Antologie z oper/Furia

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Furia – obsah
Autor: Alois Tvrdek
Krátký popis: Hudební tragedie ve 3 dějstvích
Zdroj: Antologie z oper, díl 1., str. 104–105
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1922
Licence: PD old 70
Související: Autor:Alfred Maria Jelínek

Alfred Maria Jelínek: Furia.[editovat]

Hudební tragedie ve 3 dějstvích. Libreto dle Ibsena napsal R. Řezáč.

Osoby:[editovat]

  • Furia, vestálka… mezzosoprán.
  • Catilina, mladý Říman… baryton.
  • Aurelia, jeho choť… soprán.
  • Curtis, přítel Catilinův… tenor.
  • Kněz Vestin… baryton.
  • Přátelé Catilinovi, spiklenci, kněží a kněžky Vestiny, vojáci –

Jednání I.[editovat]

V chrámu bohyně Vesty. – Kněžka Furia těžce nese svůj život, plný odříkání, jenž se jí zprotivil. Proto chce uprchnouti, při čemž jí má býti nápomocným Catilina, k němuž vzplála vášnivou láskou. Dříve však dává si od něho potvrditi přísahou, že vykoná pomstu nad tím, kdo zneuctil její mladší sestru, která svou hanbu smyla dobrovolnou smrtí v Tibeře. Po dlouhém odporu Catilina učiní, čeho Furia žádá, prokleje – sám sebe. Když pak se chystá utéci s Furií, zhasne náhle věčný oheň Vestin, jejž Furia měla opatrovati. Tím přivoláni jsou kněží a kněžky Vestiny, Furia jest postavena před jejich soud a odsouzena, aby byla zazděna.

Jednání II.[editovat]

Dům Catilinův. – U Catiliny sešli se spiklenci, aby umluvili násilný převrat v Římě. Catilina však zdrcený zazděním milenčiným nemá již dřívějšího zájmu o nebezpečný ten podnik a nechá se přemluviti svou chotí Aurelií, aby opustil spiklence a uprchl se zbytkem svého jmění na venkovský statek. V rozhodném okamžiku přichvátá však Furia, osvobozená Curiem, vzplanuvším k ní láskou, předstírá Catilinovi, že jej miluje, a přiměje jej, aby se, nedbaje proseb manželčiných postavil v čelo spiklenců.

Proměna.[editovat]

Kaverna u Binula. – Spiklenci smluví tam plán na zvrácení politických poměrů v Římě, jenž má býti zapálen.

Jednání III.[editovat]

V zahradě Catilinově. – Spiknutí jest připraveno, a spiklencům jsou přiděleny příslušné úkoly. Do děje opět zasáhne Furia, která přemluví Curia, aby prozradil spiknutí v senátě a zachránil republiku.

Proměna.[editovat]

V Etrurii, v táboře Catilinově. – Catilina, provázený Furií, provádějící dílo své pomsty, jest připraven k boji; avšak jeho tábor jest dle návodu Furiina obklíčen římskými legiemi, a spiklenci jsou poraženi. Ani to však nestačí pomstě vášnivé ženy žádající na poraženém, aby probodl svou manželku. Když tak učinil, ve svém zoufalství žádá Furii, aby zabila i jeho. Pološílená Furie vyplní jeho přání. K mrtvole Catilinově přichází Curius a uzřev dílo Furiino, teprve chápe celou podstatu oné ženy, která prchá se slovy: „Běda, běda lidským srdcím!“