Česká mše vánoční/Graduale

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Česká mše vánoční
Autor: Jakub Jan Ryba (hudba a text)
Zdroj: Zde
Vydáno: 1796
Licence: PD old 70

Tenor:

Vzhůru bratři, jenom čerstvě vstávejte!
K Betlému se se mnou honem vydejte!
Pospíchám teď zvěstovat velikou radost,
nelenujte jen vstávat, spatříte jasnost,
která Betlém osvěcuje, celé nebe okrášluje,
vstaňte s rychlostí, pojďte k Betlému,
k Neviňátkovi dnes zrozenému.

Soprán a Alt:

Kdopak se narodil? Pověz nám!

Tenor:

Mesiáš dnes přišel k nám. /2x/

Soprán a Alt:

Kdepak je?

Tenor:

V Betlémě.

Soprán a Alt:

Kdopak je?

Tenor:

Pán země.

Tenor:

Vstaňte, pojďte se mnou tam, kde se zjevil nám
světa všeho Mesiáš, Vykupitel náš.

Soprán a Alt:

Vstaňme, běžme tam, kde se zjevil nám
světa Mesiáš, Vykupitel náš.

Bas:

Jste všichni připraveni?

Soprán, Alt, Tenor:

Jsme, jsme!

Bas:

Na cestu přistrojeni?

Soprán, Alt, Tenor:

Jděme!

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Jděme stáda spraviti,
potom půjdem k Betlému,
s přivítáním poběhnem
k Ježíškovi milému.

Bas:

Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí,
aby vzala housle, basu, to jí nařídí.
Ty pak, Ferdo, běž hned za háj,
vzbudiž celý Zálesní kraj,
a ty, Jožko, jdi za horu,
Janku svolej lidi v boru.
Pozvi všecky dobré hudce,
zpěváky a hodné trubce,
a tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou,
k místu právě šťastnému s chutí velikou,
s chutí velikou.

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

Budem Boha ctít srdcem pobožným,
jeho velebit duchem pokorným.
Všecko všudy svoláme,
na cestu se vydáme /2x/
K Betlému teď půjdeme,
Boha slavit budeme /3x/
slavit budeme.