Česká mše vánoční/Offertorium

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Česká mše vánoční
Autor: Jakub Jan Ryba (hudba a text)
Zdroj: Zde
Vydáno: 1796
Licence: PD old 70

Bas:

V pokoře poklekněme,
Dítě Boží uctěme!
Dary mu obětujme
a je srdcem celujme!

Soprán a alt:

To je Dítě vznešené,
slávou nebes oděné.
Jak vztahuje k nám ručičky,
jak milostné jsou očičky.

Tenor a bas:

Jak nás rádo všecky vidí,
jak milostně na nás hledí.

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Ó, Děťátko milostivé,
budiž nám vždy dobrotivé (2x).
Ó, Děťátko milostivé,
budiž nám vždy dobrotivé! (2x).

Tobě se zde klaníme,
oběť svou zde činíme,
obejmi nás láskou svou,
potěš tváří milostnou,
obdař všecky milostí,
zblaž nás věčnou radostí,
uděl nám požehnání,
pokojné obcování!

Tenor:

Nuže, bratři, zahrajeme,
potom zase zazpíváme,
ke cti toho Děťátka,
útlého neviňátka.

Bas:

Naštymujte hudby jasné,
ať nám to jde všecko krásně,
jenom řádně do toho,
hrajme, co je slušného!

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

S radostí a plesáním, bratři,
pějme chvály zde!
Všeobecným hlásáním
ať náš hlahol k nebi jde!

Trouby, zněte hlučně dnes,
vděčný zpěv se k Bohu nes,
neb jest den dnes spasení,
lidu vysvobození.

Ježíš Vykupitel náš
vytrh´ služebnosti nás,
za čež jemu děkujeme,
v plesání dnes hudujme!

Bože, budiž veleben,
na věky věkův, amen,
až na věky, amen. (2x)