Armádní rozkaz presidenta republiky (22. září 1938)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Armádní rozkaz presidenta republiky
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Lidové noviny, roč. 46, č. 479. str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 23. 09. 1937
Licence: PD old 70

Vojáci! V těchto dnech prožívá celý národ a všechno občanstvo těžké starosti o příští osud svého státu. Toho využívá nepřátelská propaganda, ať zahraniční či vnitřní k tomu, aby podkopala co nejvíce důvěru lidu v jednání odpovědných činitelů a vnesla neklid a rozbroj do řad občanstva. V této těžké chvíli zneklidněné obyvatelstvo spoléhá přirozeně na svou armádu, pro jejíž zmohutnění a vyzbrojení přinesl jeden každý značné oběti. V armádě vidí každý věrný občan nejen svou vlastní ochranu, ale také záchranu svého národa a státu.

Armáda tuto důvěru občanstva v každém případě splní, neochvějně bude státi za rozhodnutím vlády a svého vrchního velitele — presidenta republiky.

Bude pevná proti jakékoli podvratné činnosti a hrozbě, namířené proti státu odkudkoli. Bude všestranně ukázněná a bude dávati záruku, že důvěra v ni kladená odpovědnými činiteli a národem je oprávněná. Každý příslušník armády — od prostého vojína až po generála — musí být prodchnut naprostou důvěrou a oddaností k svým představeným, musí být připraven v každém okamžiku splnit každý rozkaz v pevném vědomí, že na jeho přesném a s nejlepším svědomím vyplněném provedení spočívá bezpečnost našeho státu a národa.

Armáda musí zůstat za každou cenu a za každé situace klidná, pevná, pohotová a naprosto ukázněná. Musí být připravena v každé době a v každé situaci splnit svou povinnost ke státu, národu, ke svému vědomí a svědomí.

Machník v. r. Dr. Edvard Beneš v. r.