Říše nám zajišťuje klidné vánoce

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Říše nám zajišťuje klidné vánoce
Podtitulek: Vánoční poselství státního presidenta dr. Emila Háchy českému lidu
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Lidové noviny, roč. 49, č. 658****, str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 25. 12. 1941
Licence: PD old 70

ČTK - Praha 24. prosince

Státní president dr. Emil Hácha učinil na Štědrý večer 24. prosince o 19. hodině tento projev:

Milí spoluobčané!

Uprostřed nesmírného požáru války, jaké dosud nepoznal svět, slavíme vánoce. Na severu i na jihu, na západě i na východě, na všech světových mořích rachotí děla a k nebi stoupají plameny a dým z trosek a popelu lidského díla.

K nám doléhá válečná vřava jen tlumeně. Daleko od našich hranic se tyčí ochranný násep, nerozborná hradba branné moci Říše, jsou to hrdinní vojáci Vůdcovi. Vzpomeňme v prvé řadě jich dnešního večera s vděčností.

Dík jim jsme pracujícím zázemím v bezpečném klínu naší rodné země. Naše vánoční svátky budou proto míti klidnější povahu než vánoce těch, kdo jsou bezprostředně ve víru událostí. Budou míti dnes střídmější ráz než tomu bývalo jindy. Společné nutné omezení a střídmost dodá jim sbližující pocit pospolitosti všech vrstev národa. Vedle zářícího vánočního stromku zdůrazníme si symbol chudých jesliček, v nichž dřímá dítko — naděje nových lepších zítřků.

Věnujme se dětem, vyrůstajícím v našem kruhu, s celou láskou. Dopřejme jim dnes jasu a radosti, potřebují chvíle radosti neméně než tvrdé přípravy pro boj proti nepřátelům Evropy. V této hodině, kdy v celém světě mají statisíce rodin své syny a otce na frontě, jejichž místo u vánočního stolu jest prázdné, nechť poděkuje Bohu každý, komu bylo dopřáno štěstí klidných vánoc.

Nacistické okupace českých zemí v letech 1939–45 si vyžádala přes tři sta tisíc obětí. Pocity bezmoci vůči bezprecedentnímu násilí i tvrdá cenzura našly pochopitelně svůj obraz také v publikovaných textech a projevech. Řada novinářů, politiků a jiných veřejných představitelů té doby — z donucení, strachu, naivity, snahy o volbu menšího zla či z kariérismu — zveřejňovala texty a pronášela projevy, v nichž v souladu či v rozporu se svými názory omlouvala či dokonce vychvalovala válečné zločiny a jejich pachatele a prezentovala jimi nastolený režim jako záruku pro nerušený rozvoj českého národa. Články s opačným vyzněním vycházet nesměly. A ani opatrnost či podlézavost někdy neuchránily pisatele od perzekuce.

Jediným smyslem zveřejnění tohoto a dalších podobných textů ve Wikizdrojích je, přiblížit současnému čtenáři, jaké argumenty používala nacistická propaganda vůči poraženému národu a jak se s nimi vyrovnávali oficiální tvůrci veřejného mínění. Wikizdroje obsahují desítky tisíc uměleckých, politických, náboženských, publicistických a jiných textů a uveřejnění žádného z nich — včetně tohoto — neznamená jakoukoli podporu názorů v něm uvedených. Rovněž upozorňujeme, že někteří autoři byli za svou slovní podporu nacistům po válce potrestáni podle Benešových dekretů a že podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka je v současnosti trestným činem.