Šablona:Motto

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


Účel

Šablona vloží do textu motto neboli průpověď – typicky citát nebo několik veršů na začátku některých textů, které bývají jako blok odsazeny k pravému okraji stránky. Šablona používá nepojmenované, poziční parametry:

  • prvním parametrem je veškerý text (může být dle potřeby i formátovaný, např. pomocí značky <poem>), ale bez případného podpisu autora,
  • nepovinným druhým parametrem je podpis autora – ten bude v rámci bloku odsazen k pravému okraji.

Příklady použití

Ukázka je převzata ze stránky Hlatipisec/I. a ilustruje použití společně se značkou <poem>.

Zdrojový kód:

{{Motto|<poem>Nic není chvalitebnějšího, jako mysl svou
ve šlechetnosti pevnou zachovati a se vší snažností opříti se
nešlechetným úsilím těch lidí,
jenžto právo chtějí rušiti a křivdu činiti.</poem>|Bohuslav z Lobkovic}}

Výsledek:

Nic není chvalitebnějšího, jako mysl svou
ve šlechetnosti pevnou zachovati a se vší snažností opříti se
nešlechetným úsilím těch lidí,
jenžto právo chtějí rušiti a křivdu činiti.

Bohuslav z Lobkovic

Pokud text nebo podpis obsahuje znak =, je nutné předávané parametry explicitně očíslovat. Ukázka je převzata ze stránky Zlomená duše/I. Kapitola z mládí:

Zdrojový kód:

{{Motto|1=<p>A kterak ty víš, ženo, získáš-li muže svého?<br />aneb co ty víš, muži, získáš-li ženu?</p>
<p style="text-align: right">Kap. VII., 16.</p>
<p>Žena svého vlastního těla v moci nemá,<br />ale muž; též podobně i muž těla svého vlastního<br />v moci nemá, ale žena.</p>
<p style="text-align: right">Kap. VII., 4.</p>|2=''Z epištoly sv. Pavla ke Korintským.''}}

Výsledek:

A kterak ty víš, ženo, získáš-li muže svého?
aneb co ty víš, muži, získáš-li ženu?

Kap. VII., 16.

Žena svého vlastního těla v moci nemá,
ale muž; též podobně i muž těla svého vlastního
v moci nemá, ale žena.

Kap. VII., 4.

Z epištoly sv. Pavla ke Korintským.

Příbuzné šablony