Česká čítanka pro druhou třídu škol středních/Láska Boží

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Láska Boží
Podtitulek: (I. Kor. 13.)
Autor: Vladimír Šťastný
Zdroj: BARTOŠ, František. Česká čítanka pro druhou třídu škol středních. Brno: Winiker, 1883. s. 109–110.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Bible: I. Kor. 13

Kdybych andělskými hlasy hovořil,
avšak lásky při tom neměl — čím bych byl?
Ničím více, nežli mědi mrtvé zvukem,
nežli prázdným zvonce bezcitného hlukem.

Kdybych proroctva dar a vší vědu měl,
a měl víru, že bych hory přenášel,
a vše tajemstva mi byla odhalena:
kdybych lásky neměl, — nic to neznamená.

Kdybych na krm chudých všechen statek dal
a své tělo vydal ohni na úpal,
smrtí rekovnou svět překonati chtěje:
kdybych lásky neměl — nic mi neprospěje.

Láska matkou jesti srdce dobroty,
trpěliva jest a plna ochoty,
nenadýmá se a nikdy nezávidí,
skromna jest a nedbá liché chvály lidí.

Láska nehledá, co smyslům lahodí,
zlosť a spurná mysl z ní se nerodí,
hřích a nepravosť jen zármutek jí strojí,
pravda potěšením nebeským ji pojí.

Láska snáší všechno, shovívavá jest,
nezná lži a daleka jí každá lesť,
láska věří všemu, v Pána pevně doufá,
čeká důvěrně a sobě nepozoufá.

Jako v zrcadle teď všechno vidím jen,
podobenstva šero halí pravdy den:
však až Bohu tváří ve tvář budu státi,
jako poznán jsem, tak budu poznávati.

Nyní pak nám jako spásy zástava
víra, naděje a láska zůstává;
k nebesům nás víže tato trojí páska,
avšak největší z nich jesti — svatá láska.