Uživatel:Skim/Edice/Pokladnice mládeže

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
[Pokladnice mládeže I.]
Knihkupectví Alojsa Hynka v Praze
vřele poroučí knihovnám školním:
Pokladnici mládeže,

sbírku spisů pro mládež, již pořádá A. Mojžíš.

Dosud vydané svazky obsahují:

1. Sestra Blažena. Původní povídka pro mládež dospělejší. Vypravuje F. J. Andrlík. S obrázkem. Cena 30 kr.

2. Na výletech. Cestopisné obrázky, jež mládeži dospělejší nakreslil F. V. Kodym. Se 2 obrázky. Cena 30 kr.

3. Pohádky. Hodným dítkám vypravuje Karel V. Tuček. S obrázkem. Cena 30kr.

4. Vzkazy vlastenecké. Dospívající mládeži napsal K. V. Rais. S obr. Cena 30 kr.

5.―6. Přirodopisné obrázky. České mládeži vykreslili J. Dolenský a B. Patera. Se 7 obrázky. Cena 60 kr.

7.―8. Štěstí druhých ― naše štěstí. Vánoční povídka od A. Nohy Se 2 obrázky. Cena 80 kr.

9. Oříšky k louskání. Sbírka původních hádanek. Sepsal Ig. H. Prokeš. S obrázkem. Cena 40 kr.

10. Dobré duše. Povídka pro mládež dospělejší, již dle F. Hoffmanna vypravuje A. Mojžíš. S obrázkem. Cena 30 kr.

11. Rozdílnou drahou. Humoristická povídka od K. Bubníka. S obr. Cena 45 kr.

12. Sto malých básniček. Vybral a přel. J. Nečas. S obr. Cena 30 kr.

13. Z přírody. České mládeži vypravuje Jan Dolenský. Se 6 obrázky. Cena 30 kr.

14. Umění nad bohatsví. Původní povídka ze života hercegovského guslara. Mládeži dospělejší vypravuje F. J. Andrlík. S obrázkem. Cena 40 kr.

15. Z našich luhů. Básně a povídky od J. Soukala. S obr. 30 kr.

16. Z ráje. Báchorky Bohumily Klimšové. Se 2 obrázky. Cena 30 kr.

17. Ze srdce k srdcím. Povídky K. V. Raisa. Se 2 obr. Cena 40 kr.

18. Klasy. Obrázky pro naši milou mládež. Napsal Fr. Hrnčíř. Se 2 obrázky. Cena 30 kr.

19. Z dětského ráje. Verše od F. Hyšmana. Se 4 obrázky. Cena 30 kr.

20. Ze tří říší. Obrázky přírodopisné pro mládež dospělejší. Napsal Václav Kálal. Se 3 obrázky. Cena 50 kr.

21. Z chatrče a z domu. Povídka z dívčího žití. Napsala V. Lužická. S obrázkem. Cena 50 kr.

22. Dětské žití. Povídky pro milou mládež. Napsal V. Špaček. Se 2 obr. Cena 30 kr.

23. Pomněnky ze slavných dob národa českého. Obrázky dějepisné, jež milé mládeži podává K. V. Tuček. Se 2 obrázky. Cena 40 kr.

24. Nové kapitoly. Povídky. Sepsal L. Benýšek. Se 2 obr. Cena 30 kr.

25. Obrázky ze Šumavy. České mládeži, aby svou vlasť poznávala a ji milovati se učila, vykreslil B. Patera. S mapkou Šumavy a 4 obrázky. Cena 45 kr.

26. Z minulosti a přitomnosti. Pohádky, pověsti a povídky. Napsal J. Vítek. Se 2 obrázky. Cena 30 kr.

[Pokladnice mládeže II.] 27. Povídky pro mladé starošitníky. Vypravuje Kliment Čermák. S více obrázky. Cena 40 kr.

28. Drobné povídky dějepisné. Napsal J. Flekáček. Se 3 obr. Cena 40 kr.

29. Doma i na sluníčku. Drobné povídky pro útlou mládež. Napsal J. Kožíšek. S obr. Cena 40 kr.

30. Dvé povídek pro mládež dospělejší. Z francouzského volně přelož. J. Kuffnerová. S obr. Cena 30 kr.

31. Na svobodě a v okovech. Povídky pro českou mládež. Napsal F. J. Andrlík. Se 2 obrázky. Cena 40 kr.

32. Lehkověrnosť a zlomyslnosť ― dvě škodlivé vady. Obraz ze života dvou dívek. Napsala V. Lužická. S obrázkem. Cena 40 kr.

33. Listy z cest. Obrazy cestovní a národopisné. Napsal E. Musil-Daňkovský. S obrázky. Cena 36 kr.

34. Dobré děti. Verše od Filipa Hyšmana. Se 2 obrázky. Cena 30 kr.

35. Proti hordám tatarským. Dějepisná povídka od V. Špačka. S obr. Cena 36 kr.

36. Původní bajky. Napsala Bohumila Klimšová. S obr. Cena 24 kr.

37. Dětský svět. Povídky, obrázky a črty ze života naší mládeže. Napsal J. K. Hraše. Se 3 obrázky. Cena 30 kr.

38. Lidumil. Povídka. Napsal Lad. Benýšek. S obrázkem. Cena 36 kr.

39. O starých knihách a krojích českých. Mládeži vypravuje Kliment Čermák, odb. učitel a c. k. konservátor. Se 3 obr. Cena 30 kr.

40. Budulínek. Povídka pro mládež. Dle vlašského originálu Onorats Favy s povolením spisovatelovým české mládeži upravili Václ. Marek a F. J. Andrlík. Se 2 obr. Cena 40 kr.

41. Diviš Žehušický z Nestajova. Dějepisná povídka pro mládež. Napsal Václav Jedlička. Se 2 obrázky. Cena 60 kr.

42. Jiskry a plamínky. Básně a povídky pro útlý věk. Napsal Josef Kožíšek. Se 2 obrázky. Cena 60 kr.

43. Včelka. Malý výbor z předních básníků českých novější doby. Pro dospělejší mládež uspořádali F. Hyšman a A. Mojžíš. Cena 60 kr.

44. Přes Plöckenšteinské pohoří. Obrázky z cest, jež české mládeži vykreslil Bohumír Patera. Se 2 obrázky. Cena 50 kr.

45. Z našich i cizích krajův. Přírodopisné obrázky. K zábavě i poučení mládeže napsal Jan Dolenský Se 2 obrázky. Cena 50 kr.

46. Mužové práce. Vypravuje J. Klika. S 13 obrázky. Cena 1 zl.

47. Rouček a společník. Povídka pro naši mládež. Napsal Ladislav Benýšek. S obrázkem. Cena 50 kr.

48. Putování říší rostlinstva. Výběr nejdůležitějších rostlin tuzemských i cizozemských, jež v několika obrazích líčí Bohumil Bauše. S obrázky. Cena 60 kr.

49. Obrázky z prázdnin. Povídky pro milou mládež. Napsala Tereza Mellanová. Se 2 obr. Cena 60 kr.

50. Z říše královny Zimy. Přírodozpytné obrázky z krajů českých i cizích. Nakreslil J. Klika. S 20 obr Cena 80 kr.

51. Ohlas našich dějin. Básně vlastenecké F. Hyšmana. S obr. Cena 60 kr

52. Muž z lidu Povídka pro mládež dospělejší. Napsal L. Benýšek. Se 2 obrázky. Cena 50 kr.

53. Z pouti po vlasti. Dárek mladým přátelům starožitností. Sepsal Kliment Čermák. Se 3 obrázky. Cena 50 kr.

54. Povídky z našich dějin. Vypravuje L. Fiala. Se 2 obr. Cena 50 kr.

55. A v potu tváře budeš pracovati. Povídka pro mládež. Sepsala V. Lužická. Se 2 obrázky. Cena 70 kr.