Přeskočit na obsah

Česká mše vánoční/Communio

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: Česká mše vánoční
Autor: Jakub Jan Ryba (hudba a text)
Zdroj: Zde
Vydáno: 1796
Licence: PD old 70

Soprán, Alt, Tenor, Bas:

S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným (2x)
od Betléma kráčíme, radost velkou cítíme.
Radujme se, veselme se, že jsme viděli Ježíše,
který se dnes narodil, celý svět vysvobodil.

Tobě, Bože, nebe, moře, lesy, hory,
s všemi tvory ať se klaní vše stvoření,
že nám nastalo spasení skrze Ježíše Krista,
zaplesej duše čistá!

Radujte se všecka stvoření
z Syna Božího narození.
Slavme Boha nejvyššího, Syna jeho jediného
hudbami, citerami, varhanami,
též cymbály, píšťalami, též jak bubny,
tak troubami ctěme Pána mocného,
jenž nám dal syna svého!

Uděl nám všem spokojenost,
vlej do našich srdcí svornost,
abychom se milovali,
tím jen tebe vyznávali,
Bože náš dobrotivý,
Otče vždy milostivý!

Budem tebe vděčně chváliti,
tebe, Pána, vždy velebiti.
Budem chválit svého otce,
z upřímného, ctného srdce
písněmi, modlitbami, milováním
tě vzýváním, Otce Boha, jeho Syna,
též i Ducha budem vždy velebiti,
tě na věky chváliti.
Budiž veleben, až na věky,
amen, amen!