Přeskočit na obsah

Wikizdroje:Slepé stránky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny

Jako slepá stránka se všeobecně na Wikipedii i na Wikizdrojích označuje stránka, která sice obsahuje informace (text), na kterou však nevedou žádné odkazy resp. která na žádnou jinou stránku či něco podobného neodkazuje. To konkrétně znamená: aby byla stránka v hlavním jmenném prostoru počítána jako stránka, musí splnit jeden z těchto požadavků:

  • musí zde být ručně vložena nějaká kategorie
  • musí zde být ručně vložen odkaz na jinou stránku na českých Wikizdrojích (tedy např. na autora, na sborník ap.)
  • musí zde být interwiki - tedy odkaz na jiný projekt (tedy např. na anglické znění toho kterého textu, které se zobrazuje v levém sloupci pod nástroji jako „v jiných jazycích“)

přičemž tyto odkazy musí být vloženy ručně, ne nějakým automatizovaným procesem (šablonou, infoboxem atp.).

Tyto stránky lze najít v následujících systémových seznamech:

Jistého významu získávají takové stránky zejména na Wikizdrojích, kde se často zveřejňují dlouhé texty, které je nutno rozdělit do částí, nebo jednotlivé části z různých sborníků, každá na vlastní stránce - a zpravidla pak podstránce. Zpravidla jsou pak různé odkazy i kategorie vkládány automaticky nějakou šablonou (odkaz na sborník..., kategorie dle autora...).

Toto by však mohlo vést k situaci, že takové stránky nebudou počítány jako stránky v hlavním jmenném prostoru. Důvodem je, že pro započítání stránky jako plnohodnotné je nutno splnit jmenovaný předpoklad - stránka musí obsahovat odkaz či kategorii, vloženou manuálně.

Z technické stránky to znamená, že na stránce (a sice v editačním okénku stránky) se někde musí nacházet něco [[něco]] v hranatých závorkách; závorky, vložené nějakou šablonou, nestačí.

Podívejte se také na[editovat]