Abychom zůstali národem živoucím!

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abychom zůstali národem živoucím!
Autor: převážná část: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 80, čís. 242. str. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 6. září 1940
Licence: PD old 70

Pan státní president dr. Emil Hácha napsal pro rodinnou kroniku Radosti ze života, která právě vyšla tiskem, úvod, v němž s hlubokou láskou rozjímá o úkolech české rodiny, nositelky české tradice, kultury a čistoty českého jazyka:

„Česká rodina je kořenem života českého národa,“ praví a pokračuje: „na ní závisí mravní a kulturní vzestup národního celku. Povaha a hodnota našich nejlepších lidí byly pravděpodobné předurčeny povahou rodiny, z níž vzešli!

Vypěstuje-li rodina ušlechtilou tradici, dá svým příslušníkům vzácný odkaz. Dobrá tradice českých rodin byla živena křesťanskými zásadami, nesmí se jim proto zpronevěřiti. Má-li rodina zůstati věrna národu, musí opatrovati a zmnožovati vrozené duševní hodnoty svého rodu, ale také hmotné statky rodem získané!

Velkou hodnotou národa je rodný jazyk. Je národní povinností rodiny, pečovat o jeho zachováni. Je to především povinností české matky, ona má podle svých sil pečovati o čistotu jazyka, po předcích zděděného, a vštěpovati svým dětem lásku k němu, neboť rodný jazyk je nejpevnějším pojítkem, jež spojuje nejen nás současníky, ale i nás lidi dneška, s našimi předky i s našimi potomky v jeden živoucí národ!“

TNS.