174/1928

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Vládní nařízení č. 174/1928 Sb. z. a n. ze dne 27. října 1928,
Podtitulek: jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují obvody a sídla okresních úřadů a některá města se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním zřízením.
Autor: vláda republiky Československé
Právní oblast: vládní nařízení
Platnost: Československá republika
Původní znění: 174/1928 Sb. z. a n.
Účinnost od: 1. prosince 1928
Licence: PD CZ
Zdroj: Částka 60/1928 Sbírky zákonů a nařízení státu československého
zrušen k 1. lednu 1949
174.

Vládní nařízení
ze dne 27. října 1928,

jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují obvody a sídla okresních úřadů a některá města se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním zřízením.


Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 3., § 3, odst. 2., a hlavy druhé, odst. 1., zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n. o organisaci politické správy:

§ 1.

Sídla a obvody okresních úřadů v zemi České a Moravskoslezské se shodují se sídly a obvody dosavadních okresních politických správ, pokud v tomto nařízení není ustanoveno jinak.

§ 2.

V zemi Moravskoslezské se vylučují obce: Hněvošice, Hoštice Malé, Hoštice Velké, Chlebičov, Kobeřice, Oldřišov, Rohov, Služovice, Strahovice, Sudice, Třebom a Vrbka z obvodu dosavadní okresní správy politické v Hlučíně a připojují k obvodu okresního úřadu v Opavě a obce: Děhylov, Dobroslavice, Martinov, Plesná a Třebovice se vylučují z obvodu dosavadní okresní politické správy v Bílovci a připojují k obvodu okresního úřadu v Hlučíně.

§ 3.

(1) Města se zvláštním statutem: Frýdek, Hradiště Uherské, Jihlava, Kroměříž a Znojmo se podrobují všeobecně platným obecním zřízením a připojují k obvodům okresních úřadů se sídlem v tom kterém městě.

(2) Pokud platí pro tato města zvláštní ustanovení z toho důvodu, že se řídí zvláštním statutem, pozbývají ona ustanovení platnosti a jmenovaná města podléhají předpisům všeobecně pro obce platícím.

§ 4.

Toto nařízení nabývá účinnosti, pokud jde o provedení voleb do zemských a okresních zastupitelstev, dnem vyhlášení, jinak dnem 1. prosince 1928; provede je ministr vnitra.

Dr. Šrámek v. r.
Černý v. r.
Dr. Gažík v. r.
Novák v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Srdínko v. r.
Dr. Mayr-Harting v. r.
Najman v. r.
Dr. Engliš v. r.
Dr. Tiso v. r.
Dr. Nosek v. r.