Žádost Emila Háchy Františku Chvalkovskému o intervenci za Jiřího Havelku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Žádost Emila Háchy Františku Chvalkovskému o intervenci za Jiřího Havelku
Autor: Emil Hácha
Zdroj: OTÁHALOVÁ, Libuše, ed. a ČERVINKOVÁ, Milada, ed. Dokumenty z historie československé politiky 1939-1943. (II), Spolupráce československé emigrace na západě s domácím odbojem, její vztah k tzv. protektorátní vládě a germanizační politika okupantů. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. Dokument 462, s. 638. (jen v NK ČR).
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1966
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Jiří Havelka (politik), František Chvalkovský

1941, listopad 15., Praha. – E. Hácha poslal vyslanci tzv. protektorátu Fr. Chvalkovskému do Berlína dopis, ve kterém ho požádal o intervenci za zatčeného přednostu své kanceláře ministra J. Havelku s odvoláním na jeho pronacistické zaměření.

Pan
Dr. Fr. CHVALKOVSKÝ
vyslanec Protektorátu Čechy a Morava
u říšské vlády v Berlíně

Vážený pane vyslanče!

Jak je Vám známo, byl koncem září 1941 zatčen Dr. Jiří Havelka.[1] Jde o mého bývalého dlouholetého spolupracovníka, proto mně jeho osud leží na srdci. Nemám tušení, co je mu kladeno za vinu. Domnívaje se, že znám dobře jeho politické zaměření, nemohu pochopiti, že by mohl být brán v pochybnosti jeho aktivní postoj k Říši.

Vzpomenu-li na jeho činnost, vybavují se mně jeho počiny Říši přátelské, datující se již z první poloviny roku 1938, tedy z doby býv. republiky. Jak se pamatuji, odevzdal v létě 1938 tehdejšímu ministerskému předsedovi návrh na řešení národnostní otázky v republice, jejž však vláda považovala za nepřijatelný. Vzpomínám též, že v září roku 1938 po poradě s Havelkou jsem se obrátil na Dr. Beneše s naléhavou výzvou, aby za každou cenu a za největší možné ústupky se pokusil eventuelně i osobní rozmluvou s Vůdcem umožniti přátelské styky s Říší.

Byl jsem vždy přesvědčen, že i v době, kdy byl šéfem mé kanceláře na této linii neochvějně trval, jak o tom svědčily naše nesčetné hovory a jednání.

Měl hlavní podíl na mém rozhodnutí z 15. března 1939, podporuje celou svojí energií moje odhodlání k tomuto kroku. Litoval jsem vždy, že z důvodů, které mně dodnes nejsou jasny, bylo mu znemožněno účastniti se osobně této historické události, ačkoliv to bylo jeho výslovné přání.

To mě vede k tomu, abych se na Vás obrátil s přáním, mohl-li byste těchto okolností použít v jeho prospěch na vhodných místech v Berlíně. Máte velké zkušenosti i znalosti prostředí a rozvažte proto sám, neměl-li by tento krok vliv na posouzení Havelkovy osoby. Rád bych opravdu učinil vše, aby říšská místa I po této stránce byla o něm informována. Obávám se, že bude jeho nepevné zdraví vazbou – protáhne-li se – otřeseno tak, že nebude již možno použít jeho výjimečných schopností ani v jeho soudcovském povolání, k němuž se vrátil, jakmile mu bylo naznačeno, že jeho politická činnost není žádoucí.

Byl bych Vám povděčen, kdybyste mě co nejdříve sdělil, našel-li jste možnost mému přání vyhověti.[2]

Se srdečnými pozdravy

Hácha

KPR, T 328/41; ověřená kopie, strojopis.

  1. J. Havelka byl dne 24. dubna 1941 zproštěn funkce ministra dopravy a přednosty presidentské kanceláře. Viz dokument č. 442.
  2. Viz dokument č. 467.