Český projev díků vítězícímu německému hrdinovi

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Český projev díků vítězícímu německému hrdinovi
Podtitulek: Ministr Em. Moravec tlumočí dík státního presidenta a vlády za skvělý výnos sbírky na Německý Červený kříž
Autor: Emanuel Moravec
Zdroj: Lidové noviny, roč. 50, č. 363**, str. 2
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 19. 07. 1942
Licence: PD old 70

ČTK - Praha 18. července

Ministr lidové osvěty a ministr školství Emanuel Moravec promluvil v pátek večer do rozhlasu o výsledku sbírky ve prospěch třetího Díla válečné pomoci pro Německý Červený křiž, kterou uspořádala vláda Protektorátu Čech a Moravy. Ministr Moravec pravil:

Národe český!

Ne slova — nýbrž činy upevňují naši národní budoucnost. S tím se k Tobě obrátili pan státní president i Tvá vláda ve chvíli, kdy šlo o mnohé, co nám všem je drahé.

Dnes obracím se k Tobě jménem pana státního presidenta a celé vlády, abych Ti, lide český, poděkoval za pochopení úkolů, které nám doba uložila jako věrným občanům naší Velkoněmecké říše. Opět malý český člověk nezklamal. Znovu se potvrdilo to, co se ukázalo v posledních týdnech jasnou pravdou. V Londýně lokajové britské propagandy dnes dobře vidí, že přepnuli luk, z něhož chtěli proti Říši vyslat jedovatý šíp. Český národ se rozhodl po hrozných zkušenostech s politickými karbaníky v Londýně a v Moskvě, že už jednou provždy půjde svou vlastni cestou, že bude poslouchat svého zákonného presidenta a že bude důvěřovat své zákonné vládě.

Z Londýna a z Moskvy do českých zemí se vykřikuje mnoho pošetilostí zcela sebevražedného obsahu. Volají na nás: Nesejte, nesklízejte! Škoďte, kde můžete, německé branné moci!

Tyto dny odpověděl český lid pádně na toto zloradné ponoukání.

Vy víte, že tato vláda před časem vás vyzvala, abyste ukázali svou příchylnost k naší Velkoněmecké říši skutkem a abyste činem podepřeli svou lásku k statečnému německému vojáku, který na východě i v Africe se bije také za nás a za klid v naší drahé domovině. Vláda vás požádala, abyste dary na Německý Červený kříž ukázali, jaký je poměr rozumného českého vlastence k naší Velkoněmecké říši.

Letos šlo už o třetí sbírku na Německý Červený kříž, která byla podniknuta z popudu pana státního presidenta mezi českým lidem.

Prvá sbírka na Německý Červený kříž v roce 1940 vynesla celkem 31,002.218 korun. Druhá sbírka v roce 1941 celkem 43,512.627 korun. Druhá sbírka dala tedy o 40 procent vyšší výtěžek než sbírka v roce 1940.

S napětím a s pochopitelnou zvědavostí jsme čekali výsledek letošní sbírky na Německý Červený kříž, která byla vládou zahájena 18. května. Londýn přec světu namlouval, že český národ jde proti Říši. Proto bylo příležitostí nad jiné vhodnou, aby toto své smýšlení, které mu Londýn s Moskvou připisují, právě při této sbírce projevil, a tím svou vládu, o které se toho z Londýna a z Moskvy tolik špatného vykládá, co nejvíce kompromitoval.

S napětím jsme čekali, jak se zachová český člověk k statečnému německému vojáku. Věděli jsme dobře, že i zde utrpí Londýn s Moskvou porážku. Šlo však o to, jak veliká nakonec tato porážka bude, oč překročí čísla letošní sbírky na Německý Červený kříž číslice sbírky loňské.

Dnes poštovní spořitelna vládě oznámila, že na šekové konto číslo 63.000 bylo do 12. hodiny polední složeno celkem 100,349.082 korun 95 haléřů, to je téměř o 70 milionů korun více než v roce 1940 a téměř o 57 milionů korun více než v roce 1941. Český člověk dal letos na Německý Červený kříž o 223 procent více než v roce 1940, o 135 proc. více než v roce loňském, třikrát tolik co v roce 1940 a pomalu dva a půlkrát tolik co v roce loňském.

Česká třetí sbírka na Německý Červený kříž ukázala činem a skutkem, že český národ stojí za svou zákonnou vládou a že londýnské a moskevské tlachy přestaly zde v naší domovině už být předmětem úvah rozumných lidí.

Lide český!

Jménem pana státního presidenta a z pověření Tvé zákonné vlády tlumočím Ti náš upřímný dík. To, co jsi dal statečnému německému vojáku, dal jsi současně i své budoucnosti. K sanitnímu vlaku, který vláda Čech a Moravy věnovala Vůdci k jeho letošním narozeninám, druží se dnes 100 milionů korun celého českého národa jako malý projev díků a jako projev hluboké úcty k německému hrdinovi, který chrání Evropu i naši Velkoněmeckou říši.

Opět znějí rozhlasově fanfáry, opět sklízí nepřítel porážku za porážkou na zemi, ve vzduchu, na mořích. V severní Africe jsme v posledních týdnech postoupili k východu celkem o 600 kilometrů. V sovětském svazu podařilo se nám rozbít a rozvrátit celé jižní nepřátelské křidlo. Kam až naše vojska postoupila, ponechává si vrchní velitelství prozatím pro sebe, ale tím větší bude překvapení. K plné porážce sovětského jižního křídla na Krymu, ve východní Ukrajině mezi Doňcem a Donem pojí se už porážky sovětských armád na frontě volchovské pod Rževem a nad Voroněží. Boj s Anglií a Spojenými Státy na oceánech končil prozatím stále většími a většími ztrátami na nepřátelském lodním prostoru. Německé letectvo společně s italským je pánem ve vzduchu na frontách východní i africké. Německé letectvo zachovalo si převahu také v severozápadní Evropě nad Anglií. Spojené Státy ukázaly se naprosto bezmocné proti Japonsku v západní části Tichého oceánu. Tyto dny bývalý britský ministr války, Žid Hore Belisha prohlásil, že ještě nikdy nebyla situace Anglie tak ponurá jako právě nyní, na sklonku třetího roku války, kdy zklamalo sovětské Rusko na souši a Spojeně Státy na moři.

Všechny naděje, skládané v tvrzení emigrantů, že německý týl se dá propagandou a padákovými agenty rozkližit, ukázaly se stejně klamné jako naděje, spjatě s prázdnými sliby Molotova a Roosevelta.

V Londýně i v Moskvě se zklamali ve všem. Selhaly naděje ve slabost naší Velkoněmecké řiše, zklamaly naděje v sílu sovětského Ruska a Spojených Států, a zklamal je tam také český národ, který Beneš se svými politickými překupníky chtěl zašantročit do britské umrlčí komory.

Vše jde tak, jak tomu chtějí dějiny, jak to předpisuje vývoj veliké národně socialistické revoluce proti všem plánům Anglie a proti všem touhám zaprodaných emigrantů. Češi jdou svorně za svou prací, aby zajistili vítězství Říše. Češi poznali, že z Londýna a z Moskvy jim hrozí smrt. Češi věří našemu Vůdci Adolfu Hitlerovi, který nikdy neodplatil upřímnou věrnost nevděkem. Češi jdou oddaně za svým státním presidentem dr. Háchou.

Nacistické okupace českých zemí v letech 1939–45 si vyžádala přes tři sta tisíc obětí. Pocity bezmoci vůči bezprecedentnímu násilí i tvrdá cenzura našly pochopitelně svůj obraz také v publikovaných textech a projevech. Řada novinářů, politiků a jiných veřejných představitelů té doby — z donucení, strachu, naivity, snahy o volbu menšího zla či z kariérismu — zveřejňovala texty a pronášela projevy, v nichž v souladu či v rozporu se svými názory omlouvala či dokonce vychvalovala válečné zločiny a jejich pachatele a prezentovala jimi nastolený režim jako záruku pro nerušený rozvoj českého národa. Články s opačným vyzněním vycházet nesměly. A ani opatrnost či podlézavost někdy neuchránily pisatele od perzekuce.

Jediným smyslem zveřejnění tohoto a dalších podobných textů ve Wikizdrojích je, přiblížit současnému čtenáři, jaké argumenty používala nacistická propaganda vůči poraženému národu a jak se s nimi vyrovnávali oficiální tvůrci veřejného mínění. Wikizdroje obsahují desítky tisíc uměleckých, politických, náboženských, publicistických a jiných textů a uveřejnění žádného z nich — včetně tohoto — neznamená jakoukoli podporu názorů v něm uvedených. Rovněž upozorňujeme, že někteří autoři byli za svou slovní podporu nacistům po válce potrestáni podle Benešových dekretů a že podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka je v současnosti trestným činem.