místnosti a tn bylo se členy besedy i hostinským krutě jednáno.

Hostinský Bürgel vyhozen na ulici a utrpěl mimo to něčím tvrdým rány od Stillera. Janem Kazdou mrštěno o zem tak, že zůstal bez sebe, pak na něj klekli Scholz, Stiller a Kubský a bušili do něho pěstmi i sklenicemi: Bürgel chtěl Kazdovi pomoci, ale byl zmlácen na novo, Marie Bažantová kopnuta byla do života, a trpěla potom dlouho veliké bolesti. Antonín Hůrka byl sbit, nemohla se však zjistit jména osob, jež ho tloukly. Později podařilo se mu prchnouti.

Po útěku Hůrkově zmlátili Scholz a Kubský Raymunda. Freier zmlácen, pak vyhozen do síně a Scholz při tom volal: „Marsch, du verfluchter böhmischer Hund!“ Při tom uhodil ho do hřbetu, že Freier sletěl přes schody na dříví před domem. Ještě tu byl tlučen sklenicemi a když se chtěl zvednouti, porazil jej Scholz na novo. Stejně vedlo se Josefu Srnovi. I ten byl sbit a dostal ránu holí do hlavy, že zůstal na ulici ležeti bez sebe.

Josef Douth stlučen do krve.

Nejvíce řádil Scholz. Vrhl se i na Antonína Janovského s pokřikem: „Du bist auch ein Böhme!“ Chytil ho, vystrkoval ho ven a Körner, Matzer a jiní tloukli Janovského.

Václav Machán vytažen za vlasy do síně Janem Stillerem, zmlácen a ztýrán. Machán schoval se pak do záchodu a ještě sem vletěla za ním sklenice.

Hostinský Bürgel utrpěl škodu asi na 14 zlatých. Bylo mu rozbito nářadí a sklenice.

Přelíčení potrvá asi tři dny.

*** Pokračování 27. srpna 1885 ***

V Jičíně, dne 26. srpna.

(Zvl. telegram „Nár. Listů“.)

Včera po 5. hodině vynesen rozsudek v přelíčení proti superiorním zuřivcům, kteří dne 26. prosince 1884 přepadli místnost České besedy v Hostinném a přítomné členy jakož i hostinského Bürgla až do krve ztýrali.

Obžalovaní B. Fischer, F. Scholz, Gustav Hackel, oba Körnerové a Vinc. Kubský odsouzeni do žaláře na dva měsíce, Jan Stiller, Gustav Gernert, Vilém Hartl, Ferd. Eiselt, Frant. Matzer a Josef Scharf na měsíc; všichni odsouzeni také zároveň k náhradě škod a útrat trestního řízení. Ohledně Kittlera, Erbena, Jiřičky a Heislera odvolal státní zástupce žalobu. Obhájce odsouzených ohlásil stížnost zmateční.