Články z Národních novin/Program nového ministerstva

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Články z Národních novin
Podtitulek: Program nového ministerstva
Autor: Karel Havlíček Borovský
Zdroj: citanka.cz
Vydáno: Národní nowiny 1848-1850
Licence: PD old 70

(N. N. 30. listopadu 1848.)

[Den 21. listopadu 1848, den to před zahájením sněmu Kroměříšského obdařil rakouské národy novou vládou, neblahé paměti ministerstvem knížete Felixe Schwarzenberka (president a spolu ministr cís. domu a zahraničných záležitostí), hr. Františka Stadiona (ministr vnitra a vyučování), Dra. Alexandra Bacha (spravedlnosti), Ludvíka Brucka (obchodu), Filipa Krause (financí) a Thinnfelda (orby). Dne 27. listopadu rozvinulo toto ministerstvo před říšským sněmem svůj program: „Upřímně a beze vší lsti chceme konstituční monarchii. Daleci jsouce toho, abychom zatracovali zřízení svobodomyslná, hodláme spíše sami postaviti se v čelo hnutí. Chcemeť, aby svobodné Rakousko zakládalo se na rovném právu a nerušeném rozvoji všech národností, jakož i na rovnosti všech otřepů před zákonem, pojištěné veřejností státního života a založené na svobodné obci, jakož i na svobodném zřízení zemí ve všech vnitřních záležitostech. Při tom nás povede dvojí cíl: abychom národům rakouským zachovali svobodu zaručenou beze vší ujmy a spolu upevnili podmínky, bez kterých svoboda obstáti nemůže.“ - Což divu, že takovýto liberální program, dovršený odříkáním se frankfurtského parlamentu, vzbudil ve sněmu veliký jásot. Ale Havlíček nedával mnoho na slova a sliby ministra, který byl švakrem zpátečníka generála Windischgrätze. Hned v prvním dojmu napsal dopis do Prahy.]

Z Kroměříže dne 27. listopadu. Ministerstvo nové (Švarzenberk-Stadion) učinilo dnes vyznání víry a - divy - celý sněm přijal je s nesmírnou pochvalou. Nedá se upřít, že tento směr, bude-li se jeho ministerstvo vždy věrně držeti, všem národům štěstí přinese. Proti Frankfurtu vyjádřilo se směle, proti Maďarům ještě směleji.

Časy se změnily. Kdyby bylo předešlé ministerstvo ve Vídni podobné vyznání strany těchto dvou předmětů učinilo, nebylo by na živě zůstalo!!

Avšak ačkoli celá sněmovna s potleskem přijala toto vyznání ministerstva, ačkoli je sám Šuselka nahlas chválil, musíme přece vyznati, že v mnohých ohledech chytře sestaveno a vysloveno jest, což se teprve při dobrém rozvážení pozorovati dá. My budeme raději ministerstvo z činů jeho než z řečí posuzovati.