Antologie z oper/Lucia di Lammermoor

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Lucia di Lammermoor
Autor: Alois Tvrdek
Zdroj: Antologie z oper, díl 2., str. 56-57
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Lucie z Lammermooru

Gaetano Donizetti: Lucia di Lammermoor.

Opera o 3 jednáních. Text dle Scottova románu „Nevěsta z Lammermooru“ text od S. Camferana.

Osoby[editovat]

  • Lord Harry Ashton ..baryton.
  • Miss Lucy, jeho sestra ..soprán.
  • Sir Edgar z Rowenswoodu ..tenor.
  • Lord Arthur Bucklaw ..tenor.
  • Raimund Bidebent, Luciin vychovatel ..bas.
  • Alice, Luciina společnice ..soprán.
  • Norman, Ashtonův důvěrný sluha ...tenor.

Děj se koná v Skotsku kolem r. 1700. První provozování 26. IX. 1835 v Neapoli.


Jednání I.[editovat]

Les poblíže zámku Rowenswoodů. — Mezitím co lovecká družina lorda Harryho si vypravuje o jakémsi chmurném tajemství, 1ord Ashton jest zabrán ve vážný rozhovor s vychovatelem své sestry Lucie, Raimundem Bidebentem; svěřuje se mu, že pouze sňatek Luciin s bohatým lordem Bucklawem zachrání ho od zkázy. Starý vychovatel omlouvá Lucii, jež se nátlaku bratrovu vyhověti zdráhá, tím, že dívka dosud truchlí nad smrtí matčinou a proto na sňatek nepomýšlí. Ve skutečnosti však Lucie miluje Edgara z Rowenswoodu, poslední ratolest starobylého rodu, jenž Ashtony byl přiveden na pokraj záhuby, pročež od dlouhých let žije s nimi v smrtelné nenávisti. Kdežto se Raimund Lucie ujímá, důvěrný sluha Ashtonův Norman prozrazuje tajemství lásky Edgara a Lucie, načež rozvášněný Ashton odkvapí se svou družinou, aby se Edgarovi pomstil.

Proměna.[editovat]

Park zámku Rowenswoodu. Noc. — Lucie dala svému milenci dostaveníčko u studánky, kde před lety člen rodu Rowenswoodova ze žárlivosti zabil svou manželku. Její stín zjevil se Lucii a varoval ji. Alice, věrná služka její, která Lucii doprovodila při noční výpravě té, marně ji varuje, aby upustila od neblahé vášně své, z níž vzejíti může pouze neštěstí. Přichvátavší Edgar zvěstuje, že musí jíti do války a že Lucii tudíž musí na čas opustiti; proto chce si zabezpečiti předem její ruku nabídkou smíření Luciinu bratrovi. Když Lucie, znající nenávist Harryho proti Edgarovi, mu tento úmysl vymlouvá, Edgar se jí vyznává, že přísahal nenávist na smrt rodu Ashtonovu na hrobě svého otce, který zemřel žalem nad ztrátou svého panství, lordem Harrym mu vyrvaného; pouze 1áska k Lucii zdržela ho vykonání hrozného úmyslu toho, jediné sňatek s dívkou milovanou zprostí ho přísahy na vždy. Lucie, hluboce dojatá vroucí oddaností Edgarovou, přísahá mu věrnost, načež milenci zpečetí vzájemný slib výměnou prstenův.

Jednání II.[editovat]

Komnata v zámku Rowenswoodu. — Lord Ashton naléhavě domlouvá sestře, aby ho zachránila úpadku sňatkem s bohatým lordem Arthurem. Jsouc pamětliva své přísahy, Lucie odolává veškerému přemlouvání, dokud se její bratr nesníží k bídné lsti, podávaje jí nepravý list Edgarův, svědčící o jeho zradě. V zoufalství klesá ubohá k zemi, když nelítostný bratr připraviv ji o důvěru v čestnost Edgarovu, naléhá na ni, aby nevěřila úskočným prý slibům nevěrného Rowenswooda. Konečně, když i její vychovatel jí domlouvá, poukazuje k tomu, že Edgar již zajisté na ni zapomněl, ježto nemá nižádné odpovědi k zoufalým dopisům jejím, Lucie poddává se neblahému osudu a odhodlává se státi se manželkou lorda Bucklawa.

Proměna.[editovat]

Síň v zámku. — Vše jest připraveno k nastávajícímu sňatku. Skleslá Lucie, oděná v černý šat, což bratr vysvětluje ženichovi smutkem sestřiným nad smrtí matčinou, sotva držíc se na nohou, podpisuje osudnou smlouvu svatební, když nenadále přikvapí Edgar. Lucie oceňujíc jeho věrnost, již sama zradila, jest zdrcena tímto poznáním. Sám tvrdý bratr její jest dojat jejím žalem; leč smlouva nabyla již platnosti. Strhnuv si s prstu záruku daného slova, prsten Luciin, jejž metá k nohám omdlévající dívky, Edgar se strašlivou kletbou na rtech probije se nepřáteli, naň dorážejícími, a odkvapí.

Jednání III.[editovat]

Síň v polozbořeném hradě Edgarově. — Lord Ashton vyhledal Edgara, aby ho vyzval k souboji na život a na smrt. Na hrobě Rowenswoodů lítí nepřátelé hodlají se utkati příštího jitra.

Proměna.[editovat]

Síň na zámku Rowenswoodů. — Hosté shromáždění k svatebnímu veselí oddávají se hodování, když vtom vyděšený Raimund přikvapí s děsnou zprávou, že Lucie zešílevši zavraždila svého manžela jeho vlastním mečem ve svatebním loži. Hned nato přichází šílená sama v bělostném rouše svatebním a ztrnule zírajíc v prázdno, hledá svého milence, o němž blouzní, že na věky jest s ním spojena. Hrůzou jatý bratr její přikvapí, aby spatřil vlastníma očima ohavné dílo své.

Proměna.[editovat]

Na hřbitově. — Nešťastný Edgar vzdav se myšlenky na pomstu, vzpomíná s láskou nevěrné milenky, o níž se domnívá, že šťastna dlí po boku manželově. Vtom dostává se mu zprávy, že Lucie v zoufalství pro něj lká. Chce ji spatřiti ještě jednou naposled, když náhle zazní umíráček, zvěstující, že Lucie skonala. V duchu se louče s milenkou, s níž doufá býti spojen na onom světě, když zloba lidská mu odepřela toto blaho na zemi, Edgar hyne vlastním mečem na hrobě svých předkův.