Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (únor 2018)

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele
Autor: Evropský parlament
Zdroj: [1]
Vydáno: 8.2.2016
Licence: PD CZ

Evropský Parlament,

 • s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,
 • s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, jehož je Venezuela smluvní stranou,
 • s ohledem na ústavu Venezuely,
 • s ohledem na řadu svých usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne o situaci ve Venezuele, usnesení ze dne o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele, usnesení ze dne o situaci ve Venezuele, usnesení ze dne o situaci ve Venezuele, usnesení ze dne o situaci ve Venezuele a usnesení ze dne o politických vztazích EU s Latinskou Amerikou,
 • s ohledem na prohlášení předsedů Výboru pro zahraniční věci, delegace pro vztahy s Mercosurem a Parlamentního shromáždění EuroLat ze dne o současné situaci ve Venezuele,
 • s ohledem na Meziamerickou demokratickou chartu přijatou dne ,
 • s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva Zaída Raáda Zaída Husajna ze dne týkající se rozhodnutí Nejvyššího soudu Venezuely o převzetí legislativních pravomocí Národního shromáždění,
 • s ohledem na prohlášení Rady OSN pro lidská práva odsuzující zadržení Enriqua Aristeguiety, k němuž došlo dne ,
 • s ohledem na varování obsažená ve zprávách Organizace amerických států (OAS) o Venezuele ze dne a a s ohledem na výzvy generálního tajemníka OAS, aby byla naléhavě svolána Stálá rada této organizace podle článku 20 Meziamerické demokratické charty s cílem projednat politickou krizi ve Venezuele,
 • s ohledem na dopis místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne o zhoršování situace a závažné politické, hospodářské a humanitární krizi ve Venezuele,
 • s ohledem na deklaraci OAS, kterou dne podepsalo 14 jejích členských států a která požaduje, aby Venezuela mimo jiné urychleně naplánovala volby, propustila politické vězně a uznala ústavní rozdělení moci,
 • s ohledem na usnesení Stálé rady OAS ze dne o nedávných událostech ve Venezuele,
 • s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne týkající se rozhodnutí národního Ústavodárného shromáždění uspořádat prezidentské volby,
 • s ohledem na závěry Rady ze dne a týkající se Venezuely, které na zemi uvalují zbrojní embargo a sankce,
 • s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky jménem EU o připojení některých třetích zemí k omezujícím opatřením přijatým vzhledem k situaci ve Venezuele ze dne ,
 • s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky o posledním vývoji ve Venezuele, které učinila jménem EU dne a ve kterém odsuzuje rozhodnutí venezuelských orgánů vyhostit španělského velvyslance v Caracasu,
 • s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici ve Venezuele,
 • s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,
 1. vzhledem k tomu, že nezákonné národní Ústavodárné shromáždění, které nebylo uznáno mezinárodním společenstvím ani EU, vyzvalo k uspořádání prezidentských voleb, které se mají uskutečnit do konce dubna 2018; vzhledem k tomu, že podle venezuelské ústavy je orgánem odpovědným za uspořádání voleb Národní volební rada; vzhledem k tomu, že článek 298 venezuelské ústavy, který jasně stanoví, že: „zákon upravující volební postupy nesmí být žádným způsobem změněn v období šesti měsíců před konáním voleb“, byl v poslední době několikrát porušen;
 2. vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí bylo přijato mimo rámec národního dialogu, který probíhá od prosince 2017, a bez ohledu na možný pokrok dosažený na setkání venezuelské vlády a opozice v Santo Domingu; vzhledem k tomu, že datum voleb a jejich přípravný proces patřily k hlavním tématům jednání v Santo Domingu; vzhledem k tomu, že tato výzva k vypsání voleb je v rozporu s demokratickými zásadami i dobrou vírou ve vztahu k dialogu vedenému mezi vládou a opozicí;
 3. vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne byla koalice opozičních stran MUD (Mesa de la Unidad Democrática) vyloučena z účasti v prezidentských volbách; vzhledem k tomu, že Národní volební rada vyloučila dne stranu Primero Justicia z volebního procesu; vzhledem k tomu, že vedoucím představitelům, jako jsou Leopoldo López a Henrique Capriles, bylo zakázáno ve volbách kandidovat; vzhledem k tomu, že tato rozhodnutí představují vážné porušení zásady spravedlivých voleb, neboť je opozičním kandidátům zakázáno, aby se voleb účastnili svobodně a za rovných podmínek;
 4. vzhledem k tomu, že MUD obdržela Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení za rok 2017;
 5. vzhledem k tomu, že tato protiústavní výzva k uspořádání předčasných voleb vedla k ukončení účasti Mexika a Chile na národních politických jednáních mezi venezuelskou vládou a částí opozice;
 6. vzhledem k tomu, že dne rozhodla Rada EU o uvalení zbrojního embarga na Venezuelu a zákazu souvisejícího materiálu, který by mohl být použit k vnitrostátním represím;
 7. vzhledem k tomu, že dne Rada EU v reakci na porušování demokratických zásad, právního státu a demokracie jednomyslně rozhodla o zavedení sankcí proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné posty, formou restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku;
 8. vzhledem k tomu, že Venezuela na přijetí sankcí EU odpověděla vyhoštěním španělského velvyslance z Caracasu, jehož označila za „nežádoucí osobu“, a Španělsko obvinila z vměšování do vnitřních záležitostí země; vzhledem k tomu, že EU její rozhodnutí rozhodně odsoudila a Španělsku vyjádřila plnou solidaritu, neboť rozhodnutí EU v oblasti zahraniční politiky, včetně ukládání sankcí, jsou jednomyslná;
 9. vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která si již vyžádala mnoho obětí na životech; vzhledem k tomu, že k vyřešení mnoha současných problémů Venezuely jsou naprosto nezbytné svobodné a spravedlivé volby se všemi náležitými zárukami a že je nutné zajistit dostatek času na jejich přípravu; vzhledem k tomu, že takřka dva miliony Venezuelanů ze země uprchly; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají pod stále větší tlak při poskytování pomoci a služeb nově příchozím;
 10. vzhledem k tomu, že příslušník policie Oscar Pérez, který se přidal na stranu rebelů, byl spolu s dalšími šesti osobami mimosoudně popraven navzdory tomu, že se vzdali;
 11. vzhledem k tomu, že dne byl ze svého domu v noci zpravodajskými službami unesen Enrique Aristeguieta Gramcko, aniž by bylo oznámeno místo jeho zadržování, a následujícího dne byl propuštěn;
 12. vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, včetně dětí, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům a potravinám; vzhledem k tomu, že venezuelská vláda tento problém bohužel stále popírá a odmítá přijmout mezinárodní humanitární pomoc a usnadnit její distribuci; vzhledem k tomu, že se Venezuelané vzhledem ke kritickému nedostatku jídla a základního zboží snaží nakupovat na karibských ostrovech;
 1. vyjadřuje politování nad jednostranným rozhodnutím nezákonného Národního ústavodárného shromáždění, které nebylo uznáno mezinárodním společenstvím ani EU, vyhlásit do konce dubna 2018 předčasné prezidentské volby; vyjadřuje hluboké politování nad nedávným rozhodnutím venezuelského Nejvyššího soudu, kterým zástupcům MUD zakazuje účast v nadcházejících volbách; poukazuje na skutečnost, že se mnoho potenciálních kandidátů nebude moci do voleb přihlásit, protože žijí v exilu, byli vyloučeni z administrativních důvodů, jsou vězněni nebo drženi v domácím vězení; trvá na tom, že účasti politických stran ve volbách by neměly být kladeny žádné překážky či podmínky, a vyzývá venezuelské orgány, aby jim znovu v plném rozsahu přiznaly jejich práva k účasti;
 2. trvá na tom, že EU a její orgány, včetně Evropského parlamentu, uznají pouze volby s realistickým harmonogramem, který bude dohodnut v národním dialogu se všemi důležitými subjekty a politickými stranami a bude dodržovat rovné, spravedlivé a transparentní podmínky účasti (včetně zrušení zákazů účasti vydaných vůči politickým oponentům, propuštění politických vězňů, zajištění vyváženého složení a nezávislosti Národní volební rady a poskytnutí dostatečných záruk, včetně monitorování voleb nezávislými mezinárodními pozorovateli); připomíná, že je připraven vyslat volební pozorovatelskou misi, budou-li splněny nezbytné podmínky;
 3. rozhodně odsuzuje rozhodnutí venezuelských orgánů vyhostit španělského velvyslance v Caracasu a jeho označení za „nežádoucí osobu“ a trvá na tom, aby venezuelská vláda se Španělskem okamžitě obnovila standardní diplomatické vztahy; připomíná, že se všechna rozhodnutí EU v oblasti zahraniční politiky, včetně ukládání sankcí, přijímají jednomyslně; v této souvislosti vyzývá k plné solidaritě se Španělskem;
 4. domnívá se, že zbrojní embargo uvalené Radou EU a sankce proti sedmi venezuelským úředníkům jsou přiměřenou reakcí na vážné porušování lidských práv a demokracie, ale žádá, aby sankce byly rozšířeny na osoby, které nesou hlavní odpovědnost za sílící politickou, sociální, hospodářskou a humanitární krizi, konkrétně na prezidenta, viceprezidenta, ministra obrany, vysoké vojenské důstojníky a na členy jejich užších kruhů, včetně jejich rodinných příslušníků; navrhuje, aby byly v případě dalšího zhoršování stavu lidských práv zváženy a podniknuty další diplomatické a hospodářské kroky, mj. i vůči státní ropné společnosti Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA);
 5. důrazně odsuzuje pokračující narušování demokratického pořádku ve Venezuele; opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění jako jedinému legálně ustavenému a uznanému zákonodárnému sboru ve Venezuele a vyzývá venezuelskou vládu, aby v plné míře obnovila jeho ústavní pravomoci; odmítá veškerá rozhodnutí přijatá Národním ústavodárným shromážděním, neboť odporují všem demokratickým zásadám a pravidlům; podporuje politické řešení s účastí všech důležitých subjektů a politických stran; připomíná, že oddělení a vzájemné nevměšování jednotlivých složek státní moci patří k zásadním principům demokratických zemí, jež jsou postaveny na zásadách právního státu;
 6. vyzývá žalobce Mezinárodního trestního soudu, aby v souladu s ustanoveními Římského statutu zahájil vyšetřování venezuelského režimu za porušování lidských práv, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu aktivně jednala;
 7. opakuje své předchozí výzvy k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech politických vězňů, respektování demokraticky zvolených orgánů a dodržování lidských práv;
 8. vyjadřuje svou solidaritu a plnou podporu venezuelskému lidu, jenž trpí důsledky vážné humanitární krize; žádá, aby bylo bezodkladně dosaženo dohody o plánu pro přístup nouzové humanitární pomoci do země, a vyzývá venezuelské orgány, aby co nejrychleji umožnily nerušený přísun humanitární pomoci a také vstup mezinárodních organizací, které mají v úmyslu pomáhat jejím obyvatelům; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, např. dětí; vyzývá EU, aby pomohla sousedním zemím, zejména Kolumbii, při řešení situace venezuelských uprchlíků; vyzývá venezuelskou vládu, aby Venezuelanům žijícím v zahraničí, kteří mají nárok na sociální zabezpečení, zajistila vyplácení důchodů;
 9. opakuje svou žádost, aby byla do Venezuely co nejdříve vyslána delegace Evropského parlamentu, která by vedla dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;
 10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.