Záznam OVNB 6 odd. II Praha 6 č. j. 624/1950-II

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
(přesměrováno z Udání Miroslava Dvořáčka)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Záznam
Autor: (vrchní strážmistr) Jaroslav Rosický[red 1]
Krátký popis: Strojopisný list s číslem jednacím 624/1950-II Obvodního velitelství národní bezpečnosti, odd. II Praha 6
Zdroj: web ÚSTR
Vydáno: Adam Hradilek, P. Třešňák, Udání Milana Kundery, Respekt 42, 13. 10. 2008
Licence: PD CZ
V přepisu byly opraveny nejzjevnější z hojných překlepů a chyb v interpunkci.
Související články ve Wikipedii:
Zatčení Miroslava Dvořáčka
page=1
page=1

OVNB 6 odd. II Praha 6.

V Praze dne 14.3.1950

Záznam:

Dnešního dne o 16 hodině dostavil se ku zdejšímu oddělení studující Milan Kundera nar. dne 1.4.1929 v Brně, bytem v Praze VII, Studentská kolej, Tř. Krále Jiřího VI a udal, že v této koleji bydlí studentka Iva Militká, která sdělila studujícímu Dlaskovi s téže koleje, že téhož dne se sešla na Klárově v Praze s jistým známým Miroslavem Dvořáčkem. Tento prý si k ní dal do úschovy 1 kufr s tím, že si pro něj přijde během odpoledne dne 14.3.1950. Na základě tohoto hlášení odešel na místo vstržm. Rosický společně se stržm. Hantonem, kde provedli prohlídku kufru, ve kterém byly 2 klobouky, 2 páry rukavic, 2 brýle proti slunci a krabička krému. Podle prohlášení Militké Dvořáček měl udánlivě sběhnouti z vojny a snad měl býti od jara minulého roku v Německu, kam ilegálně odešel. Nahlédnutím do knihy pátrání bylo zjištěno, že týž jest hledán KNVB odd. IV v Plzni pod.č.E 2434/49-IV k zatčení. Na základě tohoto zjištění zůstali výše uvedení orgánové ve studentské koleji střežit v pokoji uvedené Militké. Kolem 20 hodiny se jmenovaný Dvořáček skutečně do tohoto pokoje dostavil a byl zatčen. Při osobní prohlídce u něho byl nalezen občanský průkaz na jméno Miroslav Petr, o kterém Dvořáček prohlásil, že jej dostal v Německu od jisté Fy, která jej poslala do Československa za účelem navázání obchodních styků této fy s ministerstvem techniky. Týž měl vejíti ve styk s jistým ing. Solmanem z Vršovic Tolstého ulice č. 4, který jest na tomto ministerstvu zaměstnán.

Jar. Rosický

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. http://www.abscr.cz/data/pdf/aktualne/rosicky-jaroslav.pdf