Abeceda zdraví a nemoci/Hlasy a kritiky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Hlasy a kritiky o Bibliotéce lékařských spisů populárních
Autor: Anonymní reklama
Zdroj: JOVANOVIĆ-BATUT, M. Abeceda zdraví a nemoci. Praha : Hejda&Tuček, 1901.
Licence: PD old 100

Pohlédneme-li na literaturu lékařskou neb přírodovědeckou, postřehneme úžasný vývoj českého písemnictví od let řekněme nedalekých, od let šedesátých. Téměř veškerá odvětví lékařství i přírodních věd mají své i nejpřísnějším požadavkům moderní vědy vyhovující učebnice, odborné studie, časopisy i bibliotéky. Nutnost, by vzdělání zdravotnické vniklo i do vrstev lidu co možná nejširších, vedla ku popularisování mediciny, hlavně ovšem hygieny. I na poli popularisování poznatků vědeckých má národ český již slušné úspěchy. Zájem čtenářstva, hlavně dospělejšího, vyhledává rád spisy nebelletristické, poučné, hlavně pak lékařské. Dlužno však předem vytknouti, že článek populární jen skytá čtenáři skutečného prospěchu, když psán je pravým, látku dotyčnou úplně ovládajícím odborníkem a nikoli geniálním nějakým literárním všeumělem, jenž z výdělkových příčin ze dvou neb tří cizojazyčných knih slátá »originál« český a podepíše nějakého nebulosního dra Svobodu. Účelem pravým populární četby lékařské má býti rozmnožiti zdroj vědomostí, jež čtenáři přispějí chorob se uvarovati. Nesmí se tedy očekávati od populárních spisů lékařských poučení, jak se léčiti v případě choroby. Vážný čtenář shledá v knihách s takovými radami léčebnými hned klam a spekulaci špinavou, věda jak nesnadno je rozpoznati a léčiti spletité úkazy chorob a jak důležitým činitelem v obyčejném životě denním je hygiéna, a v případě vypuklé choroby zkušený, intelligentní lékař.

Snaživé knihkupectví a nakladatelství Hejdy a Tučka počalo právě vydávati Bibliotéku lékařských spisů populárních redakcí dra Panýrka, jež obrala si úkol námi výše uvedený. První svazek této sbírky obsahuje stať o sluchu, jeho chorobách a kterak je předcházeti, od známého odborníka dra Josefa Císlera a sestává z názorného popisu sluchového ústrojí, o zevní části ucha a jeho chorobách, o středném uchu a jeho nemocech, o příčinném vztahu onemocnění nosu k ústrojí sluchovému, o dutině ústní, o dutině bubínkové a jejich chorobách, o umělém bubínku, o hluchoněmosti a o některých nervových zjevech sluchového ústrojí. Dr. Císler je dobrý stilista, srozumitelný, stručný, tak že knížka čte se bez námahy duševní, jak to také u spisu určeného pro širší obecenstvo má býti. Zde malá ukázka: Boltec snad kdysi člověku k ochraně sluchového ústrojí sloužící, není ku správnému slyšení nezbytným; spíše zvykli jsme si dívati se naň očima krásu lidského těla odehadujícími. Také novelista, líče hluboké oko dívčino, ať to barvy jakékoliv, klenuté čílko, k tomu nosík potřebné façony, malinové rtíky, drobné, bílé zoubky, důlky v ruměné tváři atd. nezapomene také na jemně kreslené, obyčejně narůžovělé ouško. Budiž. Krása lidského těla je hodně subjektivní. Tak je známo, že se ledckdo i přes rozdíl věku zamiloval do ženy jen pro její krásné oko; zdali by toho také byl schopen pro krásné ucho dosud jsem se nedopátral.«

»Panuje zakořeněná víra, že »kvasící lišej« kol ucha nesmí se »zarážet« t. j. vyléčit, protože tím vlastně škodlivé vlhkosti z těla vycházejí a kdyby nastalo shojení, pak že se ta vlhkost jinde nahromadí a ven provalí, za mnohem horších následků. A proto ať jde raději takto ven. Podobně fantastický názor panuje i u jiných chorob, tak na př. při nadměrném pocení nohou. Také tu prý se pot nesmí »zarážet«. A čichu nevalně příjemné následky tohoto poblouzení má pak nevinné okolí snášeti.«

Bibliotéka začíná slibně a budou-li i ostatní svazky psány ve směru prvního, nalezne zajisté zasloužené obliby v obci čtenářské. Cena svazku 1 K 10 h je vzhledem k rozsahu (102 str.) přiměřená, úprava velmi slušná, tisk nepříliš drobný, zřetelný.

Mor. Orlice.

Dr. J. Císler: O sluchu, jeho chorobách a kterak je předcházeti. Cena 1 K 10 hal.

Dr. V. Mladějovský: Otylost, dna, cukrovka. Cena 80 hal. Bibliotéky lékařských spisů populárních sv. I. a II. Nákladem Hejdy a Tučka v Praze.

Dnes je již všeobecně známo, že popularisování vědy je jedním z nejtěžších literárních úkolů. Popularisovat neznamená, napsat o předmětu vše, co o něm vím — ani psát o předmětu zajímavém pouze pro odborníka. Vybrat s dobrým porozuměním, s dobrým pochopením laikova zorného úhlu látku a srozumitelně, věcně, lehkým slohem, ale s pojmovou přesností ji zpracovat — vyžaduje mnoho praktických zkušeností a jisté literární obratnosti.

Dr. Duchoslav Panýrek, redaktor »Bibliotéky lékařských spisů populárních«, má všechny podmínky a schopnosti k důležité své úloze. Jak první dva svazky ukazují, můžeme se od něho nadíti také obratného výběru v populárních těch svazečcích. Získáním »Sluchu« dr. Císlera a »Otylosti« dr. Mladějovského ukázal velmi šťastnou ruku. Promluvit o spiscích blíže, je věcí odborných časopisů. My chceme notickou na dobrou tuto bibliotéku jen upozornit.

——

O sluchu a jeho chorobách a kterak je předcházeti. Širšímu obecenstvu nastínil Dr. Josef Císler, ušní, krční a nosní lékař. S 2 vyobrazeními. Nakladatelé Hejda a Tuček, knihkupci v Praze. Cena 1 K 10 h.

Spisem uvedeným zahájeno vydávání Bibliotékyu lékařských spisů populárních, kterou rediguje Dr. D. Panýrek, operateur v Karlíně.

Již z prvního čísla nové knihovny seznati lze jasně cíl, jaký sobě vytklo pořadatelstvo její, poučovati totiž široké vrstvy lidové o nejdůležitějších předmětech veškerého lékařství, aby obyvatelstvo naučilo se znáti podstatu lidského zdraví, a aby tak na jedné straně žijíc dle příkazů zdravotnictví, neupadalo zbytečně v rozličné nemoci, na druhé pak straně v nemoc již upadnouc, aby obracelo se ku vzdělaným lékařům a nikoli k fušerům.

Spisovatel popsav složení sluchového ústroje, promlouvá o chorobách jeho, načež zakončuje vylíčením některých poučných a zajímavých fysiologických jeho zjevů.

Odporučujeme svému čtenářstvu rádi Císlerovu knihu.

(Sokol.) Dr. V. P.