Ústavní dekret o výkonu moci zákonodárné v přechodném období

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Ústavní dekret presidenta republiky o výkonu moci zákonodárné v přechodném období
Autor: president republiky
Právní oblast: ústavní dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 21/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 22. února 1945
Licence: PD CZ
zrušen dnem 28.10.1945
Přetisk z roč. VI, č. 1 Úředního věstníku
československého, vydaného v Londýně
dne 27. února 1945.
Ústavní dekret presidenta republiky
ze dne 22. února 1945,
č. 3 Úř. věst. čsl.,
o výkonu moci zákonodárné v přechodném období.


K návrhu vlády a po slyšení Státní rady ustanovuji:


Článek 1.

Platnost § 2 ústavního dekretu ze dne 15. října 1940 o prozatímním výkonu moci zákonodárné, č. 2 Úředního věstníku československého, se prodlužuje až do doby, kdy se ustaví prozatímní zákonodárný sbor Československé republiky. President republiky, vykonávaje zákonodárnou moc, není vázán ustanovením čl. 3 druhá věta ústavního dekretu ze dne 27. října 1942, č. 12 Úředního věstníku československého.

Článek 2.

Tento ústavní dekret nabude účinnosti dnem, kdy se ustaví vláda jmenovaná presidentem republiky se sídlem na území republiky; provedou jej všichni členové vlády.

Dr. Edvard Beneš v. r.
Msgr. Dr. Jan Šrámek v. r.