Český národ miluje práci, řád a kázeň

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Český národ miluje práci, řád a kázeň
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 79, č. 89. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 05. 04. 1939
Licence: PD old 70

V témže čísle „Europäische Revue“[red 1] píše státní presidenta Čech a Moravy Dr. Hácha:

Jsem přesvědčen, že nově vytvořená situace v Čechách a na Moravě je nejlepším možným řešením za daných okolností, jelikož nám otvírá vyhlídky, že po četných zklamáních a omylech minulosti konečně nalezneme klid, abychom mohli sledovati své nejvlastnější národnostní cíle.

Při své návštěvě na pražském Hradě prohlásil Vůdce a říšský kancléř k zástupcům hlav. města Prahy, že náš národ při jeho loyalním chování čeká šťastná budoucnost.

Výrok v podstatě stejný jsem slyšel z úst Vůdce a říšského kancléře již v Berlíně. Věřím pevně této přípovědi a mé svědomí je klidné, myslím-li na svoji dějinnou zodpovědnost. Český lid není lidem snů a fantasií. Velkou většinou snaží se střízlivě již nyní, aby se přizpůsobil nové situaci. Máme bohaté politické zkušenosti. Klid, s nímž jsme přijali události uplynulých měsíců, není klidem slabochů nebo fatalistů. Je to klid národnostního kmene, který se ohlíží na minulost více než tisíciletou a může z této minulosti čerpati zkušenost, že převraty v jeho dějinách ne řídké, nikdy nezničily jeho národní cítění, nýbrž nakonec pokaždé je zocelily.

Český národ miluje práci, řád a kázeň. V tom se cítí blízce spřízněn se založením národa německého. Právě na tomto podkladě bude se moci dobře uskutečniti úzká spolupráce obyvatelstva Čech a Moravy s národem německým.

Opřeny a příslib Vůdce a říšského kancléře budou nyní vládní orgány Protektorátu vyvíjeti svou činnost co nejhorlivěji především tímto směrem.

Četným mým soukmenovcům je stále jasnější, že dosavadní naše politika vykazovala v mnohém ohledu chyby, které nám přinesly jen škodu. Bude však záležeti také na našich německých krajanech, aby dnešní poměr účinně podporovali.

Základy příštího vývoje jsou položeny. Kéž všichni přispějeme k tomu, aby se na těchto základech rozvinula spokojenost, mír a štěstí všech.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Odkaz se vztahuje ke článku říšského protektora Konstantina von Neuratha (1873-1956).

Nacistické okupace českých zemí v letech 1939–45 si vyžádala přes tři sta tisíc obětí. Pocity bezmoci vůči bezprecedentnímu násilí i tvrdá cenzura našly pochopitelně svůj obraz také v publikovaných textech a projevech. Řada novinářů, politiků a jiných veřejných představitelů té doby — z donucení, strachu, naivity, snahy o volbu menšího zla či z kariérismu — zveřejňovala texty a pronášela projevy, v nichž v souladu či v rozporu se svými názory omlouvala či dokonce vychvalovala válečné zločiny a jejich pachatele a prezentovala jimi nastolený režim jako záruku pro nerušený rozvoj českého národa. Články s opačným vyzněním vycházet nesměly. A ani opatrnost či podlézavost někdy neuchránily pisatele od perzekuce.

Jediným smyslem zveřejnění tohoto a dalších podobných textů ve Wikizdrojích je, přiblížit současnému čtenáři, jaké argumenty používala nacistická propaganda vůči poraženému národu a jak se s nimi vyrovnávali oficiální tvůrci veřejného mínění. Wikizdroje obsahují desítky tisíc uměleckých, politických, náboženských, publicistických a jiných textů a uveřejnění žádného z nich — včetně tohoto — neznamená jakoukoli podporu názorů v něm uvedených. Rovněž upozorňujeme, že někteří autoři byli za svou slovní podporu nacistům po válce potrestáni podle Benešových dekretů a že podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka je v současnosti trestným činem.