Ústavní dekret o prozatímním výkonu moci zákonodárné

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
info
Údaje o textu
Titulek: Ústavní dekret presidenta o prozatímním výkonu moci zákonodárné
Autor: president republiky
Právní oblast: ústavní dekret
Platnost: ČSR
Původní znění: 20/1945 Sb.
Zdroj: www.lexdata.cz
Účinnost od: 15. října 1940
Licence: PD CZ
zrušen dnem 28.10.1945
Přetisk z roč. I, č. 10
Úředního věstníku československého,
vydaného v Londýně dne 4. prosince 1940.
Ústavní dekret presidenta republiky
ze dne 15. října 1940,
č. 2 Úř. věst. čsl.,
o prozatímním výkonu moci zákonodárné.


K návrhu vlády ustanovuji:


§ 1.

Dokud nebude možno prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude president republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 a č. 3 úst. listiny, pokud k nim je zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávati se souhlasem vlády.

§ 2.

Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech presidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které spolupodepíše předseda vlády, respektive členové vlády pověření jejich výkony.

§ 3.

Výkonem tohoto dekretu, který nabude účinnosti dnem jeho podepsání presidentem republiky, se pověřuje celá vláda.

Podepsáno v Londýně, dne 15. října 1940.

Dr. Edvard Beneš v. r.
Dr. Šrámek v. r.