104/1935, kterým se v zemích České a Moravskoslezské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
info
Údaje o textu
Titulek: Vládní nařízení č. 104/1935 Sb. z. a n. ze dne 26. dubna 1935,
Podtitulek: kterým se v zemích České a Moravskoslezské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů.
Autor: Vláda republiky Československé
Právní oblast: vládní nařízení
Platnost: Republika Československá
Původní znění: 104/1935 Sb. z. a n.
Účinnost od: 1. října 1935
Licence: PD CZ
Zdroj: Částka 32/1935 Sbírky zákonů a nařízení státu československého
zrušen k 1. lednu 1949
104.

Vládní nařízení
ze dne 26. dubna 1935,
kterým se v zemích České a Moravskoslezské
provádějí změny obvodů některých okresních

úřadů.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 zákona ze dne 29. února 1920, č. 126 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy:

§ 1.

a) Zřizuje se okresní úřad se sídlem v Hořicích. Obvod tohoto okresního úřadu tvoří obce soudního okresu hořického; tyto obce se vylučují z obvodu okresního úřadu v Nové Pace.

b) Zřizuje se okresní úřad se sídlem ve Zlíně. Obvod tohoto okresního úřadu tvoří obce soudních okresů zlínského a vizovického; tyto obce se zároveň vylučují z obvodů okresních úřadů v Brodě Uherském, v Holešově a v Hradišti Uherském.

§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1935; provede je ministr vnitra.

Malypetr v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dostálek v. r.
Dr. Černý v. r.
Dr. Czech v. r.
Dr. Trapl v. r.
Bradáč v. r.
Dr. Krčmář v. r.
Dr. Meissner v. r.
Dr. Dérer v. r.
Dr. Spina v. r.
Dr. Šrámek v. r.