Abdikační dopis Edvarda Beneše ze dne 7. 6. 1948

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Abdikační dopis Edvarda Beneše ze dne 7. 6. 1948
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: President dr. Edv. Beneš se vzdal svého úřadu. Rovnost, roč. 64, č. 133. str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 08. 06. 1948
Licence: PD CZ
Související články ve Wikipedii:
Klement Gottwald

sv - Praha 7. června

President republiky poslal předsedovi vlády Klementu Gottwaldovi dopis tohoto znění:

V Praze 7. června 1948

Pane předsedo vlády,

dne 4. května t. r. oznámil jsem Vám svůj definitivní úmysl resignovati na presidentskou funkci. Prodiskutovali jsme tehdy toto mé rozhodnutí v souvislosti s problémy celkové politické situace. Sdělil jsem Vám též, že také lékaři mi doporučují, abych vzal ohled na svůj dnešní zdravotní stav.

Odvolávaje se na tento náš rozhovor, prosím Vás, abyste oznámil Národnímu shromáždění mé rozhodnutí a požádal je, aby vzalo laskavě na vědomí moji resignaci na odpovědný úřad, jímž mne jednomyslnou volbou dne 19. června 1946 poctilo. Děkuji mu za jeho důvěru, děkuji za důvěru a lásku lidu, která mi byla vždy nesmírnou posilou a kterou jsem se snažil nezklamat.

Přeji všem svým drahým spoluobčanům, jejich odpovědným zástupcům a jejich vládě, aby republika zůstala ušetřena všech pohrom, aby všichni žili a pracovali v snášenlivosti, lásce a odpouštění, svobody přáli a svobody svědomitě užívali.

Věřím v dobrého genia našeho lidu a věřím v krásnou budoucnost naší drahé republiky.

Váš

Dr. Edvard Beneš, v. r.

Pan předseda vlády Klement Gottwald.