Akademicky vzdělaný občan má vždy zachovati klid a neohroženost

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Akademicky vzdělaný občan má vždy zachovati klid a neohroženost
Podtitulek: Přípis presidenta republiky sjezdu profesorů
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Národní politika, roč. 56, č. 97. str. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 08. 04. 1938
Licence: PD old 70

Včera dopoledne byl ve velké posluchárně filosofické fakulty Karlovy university v Praze zahájen III. sjezd pro středoškolskou pedagogiku a didaktiku v oboru klasické filologie, dějepisu, zeměpisu a filosofie za účasti více než 400 profesorů. Sjezdu, jejž po uvítacím projevu starosty Ústředního spolku čs. profesorů, prof. Vody, zahájil v zastoupení ministra školství a národní osvěty odb. přednosta dr. Jindřich Racek, dostalo se vzácné pocty přípisem presidenta republiky dr. E. Beneše.

Ve svém přípise president republiky zejména pravil: Všichni jsou povoláni pracovati na zdokonalování našeho demokratického zřízení, všichni mohou míti podíl na jeho výhodách a všichni se mohou a mají účastniti přímo nebo nepřímo na vedení státu a všeho politického života. Pozoruji často, že právě občané s vysokoškolským vzděláním mívají málo praktické znalosti politických problémů. Občan s vysokoškolským vzděláním, i když nedělá politiku přímo a ve stranách, má míti v politických věcech naprosté jasno a musí státi vždy na značné výši politického myšlení: musí býti objektivnější k třídním, národnostním a stranickým sporům nežli obyčejný občan, musí býti nezaujatý, musí míti vysoký stupen snášelivosti a při tom charakterní pevnosti. Právě dnes, v době tak pohnuté, tak mravně a filosoficky rozvrácené a při tom tak silné zodpovědné, je třeba viděti dobře do skutečné podstaty věcí, nepodléhat náladám, vášni, panice nebo povrchnosti. Akademicky vzdělaný občan má býti dále positivní, konstruktivní a, nedivte se, když zdůrazním, vždy optimistický. Ne proto, že je všecko pěkné, ale proto, že cítí povinnosti bojovat o ideál a všecko zlepšit. Má věřit i v politice a v organisaci společnosti v možnost dobra a má věřit v člověka. Má míti vědomí, že slouží všeobecnosti, vlasti, národu a že služba ta může býti prováděna nejen ve vedení a ve velikých věcech, nýbrž všude, na každém místě, v každé denní práci, i v maličkostech. Konečně je povinností akademicky vzdělaného občana — a to zdůrazňuji zvláště dnes — zachovati i v nejtěžších chvílích a děj se co děj klid, neohroženost a chladnokrevnost. Není horšího druhu nestatečnosti, než podléhati malomyslně psychose davu, nebo snad dokonce šířiti paniku tam, kde je nejméně odůvodněna. Být připraven, toť vše.

Slova presidenta republiky vyslechlo shromáždění s pozorností a potleskem. Panu presidentovi byl ze shromáždění zaslán telegram jako projev díků a oddanosti. Potom pronesl úvodní slovo jednatel ÚSČP dr. Čížek.

Po pozdravných projevech se přikročilo k referátům v jednotlivých sekcích. Vždy odpoledne budou diskuse. Sjezd, který má ráz pracovní, potrvá do 13. t m. a v jeho rámci budou zahrnuty také četné exkurse.