Uživatel:Skim/Knihy/Jitřenka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Přejít na: navigace, hledání

Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/1 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/2 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/4 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/6 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/7 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/8 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/9 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/10 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/11 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/12 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/13 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/14 Po vůli Karlově měl býti Karlštejn nejen pevným a nedobytným, ale i krásným. Nemělo šetřeno býti ani práce, ani nákladu, aby hrad ozdoben byl uměním malířským, řezbářským i sochařským. K vyzdobování hradu povoláni nejznamenitější umělci, a nešetřeno ani zlata, ani drahých kamenů. Nebylo skutečně té doby hradu slavnějšího a nadhernějšího. Kdyby byl r. 1354., kdy hrad byl dostaven, přišel někdo do krajiny této, v níž před 10 lety jen lesy šuměly, byl by v úžasu se zastavil. Na tvrdé skále čněl do výše hrdý hrad s obrovskou věží čtyrhrannou, zvedající se ze skupiny pevných budov hradních, opatřenýcli cimbuřímí a. ozdobnými štíty. Cesta ku branám vytesána byla. ve tvrdé skále; na předhradí byly příbytky správce hradu čili purkrabího i strážcův hradu. Na. hřebeně skály vypínal se do výše palác královský a vysoko nad něj čněla zmíněná již věž čtyrhranná. Aby posvátnost místa toho tím více vyznačena. byla, zřízeno bylo uvnitř hradu několik kaplí. Tak kaple sv. Mikuláše byla určena pro rytíře a many, ustanovené k tomu, aby střežílí hrad. Dale byla tu kaple Nanebevzetí Panny Marie a při ní těsná kaple sv. Kateřiny, ve které veliký panovník nejčastěji sám na modlitbách dlíval a o povinnostech svých vlalařských rozjímal. Do kaple sv. Kateřiny zvláště v týdnu Vclikonočním se Karel uchyloval, aby zde po několik dnů a nocí nikým norušen rozjímal; nejnutnější jídlo a. pokrm pak otvorem ve zdi podávati sobě poručíl. Leč nejstkvostnějším a spolu nejposvátnějším místem ve hradě byla královská čili korunní kaple sv. Kříže, zřízená ve věží hradní.

Hrad Karlštejn byl slavně vysvěcen dne 27. března r. 1357. arcibiskupem Arnoštem z Pardubic u přítomnosti císaře a císařovny. jakož i velikého množství panstva jak světského, tak i duchovního. Ale při té příležitosti k vysvěcení korunní kaple sv. Kříže ještě nedošlo. Nebylat dosud vyzdobena dle přání Karlova, ač úkol ten svěřen byl velikému počtu nejznamenitějších umělců. Výzdoba. ta dokončena byla teprve r. 136-3., kdy kaple slavně byla vysvěcena. Stěny její byly vyzdobeny uměleckými obrazy; na spodní části stěn kaple bylo ve zlaté omítce zasazeno na tisíce drahých českých kamenů mnohdy pudivuhodné velikosti a krásy, strop pak ozdoben četnými hvězdami. Při službách Božich, jež konati zde sméli toliko biskupové a místní děkan, plalo vždy 1330 voskovic. Oltář od ostatní kaple oddělen byl pozlacenou mříží, a za touto nad oltář-em uschovana byla koruna svatováclavská i ostatní korunovační klenoty české

Takový tedy stánek zbudoval Karel IV., otec vlasti, pro nejdražší stkvost českého naroda. A k opatrování hradu a stkvostů v něm chovaných ustanovil zvláštního purkrabí, jenž počítán byl k nejpřednějším úředníkům zemským. Jemu podřídil 22 okolní rytíře a 20 manů, kteří na hradě, střídajíce se, ve dne v nocí stráž konali s lidmi svými, každou hodinu s hradeb volajíce do krájiny výstrahu: „Dále od hradu, dále, at tě nepotká neštěstí nenadále.“ —

Není divu. že lid v dobách Karlových, jenž viděl a znal všecku tu lásku, se kterou Karel zbudoval Karlštejn, hleděl ku hradu s posvátnou úctou.

Velikým a slavným panovníkem byl náš Karel IV. Nejen po vlastech zemí koruny české, ale i po daleké cizině bylo jméno jeho vyslovováno s nevšední úctou. Vysoce šťastnou byla by každá země, která by měla takového panovníka. Leč Karel IV. byl králem Čechů, v Čechách umínil si sidliti, Čechjr chtěl učiniti rájem. Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/17 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/18 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/19 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/20 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/21 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/22 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/23 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/24 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/25 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/26 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/27 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/28 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/29 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/30 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/31 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/32 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/33 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/34 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/35 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/36 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/37 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/38 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/40 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/41 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/42 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/43 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/44 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/45 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/46 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/47 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/48 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/49 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/50 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/51 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/52 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/53 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/54 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/55 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/56 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/57 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/58 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/59 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/60 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/61 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/62 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/63 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/64 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/65 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/66 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/67 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/68 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/69 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/70 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/71 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/72 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/74 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/75 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/76 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/77 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/78 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/79 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/80 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/81 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/82 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/83 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/84 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/85 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/86 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/87 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/88 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/89 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/90 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/91 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/92 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/93 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/94 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/95 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/96 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/97 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/98 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/99 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/100 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/101 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/102 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/103 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/104 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/105 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/106 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/107 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/108 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/109 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/110 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/111 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/112 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/113 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/114 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/116 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/117 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/118 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/119 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/120 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/121 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/122 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/123 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/124 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/125 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/126 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/127 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/128 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/129 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/130 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/131 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/132 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/133 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/134 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/135 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/136 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/137 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/138 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/139 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/140 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/141 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/142 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/143 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/144 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/145 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/146 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/147 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/148 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/149 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/150 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/151 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/152 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/154 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/155 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/156 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/157 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/158 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/159 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/160 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/161 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/162 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/163 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/164 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/165 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/166 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/167 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/168 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/169 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/170 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/171 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/172 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/173 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/174 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/176 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/177 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/178 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/179 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/180 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/181 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/182 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/183 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/184 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/185 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/186 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/187 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/188 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/189 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/190 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/191 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/192 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/193 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/194 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/195 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/196 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/197 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/198 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/199 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/200 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/201 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/202 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/203 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/204 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/205 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/206 Stránka:Jan Dolenský - Jitřenka - 1894.djvu/207