Žádost Emila Háchy o milost pro Aloise Eliáše

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žádost Emila Háchy o milost pro Aloise Eliáše
Autor: Emil Hácha
Zdroj: OTÁHALOVÁ, Libuše, ed. a ČERVINKOVÁ, Milada, ed. Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. (II), Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. Dokument 456, s. 630-631. (jen v NK ČR).
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1966
Licence: PD old 70
Související: Autor:Alois Eliáš

1941, říjen 2, Praha. — E. Hácha přednesl tzv. zastupujícímu říšskému protektorovi R. Heydrichovi žádost o milost pro zatčeného předsedu tzv. protektorátní vlády A. Eliáše.

Jsem Vám zavázán velkým díkem, že jste mě svým dopisem z včerejšího dne[1] informoval o rozhodnutí ve věci býv. ministerského předsedy A. Eliáše a za to, že mně umožňujete nyní, abych o tomto případu s Vámi promluvil a požádal Vás současně, abyste doporučil[2] Vůdci a říšskému kancléři moji naléhavou prosbu o jeho omilostnění.

Případ Eliášův dotkl se mě velmi hluboko, ježto jde o muže, který jeden z prvních a bezvýhradně pochopil můj krok z 15. března 1939, který za ním stál a vynaložil všechen svůj vliv, aby národu vštípil vědomí, že toto dějinné rozhodnutí bylo jedině správné. Myslím, že jeho činy, které se mu kladou za vinu, nevycházely z pohnutek nečestných a že, zakolísal-li a nepostupoval-li nekompromisně tam, kde zjistil postoj Říši nepřátelský, činil tak proto, aby neobětoval lidi, o nichž stále doufal, že se mu podaří včas[3] přivést je na správnou cestu. To vede mě k tomu, abych se obrátil na Vás s naléhavou prosbou, abyste doporučil Vůdci a říšskému kancléři, aby Eliášovu žádost o milost rozhodl[4] blahovolně. Jsem přesvědčen, že Vaše dílo k uklidnění obyvatelstva Protektorátu mohlo by být s největším zdarem zakončeno takovým aktem milosti z rukou Vůdce a říšského kancléře. V neposlední řadě ulehčilo by to i mně moji práci pro prohloubení říšské myšlenky v českém národě a zapojení tohoto národa do nově uspořádané a od bolševického nebezpečí navždy zbavené Evropy. Připravuje jmenování nového ministerského předsedy a rekonstrukci vlády budu míti zlehčenu svoji námahu právě takovým velkomyslným aktem.[5]

KPR, k T 276/41; český koncept, strojopis.


  1. Dopis R. Heydricha z 1. října 1941 je uložen v citované signatuře.
  2. Slovo „doporučil“ bylo vepsáno rukou místo původního „tlumočil“.
  3. Slovo „včas“ bylo vepsáno dodatečně rukou.
  4. Slovo „rozhodl“ bylo vepsáno dodatečně rukou místo původního „posuzoval“.
  5. Věta „Připravuje… velkomyslným aktem“ byla dodatečně škrtnuta a v německém textu už neuvedena.