Uživatel:Milda/výsledky průzkumu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Průběžné výsledky průzkumu o české verzi projektu Wikisource, který proběhl v listopadu 2008 na adrese pruzkum.wikisource.cz

Účast[editovat]

celkem odpovědí 379
z toho duplicitních 7
prázdných formulářů 5
nesmyslů 6
odpovědí o Wikipedii 43
užitečných odpovědí 318

Otázka 1: obeznámenost s projektem[editovat]

bez odpovědi 2
1 co to je? 98
2 vím jen, že nějaký projekt s tímto názvem existuje 92
3 vím, co je náplní/smyslem tohoto projektu, ale nevyužívám ho 61
4 projekt občas používám 35
5 projekt pravidelně navštěvuji jako čtenář 21
6 projekt pravidelně navštěvuji jako čtenář a občas i edituji 7
7 aktivně se na projektu podílím svými editacemi 2
celkem odpovědí 316

Otázka 2: užitečnost projektu[editovat]

Znění otázky: Myslíte si, že je projekt Wikisource užitečný? Pokud ano, v čem spatřujete jeho užitečnost? Pokud ne, proč a případně myslíte si, že po úpravách jeho funkce (jakých?) může být?

Otázka 3: co vás přiláká k účasti[editovat]

Znění otázky: Nejste-li účastníkem projektu, co by se muselo změnit, aby vás to k účasti na něm přilákalo?

Otázka 4: proč uživatelé odcházejí[editovat]

Znění otázky: Víte o někom ze svého okolí, kdo chtěl nebo i začal na projektu aktivně spolupracovat, ale posléze z toho sešlo? Jaký byl důvod?

Otázka 5: co přiláká nové uživatele[editovat]

Znění otázky: Co by mohlo přitáhnout k aktivní účasti na projektu zcela nové uživatele?

Otázka 6: počeštění názvu projektu[editovat]

Znění otázky: Wikisource je jediný projekt v českém jazyce, který nepoužívá český název. V dubnu 2006, kdy se schylovalo ke vzniku české domény, proběhl mezi wikipedisty průzkum o vhodném názvu. S největší odezvou se setkaly návrhy Wikizdroje a Wikiprameny, protože však měly podporu přibližně stejnou, zůstal název projektu nepřeložen. Myslíte si, že by se název projektu měl počeštit? Pokud ano, jakému (třeba i dosud nediskutovanému) názvu dáváte přednost?

bez odpovědi 97
„nevím“ nebo odpověď nejasná 6
nechat Wikisource / není nutné počešťovat / Wikisource nevadí 106 *) +)
Wikizdroje 44 +)
Wikiprameny 40 +)
Wikizdroj (v singuláru) 8 +)
jiné české názvy s menším zastoupením (Wikitexty, Wikidokumenty, Wikiknihovna, Wikicesty, Wikistudna, Wikipramen v singuláru aj.) nebo účastník byl pro (resp. nebyl proti) počeštění, ale konkrétní název neuvedl 32 +)
odpovědi proti anglickému názvu Wikisource 109
užitečných odpovědí celkem 215

*) z toho 12 účastníků zároveň uvedlo svou volbu, pokud by se název počešťoval,
+) součet je vyšší než 215, protože se vyskytovaly odpovědi typu „Wikisource mi nevadí, ale pokud by se počešťovalo, jsem pro Wiki(něco)“ nebo „Wikizdroje i Wikiprameny je obojí pěkné“.

Otázka 7: co zlepšit pro čtenáře[editovat]

Znění otázky: Pokud projekt Wikisource využíváte jako čtenář, co by se podle vás mělo zlepšit v tomto směru?

Otázka 8: přínos oproti jiným projektům[editovat]

Znění otázky: Na internetu je více projektů, které přinášejí volná literární díla v češtině. Jmenujme například:

  • Kramerius, kde jsou ve formě scanů postupně zpřístupňovány starší knihy z fondů NK ČR (již tisíce svazků)
  • Česká elektronická knihovna, kde je zpřístupněno okolo 1400 básnických sbírek z konce 19. a začátku 20. století (nutná je bezplatná registrace)
  • dobrovolnický projekt Čítanka.cz – stále funkční, ale již se nerozšiřuje

Spatřujete v něčem přínos Wikisource oproti těmto projektům?

Otázka 9: literární díla[editovat]

Znění otázky: Největší část obsahu nejen české verze Wikisource tvoří volná literární díla. Zkuste stupnicí 1–5 (kde 1 = zcela nezajímavé, zbytečné; 5 = velmi zajímavé, důležité) ohodnotit důležitost přítomnosti různých druhů literárních děl, respektive cílů na Wikisource:

podotázka důležitost bez odpovědi průměr
1 2 3 4 5
nejznámější a přitom nepříliš rozsáhlá díla české literatury nebo překlady (z básní např. Máj, sbírka Kytice, překlad Havrana, z prózy např. Staré pověsti české, Povídky malostranské, Krysař apod.) 20 17 30 78 122 51 3,99
snaha o co nejúplnější zpracování díla velmi známých autorů (např. Němcové, Jiráska, Vrchlického, Čapka…) 15 20 49 75 109 50 3,91
zpřístupňování děl málo známých nebo již zcela zapomenutých autorů („od každého něco“) 17 39 77 69 68 48 3,49
zpřístupňování volných překladů cizojazyčných děl, které by – díky provázání pomocí interwiki odkazů – mohly pomoci při studiu cizích jazyků 15 32 43 73 107 48 3,83

Otázka 10: jiné dokumenty[editovat]

Znění otázky: Wikisource obsahuje i jiné typy dokumentů než volná literární díla. Zkuste podobně jako v předchozí otázce ohodnotit důležitost zařazení těchto dokumentů na Wikisource:

podotázka důležitost bez odpovědi průměr
1 2 3 4 5
historické dokumenty (např. Toleranční patent, zakládací listiny apod.) 21 17 37 67 127 49 3,97
právní texty (Benešovy dekrety, zákony, rozsudky, mezinárodní smlouvy) 19 21 43 65 122 48 3,93
politická prohlášení a projevy (Několik vět, prezidentské projevy, koaliční smlouvy, programová prohlášení vlády) 22 50 60 65 71 50 3,42
dokumenty odborného charakteru (pravidla pravopisu, přehled medicínských diagnóz apod.) 17 19 49 76 109 48 3,89

Otázka 11: dokumenty v jiných jazycích[editovat]

Znění otázky: Měla by podle vás česká mutace Wikisource obsahovat i díla / dokumenty v jiných jazycích s českými detaily o daném díle a proč?

Vzkaz[editovat]

Doplňující komentáře, postřehy, nápady…