Uživatel:Reaperman/Autoři Riegrova Slovníku naučného

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dle seznamu v prvním díle[1] // desátém díle[2]

Jméno Poznámka Značky Narozen Zemřel Záznam v NK[3]
Balda Jos. c. k. gymn. professor v Praze Ba. 1827 1861 jk01010668
Beer Aug. [1] professor na hornické akademii v Příbrami Be. 1815 1879 jo2013791719
Bílý Jan Th. Dr., farář v PodkláSteří u Tišnova By. // Bý. 1819 1888 jk01012100
Brauner Fr. Aug. JUDr., advokát v Praze Bnr. 1810 1880 jk01013022
Čejka J. [2] [3] Med. Dr., c. k. professor universitní v Praze. Ča. // Č. 1812 1862 jk01021195
Čelakovský Ladisl kustos musejní v Praze Čý. 1834 1902 jk01021210
Čupr Frant. Ph. Dr., ředitel vyučovacího ústavu v Praze Čr. 1821 1882 jk01021945
Daneš Frant. vikář a farář na Peruci Dš. 1807 1892 jk01022026
Doucha Frant. kněz církevní v Praze Dcha. // ch. / cha. 1810 1884 jk01022897
Erben Josef c. k. professor na české vyšší reálce Pražské pEn. 1830 1910 jk01030529
Erben Karel Jar. archivář města Prahy aEn. 1811 1870 jk01030532
Fabian Jan Th. Dr., c. k. professor universitní, děkan kapitoly u Všech Svatých Fn. 1807 1861 jk01030619
Freucl Inn Th. Dr., ektor u sv. Jiří Fl. 1818 1862 jk01031832
Frühauf Vojt. Phil. Dr. v Praze Ff. ? ?
Gabler Vil Phil. Dr., vychovatel ve Vídni Glr. 1821 1897 jk01032223
Gabriel Jos. A. JUDr. v Sušici iel. 1820 1880 jk01032236
Gindely Ant. Phil. Dr., c. k. professor na české vyšší reálce Pražské Gy. 1829 1892 jk01032434
Gréger Ed. [4] Med. Dr., privátní docent universitní v Praze Ggr. 1827 1907 jk01032649
Hamerník Jos. Med. Dr. v Praze Hnk. 1810 1887 jk01033282
Hanka Vácslav bibliothekář Češ. Musea, rytíř c. ruského řádu sv. Vladimíra a sv. Anny Hka. / Ha. 1791 1861 jk01033420
Hansgirg Ant. c. k. gymn. professor v Praze Hg. 1806 1877 jk01033438
Hanuš Ign. Phil. Dr. a byv. c. k. professor universitní Hš. 1812 1869 jk01033469
Hattala Martin c. k. professor universitní v Praze Hta. 1821 1903 skuk0000548
Havelka Matěj c. k. rada při krajském soudu v Písku Hva. 1809 1892 jk01040278
Hnojek Ant. V. c. k. dvorní kaplan, děkan v Libochovicích Hj. 1799 1866 jk01041411
Hobza Petr professor na reální škole Kutnohorské za. 1831 1901 jk01041428
Hórnik Mich. vikář v Budyšíně, redaktor Lužičana Hór. 1833 1894 js2007400493
Hurban Jos. Mil. Th. Dr., farář v Hlubokém Hn. 1817 1888 jn20000603074
Chalúpka Samko evang. farář v Horní Lehotě Cha. 1812 1883 jn20000603087
Chrástek Mich. professor na theol. ústavě Budějovicko-Bystřickém Chr. 1825 1900 ola2002146861
Jahn Jiljí V. spisovatel v Praze Jn. 1832 1902 jk01050638
Jandečka Václ. c. k. gymn. professor v Hradci Králové Ja. 1820 1898 jk01050875
Jeřábek Jan JUDr., v Praze Jk. 1831 1894 jk01051527
Kaizl Edm. JUDr., v Praze zl. 1836 1900 jk01052566
Klácel Mat. F. kněz řádu August. a byv. professor v Brně Kll. 1808 1882 jk01060239
Klumpar Jan Květos. c. k. gymn. ředitel v Uh. Skalici Kl. 1826 1909 jk01060710
Kodym Filip St. Med. Dr., redaktor Hospodářských Novin v Praze Km. 1811 1884 jk01061051
Kolář Jos. suppl. professor gymn. v Praze Kř. ? ?
Kolář Mart. suppl. professor gymn. v Hradci Králové MK. 1836 1898 jk01061259
Kořistka Karel professor na stav. polytechn. ústava v Praze Ka. 1825 1906 jk01061909
Kouba // Kouba Josef c. k. gymn. professor v Praze // s. profesor na Malostr. gymn. v Praze Kb. 1824 1885 jk01062237
Krása Alois JUD., redaktor Času v Praze Kr. 1828 1900 jk01062893
Kratochvíl Václ. farář u sv. Víta v Praze // farář v Ořechu Kvl. ? ?
Krejčí Jan c. k. professor nejvyšší české reálce Pražské, spoluredaktor Živy Kí. 1825 1887 jk01063196
Křížek Václav (wp) c. k. gymn. professor ve Varaždíně Kk. 1833 1881 jk01070190
Kulda Beneš M. farář na Chlumu Kda. 1820 1903 jk01070781
Kunz Josef // Kunz Karel c. k. gymn. professor v Opavě // gymn. prof. v Plzni Kz. 1827 1895 jk01070935
Kuzmany Karel superintendent a. v. distriktu Prešpurského zm. 1806 1866 jn19990210360
Květ Frant. Phil. Dr. v Praze Kt. 1825 1864 jk01071196
Kvíčala c. k. mimoř. professor universitní v Praze Kla. 1834 1908 jk01071218
Lambl Vilém Dušan Med. Dr., professor na universitě Cbarkovské bl. 1824 1895 jk01071438
Lambl Karel (asi tento) professor na hospod, ústavě Libverdském Ll. 1823 1884 jk01071437
Laurin Frant. Th. Dr., vicerektor Pražského semináře Ln. 1829 1913 jk01071662
Lepař F. c. k. gymn. professor v Jičíně Lř. 1831 1899 jk01071889
Lepař J. c. k. gymn. professor v Opavě Lp. 1827 1902 jk01071891
Lešetícký Vojt. professor suppl. na české vyšší reálce Pražské Lký. 1830 1908 jk01071946
Majer Ant. Phil. Dr., c. k. professor na české vyšší reálce Pražské Mj. 1826 1880 jk01073104
Maloch Ant. Z. c.k. gymn. professor v Jičíně Mch. 1823 1880 jk01073297
Malý Jakub B. spisovatel v Praze Mý. 1811 1885 jk01073326
Meliš Eman. [5] redaktor Dalibora Mš. 1831 1916 jk01081148
Mezník Ant. JUDr., professor na obchodnické škole Pražské Mk. 1831 1907 jk01081383
Mikovec Ferd. redaktor Lumira a Starožitnosti Mc. 1826 1862 jk01081583
Mírohorský šlechtic, c. k. major ve sboru genijnim Msý. / Mír. 1829 1908 jk01031934
Mudra F. kněz církevní v Slavětíně M. ? ≤ 1873[4]
Müller Jan Boh. Phil. Dr. v Třebíči Mü. 1823 1885 jk01082421
Mužák Petr c. k. professor na české vyšší reálce Pražské Mž. 1821 1892 jk01082561
Náhlovský Vincenc Th Dr., c. k. professor universitní v Praze Ný. 1817 1891 jk01082653
Nebeský Václ. redaktor musejního Časopisu, sekretář Musea království Českého Nb. 1818 1882 jk01082809
Nedoma F. právník v Praze //spisovatel v Praze Na. ? ?
Niklas Jos. c. k. professor na české vyšší reálce Pražské Ns. 1817 1877 jk01090192
Ninger Karel c. k. gymn. professor v Písku Ng. 1827 1913 jk01090213
Novotný Fr. kněz církevní v Praze Nný. 1795 1866 jk01090658
Novotný Eduard c. k. gymn. professor v Praze pNý. 1833 1876 jk01090653
Ondrák Prokop děkan v Příbrami O. 1810 1873 jk01091114
Palacký František čestný doktor filos. a práv, historiograf království Českého, člen cís. akademie nauk Vídeňské Ps. 1798 1876 jk01091537
Palacký Jan Juris a Phil. Dr., privátní docent universitní Pj. 1830 1908 jk01091539
Patera Adolf kand. professury v Praze ra. 1836 1912 jk01091884
Pažout Phil. Dr., c. k. gymn. professor v Písku Pt. 1825 1867 jk01092219
Pervolf J. [6] Kand. professury Pf. 1841 1892 jk01092608
Petera Frant. byv. farář v Jaroměři Pea. 1798 1877 jk01092699
Petrovec Jos. c. k. přednosta okresního soudu v Karlíně Pc. 1808 1886 jk01092828
Pichl Jos. B. Med. Dr. na Kladně chl. 1813 1888 jk01093025
Ploucar Frant. X. Th.Dr., kanovník u sv. Víta na hrade Pražském Pr. 1809 1869 Franciscus Xav. Plaucar(WD)
Podlipský Jos. Med. Dr. v Praze lip. 1816 1867 jk01100240
Polach Jos. Th. Dr., v Olomouci Pch. ? ?
Průcha Karel Th. Dr , kanovník u sv. Víta na hradě Pražském Pa. 1818 1883 jk01101427
Purkyně Eman. professor na lesnické škole v Bělé ěj. 1831 1882 jk01101762
Purkyně Jan Phil. Dr., c. k. professor universitní v Praze, redaktor Živy ěs. 1787 1869 jk01101764
Rank Josef spisovatel v Praze Rk. 1816 1896 jx20041231003
Řezáč Frant. spirituál u sv. Jiří, redaktor Školy a Života R. / Řč. / č. 1819 1879 jk01110098
Riedl Ans. M. (Anselm Mansuet Riedl, vl. jménem Szende Riedl[5]) c. k. professor universitní v Praze // profesor v Pešti dl. 1831 1873 mzk2004252050 jx20090930011
Rieger Fr. Ladislav JUDr., redaktor slovníka R. r. 1818 1903 jk01102434
Riss Jos. c. k. gymn. professor v Jičíně Rs. 1829 1899 jk01102513
Rojek Jan děkan v Novém Městě n. M. Rj. 1804 1877 jk01102615
Roštlapil Jos. farář na Opočně Rl. 1809 1888 jk01102774
Rybička Ant. c. k. ministeriální sekretář ve Vídni Ra. 1812 1899 jk01103295
Ryšavý Dom. professor suppl. na české vyšší reálce Pražské Rý. 1830 1890 jk01103407
Schindler J. professor na lesnické Škole v Bělé Sr. 1834 1905 jk01110953
Schmaus Gustav Ad. právník v Praze // JUDr., advokát v Slaném Ss. 1840 1903 jk01110966
Skřivan Ant. majetník obchodní školy v Praze Sn. 1818 1887 jk01111624
Smetana Jos. Phil. Dr., c. k. gymn. professor v Plzni Sa. 1801 1861 jk01120051
Springer A. J. kr. prof, na univ. Bonnské Spr. 1825 1891 skuk0001309
Staněk Ivan Bohdan c. k. professor na české vyáaí reálce Pražské Stk. / Sk. 1828 1868 jk01120832
Stangler Frant. dvorní kaplan kněžny z Keuss-Greizu Stg. 1806 1870 jk01120864
Storch Kar. c. k. rada při státní účtárně v Praze rch. 1812 1868 jk01131482
Sušil Frant. professor bohosloví v Brně Sl. 1804 1868 jk01121806
Svoboda Václ. L. c. k. gymn, ředitel v Prešpurku Sva. 1813 1888 jk01122082
Šafařík Pavel Phil. Dr., c. k. bibliothekář universitní v Praze Šs. 1795 1861 jk01122355
Šafařík Vojt. [7] professor na obchodní akademii Vídeňské Šfj. neb f. 1829 1902 jk01122359
Šembera Al. V. c. k. professor na univeršité Vídeňské Šra. 1807 1882 jk01122746
Šesták Jos. redaktor Pražských Novin Šst. 1827 1902 jk01122795
Šíma Matěj kněz církevní a vychovatel v Praze ma. / Šm. 1825 ? jk01122949
Šimerka Václ. c. k. gym. professor Ška. 1819 1887 jk01130067
Škorpík Frant. Th. Dr., farář v Kučerově Šk. 1814 1890 jk01130340
Šohaj Frant. Phil. Dr., c. k. gymn. professor v Praze Šj. 1816 1878 jk01130692
Špatný F. c. k. sekretář okresního úřadu Karlínského Šp. 1814 1883 jk01130859
Štulc Václ. Sv. kanovník na Vyšehradě Šc. / Štc. 1814 1887 jk01131557
Šulc P. J. korrektor v Praze Šu. 1828 1897 jk01131682
z Tardy Heřman farář helv. v. v Hořatvi zTy. 1832 1917 jk01132065
Jeho Jasnost Rudolf kníže z Thurn-Taxisů doktor práv TT. 1833 1904 jk01132367
Terš E. // Terš Ed. Th. Dr., rektor semináře Pražského // kanovník u Sv. Víta v Praze Tš. ? ?
Tieftrunk Kar. c. k. professor na něm. vyšší reálce Pražské Tfk. 1829 1897 jk01132372
Tomek Václ. Vlad. c. k. professor universitní v Praze Tk. 1818 1905 jk01132708
Tomíček Jan S. spisovatel v Praze Tčk. 1806 1866 jk01132724
Tonner Eman. professor na vyšší obchodní škole v Praze Tr. 1829 1900 jk01132772
Trapp Mauric vicekustos musejní v Brně Tp. 1825 1895 jk01140030
Trojan Pravoslav JUDr., notář v Rakovníce Tn. 1815 1893 jk01140180
Uher Frant. JUDr. v Praze Ur. 1825 1870 jk01140610
Umlauf Jos. c. k. setník v armádě Uf. 1800 1869 jk01140751
Vaclík Jan knížecí sekretář v Černé Hoře Vk. 1830 1917 jk01141054
Vetter Jan // Vetter Vilém lesník // lesní inženýr v Rožmitále Vtr. 1831 1865 jk01142249
Weitenweber Vil. Rud. Med. Dr., sekretář k. češ. společnosti nauk, dějepisec med. fak. Wr. 1804 1870 jk01151557
Vinařický Karel kanovník na Vyšehradě, redaktor Časopisu pro katol. duchovenstvo Vký. 1803 1869 jk01142412
Vlasák Ant. N. farář na Hrádku Vl. 1812 1901 jk01150040
Vranicany-Dobrinović Josef rytíř, JUDr. v Severíně VD. // Vd. ? ?
Vrťátko-Benátský A. Jar. spisovatel v Praze B.V. 1815 1892 jk01151059
Vysoký Arn. zprávce hor. spolku Škofie v Teplicích v Krajině Vsý. 1823 1872 jk01151260
Zap Kar. V. c. k. professor na České vyšší reálce Pražské, redaktor Památek p. 1812 1871 jk01152094
Zeithammer A. c. k. gymn. professor v Pešti // Žurnalista v Praze Zt. // Zr. 1832 1919 jk01152349
Zelený Václ. c. k. gymn, professor v Praze Zý. 1825 1875 jk01152405
Zikmund Václ. kněz církevní, c. k. gymn. professor v Praze Zd. 1816 1873 jk01152636
Zoch[6] senior ev. v Jasenové // Dr., ev. farář a senior v Jasenovej na Slovensku Zch. 1815 1865 mzk2002139832
Zvonař Leop. direktor Žofijské akademie v Praze Zř. 1824 1865 jk01152904
Albert Eduard MDr. ve Vídni At 1841 1900 jk01010151
Bauše Boh. prof. v Táboře Bše. 1845 1924 jk01011196
Beneš Jos. JUDr., advokát v Praze Bš. 1830 1887 jk01011614
Böhm Jan (možná veterinář?) MDr. v Praze Bm. ? ?
Brábek Frant. Ph. C. v Praze Bbk. 1848 1926 jk01012902
Brandl V. zemský archivář v Brně Bl. 1834 1901 jk01012984
Bürgel Karel JUDr., advokát v Praze Bil. 1841 1875 jk01020328
Ceyp z Peclinovce Jan Boh. MDr. v Praze C. z P. 1835 1879 jk01020632
Cichra Frant. sekr. okres. zast. na Smíchově C. 1833 1875 jk01020693
Čenský Ferd. setník a prof. na vojenské akademii v Novém Městě za Vídní Čský. 1829 1887 jk01021238
Černý Jan spisovatel v Praze Čr. ? ?
Černý Tomáš JUDr., advokát v Praze Čný 1840 1909 jk01021627
Dastich Josef Ph. Dr. a prof. filos. na univ. v Praze Dch. 1835 1870 jk01022066
Durdík Josef Ph. Dr. a prof. na univ. v Praze Dd. 1837 1902 jk01023342
Dvořák Šimon c. k. horní komisař v Praze Dk. 1818 1883 jk01030198
Dvorský Prokop rektor u piaristů v Praze Dý. 1806 1890 jk01030019
Emler Josef Ph. Dr. a městský archivář v Praze Elr. 1836 1899 jk01030458
Erben Eduard prof. na vyšší české reálce v Písku En. 1834 1867 jk01030526
Fáček Frant. mag. sekretář v Praze Fk. 1826 1889 jk01030654
Frost Václav ředitel ústavu hluchoněmých v Praze Ft. 1814 1865 jk01032034
Gebauer Jan prof. na vyšší čes. reálce v Praze Gb. 1838 1907 jk01032357
Gregora Frant. ředitel kůru v Písku Ga. 1819 1887 jk01032637
Haas Ant. JUDr. v Praze Hs. ? ?
Hájek kaplan v Domažlicích Hk. ? ?
Hátle V. prof. v Pardubicích He. ? ?
Holovacký Jak. F. předseda arch. komise ve Vilně Hvý. ? ?
Hostinský Otakar Ph. Dr. v Praze Htý. 1847 1910 jk01042394
Houra J. V. městský sekretář v Jindřichově Hradci Hra. 1839 1917 jk01042465
Hrabák Jos. prof. v Příbrami Hbk. 1833 1921 jk01042551
Hrys Ph. Dr. a ředitel učitelského ústavu v Soběslavi Hs. 1839 1906 jk01043074
Jagić Vatroslav Dr., prof. v Záhřebě Jć. 1838 1923 jo2002101923
Jahn Zd. V. prof. v Plzni jJn. 1849 1906 jk01050646[7]
Janda J. Med. a Ch. Dr. v Praze Jda. 1842 1890 jk01050833
Jehlička Pavel prof na c. k. akad. gymn. v Praze Jha. 1826 1883 mzk2004236684
Jičínský Karel JUDr. ve Vídni Jý. 1831 1910 jk01051661
Kalousek Josef Ph. Dr. a spisovatel v Praze Klk. 1838 1915 jk01052730
Kienberger Vilém spisovatel ve Vídni Kg. 1840 1879 jk01060151
Komárek Emil JUDr. na Mělníce KrK. ? ?
Kořán Josef redaktor „Světozora“ v Praze Kn. 1838 1912 jk01061871
Kořínek J. B.[8] gymn. profesor v Praze Ko. ? ?
Kovář Matěj R. prof. v Pardubicích Kř. 1836 1872 jk01062472

Poznámky[editovat]

  1. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/10090539
  2. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/20247940
  3. Cybějící kód znamená, že se buď nepodařilo osobu daného jména v katalogu autorit nalézt, nebo prosté údaje v autoritním záznamu nebyly dostatečné pro jednoznačné určení, že jde o tutéž osobu.
  4. v seznamu spolupracovníků na konci desátého dílu označen jako zemřelý
  5. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/100625/A_Linguistica_41-1993-1_14.pdf?sequence=1
  6. V seznamu spolupracovníků na konci desátého dílu je uveden jako Zoch Ivan Br., ale dle popisu se jedná spíše o otce jmenovaného.
  7. pravděpodobně
  8. osob, které připadají v úvahu je více, je třeba znát zaměření textů; mohl by to ale být Autor:Josef Kořínek (1829–1892)