Uživatel:Danny B./Datamining/OSN kategorie

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
+----------------------------------------------------------------------------+-------+
| kategorie                                 | počet |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+
| Hesla v Ottově slovníku naučném                      | 1767 |
| Sídla v Česku v Ottově slovníku naučném                  | 1078 |
| Právo v Ottově slovníku naučném                      | 1064 |
| Zoologie v Ottově slovníku naučném                     |  533 |
| Římské právo v Ottově slovníku naučném                   |  532 |
| Botanika v Ottově slovníku naučném                     |  496 |
| Latinské výrazy v Ottově slovníku naučném                 |  450 |
| Lidé v Ottově slovníku naučném                       |  283 |
| Římské dějiny v Ottově slovníku naučném                  |  277 |
| Francouzské výrazy v Ottově slovníku naučném                |  216 |
| Zdravotnictví v Ottově slovníku naučném                  |  212 |
| Sídla v Ottově slovníku naučném                      |  182 |
| Cizí slova v Ottově slovníku naučném                    |  177 |
| Vojenství v Ottově slovníku naučném                    |  160 |
| Technika v Ottově slovníku naučném                     |  154 |
| Astronomie v Ottově slovníku naučném                    |  144 |
| Řecké výrazy v Ottově slovníku naučném                   |  129 |
| Češi v Ottově slovníku naučném                       |  125 |
| Francouzi v Ottově slovníku naučném                    |  110 |
| Němci v Ottově slovníku naučném                      |  100 |
| Geografie v Ottově slovníku naučném                    |  96 |
| Šlechtické rody v Ottově slovníku naučném                 |  95 |
| Italové v Ottově slovníku naučném                     |  92 |
| Anatomie v Ottově slovníku naučném                     |  88 |
| Křesťanství v Ottově slovníku naučném                   |  88 |
| Ekonomika v Ottově slovníku naučném                    |  85 |
| Řeky v Ottově slovníku naučném                       |  83 |
| Sídla v Itálii v Ottově slovníku naučném                  |  78 |
| Církevní právo v Ottově slovníku naučném                  |  75 |
| Chemie v Ottově slovníku naučném                      |  69 |
| Sídla v Německu v Ottově slovníku naučném                 |  69 |
| Náboženství v Ottově slovníku naučném                   |  68 |
| Mytologie v Ottově slovníku naučném                    |  66 |
| Národopis v Ottově slovníku naučném                    |  66 |
| Zkratky v Ottově slovníku naučném                     |  66 |
| Hudba v Ottově slovníku naučném                      |  63 |
| Anglické výrazy v Ottově slovníku naučném                 |  59 |
| Ostrovy v Ottově slovníku naučném                     |  59 |
| Rusové v Ottově slovníku naučném                      |  59 |
| Sídla v Rusku v Ottově slovníku naučném                  |  59 |
| Politika v Ottově slovníku naučném                     |  57 |
| Školství v Ottově slovníku naučném                     |  56 |
| Literatura v Ottově slovníku naučném                    |  54 |
| Architektura v Ottově slovníku naučném                   |  52 |
| Dějiny v Ottově slovníku naučném                      |  52 |
| Italské výrazy v Ottově slovníku naučném                  |  49 |
| Výrobky v Ottově slovníku naučném                     |  47 |
| Potravinářství v Ottově slovníku naučném                  |  43 |
| České dějiny v Ottově slovníku naučném                   |  43 |
| Lesnictví a myslivost v Ottově slovníku naučném              |  41 |
| Řecká mytologie v Ottově slovníku naučném                 |  39 |
| Angličané v Ottově slovníku naučném                    |  38 |
| Sídla ve Spojeném království v Ottově slovníku naučném           |  37 |
| Pohoří v Ottově slovníku naučném                      |  35 |
| Sídla ve Francii v Ottově slovníku naučném                 |  35 |
| Čas v Ottově slovníku naučném                       |  34 |
| České šlechtické rody v Ottově slovníku naučném              |  33 |
| Mykologie v Ottově slovníku naučném                    |  32 |
| Fyzika v Ottově slovníku naučném                      |  31 |
| Sídla v Maďarsku v Ottově slovníku naučném                 |  30 |
| Sídla v Polsku v Ottově slovníku naučném                  |  30 |
| Čeští spisovatelé v Ottově slovníku naučném                |  30 |
| Matematika v Ottově slovníku naučném                    |  29 |
| Metrologie v Ottově slovníku naučném                    |  29 |
| Francie v Ottově slovníku naučném                     |  27 |
| Malíři v Ottově slovníku naučném                      |  27 |
| Poláci v Ottově slovníku naučném                      |  27 |
| Biologie v Ottově slovníku naučném                     |  26 |
| Jazykověda v Ottově slovníku naučném                    |  26 |
| Sídla ve Spojených státech amerických v Ottově slovníku naučném      |  26 |
| Věda v Ottově slovníku naučném                       |  26 |
| Jezera v Ottově slovníku naučném                      |  25 |
| Spisovatelé v Ottově slovníku naučném                   |  25 |
| Sport a hry v Ottově slovníku naučném                   |  25 |
| Zaniklá sídla v Ottově slovníku naučném                  |  25 |
| Numismatika v Ottově slovníku naučném                   |  23 |
| Sídla v Rakousku v Ottově slovníku naučném                 |  22 |
| Sídla ve Španělsku v Ottově slovníku naučném                |  22 |
| Římští právníci v Ottově slovníku naučném                 |  22 |
| Geologie v Ottově slovníku naučném                     |  21 |
| Rusko v Ottově slovníku naučném                      |  21 |
| Spojené království v Ottově slovníku naučném                |  21 |
| Stavby v Ottově slovníku naučném                      |  21 |
| Nemoci v Ottově slovníku naučném                      |  20 |
| Oděvy v Ottově slovníku naučném                      |  20 |
| Sídla v Chorvatsku v Ottově slovníku naučném                |  20 |
| Mineralogie v Ottově slovníku naučném                   |  19 |
| Zemědělství v Ottově slovníku naučném                   |  19 |
| Afrika v Ottově slovníku naučném                      |  18 |
| Anglické právo v Ottově slovníku naučném                  |  18 |
| Filosofie v Ottově slovníku naučném                    |  17 |
| Průmysl v Ottově slovníku naučném                     |  17 |
| Španělé v Ottově slovníku naučném                     |  17 |
| Duchovní v Ottově slovníku naučném                     |  16 |
| Geografie Ruska v Ottově slovníku naučném                 |  16 |
| Ruští spisovatelé v Ottově slovníku naučném                |  16 |
| Římané v Ottově slovníku naučném                      |  16 |
| Hory v Ottově slovníku naučném                       |  15 |
| Německo v Ottově slovníku naučném                     |  15 |
| Němečtí malíři v Ottově slovníku naučném                  |  15 |
| Řecko v Ottově slovníku naučném                      |  15 |
| Itálie v Ottově slovníku naučném                      |  14 |
| Judaismus v Ottově slovníku naučném                    |  14 |
| Paleontologie v Ottově slovníku naučném                  |  14 |
| Sídla na Slovensku v Ottově slovníku naučném                |  14 |
| Sídla v Indii v Ottově slovníku naučném                  |  14 |
| Astronomové v Ottově slovníku naučném                   |  13 |
| Divadlo v Ottově slovníku naučném                     |  13 |
| Malířství v Ottově slovníku naučném                    |  13 |
| Paříž v Ottově slovníku naučném                      |  13 |
| Sídla v Srbsku v Ottově slovníku naučném                  |  13 |
| Sídla v Turecku v Ottově slovníku naučném                 |  13 |
| Sídla ve Švýcarsku v Ottově slovníku naučném                |  13 |
| Česko v Ottově slovníku naučném                      |  13 |
| Řekové v Ottově slovníku naučném                      |  13 |
| Římská mytologie v Ottově slovníku naučném                 |  13 |
| Básníci v Ottově slovníku naučném                     |  12 |
| Indie v Ottově slovníku naučném                      |  12 |
| Instituce v Rakousko-Uhersku v Ottově slovníku naučném           |  12 |
| Maďaři v Ottově slovníku naučném                      |  12 |
| Sídla v Belgii v Ottově slovníku naučném                  |  12 |
| Čeští římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném          |  12 |
| Arabské výrazy v Ottově slovníku naučném                  |  11 |
| Dějiny Rakouska v Ottově slovníku naučném                 |  11 |
| Geografie Chorvatska v Ottově slovníku naučném               |  11 |
| Geografie Itálie v Ottově slovníku naučném                 |  11 |
| Instituce v Ottově slovníku naučném                    |  11 |
| Nizozemští malíři v Ottově slovníku naučném                |  11 |
| Německé výrazy v Ottově slovníku naučném                  |  11 |
| Olomouc v Ottově slovníku naučném                     |  11 |
| Polsko v Ottově slovníku naučném                      |  11 |
| Sídla na Ukrajině v Ottově slovníku naučném                |  11 |
| Chorvaté v Ottově slovníku naučném                     |  10 |
| Doprava v Ottově slovníku naučném                     |  10 |
| Francouzští spisovatelé v Ottově slovníku naučném             |  10 |
| Geografie Německa v Ottově slovníku naučném                |  10 |
| Geografie Česka v Ottově slovníku naučném                 |  10 |
| Lidé podle národnosti v Ottově slovníku naučném              |  10 |
| Lékaři v Ottově slovníku naučném                      |  10 |
| Meteorologie v Ottově slovníku naučném                   |  10 |
| Psychologie v Ottově slovníku naučném                   |  10 |
| Sídla v Řecku v Ottově slovníku naučném                  |  10 |
| Zbraně v Ottově slovníku naučném                      |  10 |
| Čeští duchovní v Ottově slovníku naučném                  |  10 |
| Chronologie v Ottově slovníku naučném                   |   9 |
| Dějiny Francie v Ottově slovníku naučném                  |   9 |
| Dějiny křesťanství v Ottově slovníku naučném                |   9 |
| Němečtí spisovatelé v Ottově slovníku naučném               |   9 |
| Rakušané v Ottově slovníku naučném                     |   9 |
| Slováci v Ottově slovníku naučném                     |   9 |
| Svatí v Ottově slovníku naučném                      |   9 |
| Čeští učitelé v Ottově slovníku naučném                  |   9 |
| Američané v Ottově slovníku naučném                    |   8 |
| Diplomatika v Ottově slovníku naučném                   |   8 |
| Geografie Řecka v Ottově slovníku naučném                 |   8 |
| Politici v Ottově slovníku naučném                     |   8 |
| Právníci v Ottově slovníku naučném                     |   8 |
| Slovensko v Ottově slovníku naučném                    |   8 |
| Spojené státy americké v Ottově slovníku naučném              |   8 |
| Čeští malíři v Ottově slovníku naučném                   |   8 |
| Dánové v Ottově slovníku naučném                      |   7 |
| Francouzští politici v Ottově slovníku naučném               |   7 |
| Genealogie v Ottově slovníku naučném                    |   7 |
| Geografie Srbska v Ottově slovníku naučném                 |   7 |
| Islám v Ottově slovníku naučném                      |   7 |
| Maďarsko v Ottově slovníku naučném                     |   7 |
| Paleografie v Ottově slovníku naučném                   |   7 |
| Praha v Ottově slovníku naučném                      |   7 |
| Psychiatrie v Ottově slovníku naučném                   |   7 |
| Písmena v Ottově slovníku naučném                     |   7 |
| Ruští právníci v Ottově slovníku naučném                  |   7 |
| Sídla v Bulharsku v Ottově slovníku naučném                |   7 |
| Sídla v Rumunsku v Ottově slovníku naučném                 |   7 |
| Turecko v Ottově slovníku naučném                     |   7 |
| Zaniklá sídla v Česku v Ottově slovníku naučném              |   7 |
| Čeští lékaři v Ottově slovníku naučném                   |   7 |
| Švédové v Ottově slovníku naučném                     |   7 |
| Železnice v Ottově slovníku naučném                    |   7 |
| Autoři v Ottově slovníku naučném                      |   6 |
| Geografie Francie v Ottově slovníku naučném                |   6 |
| Geografie Spojených států amerických v Ottově slovníku naučném       |   6 |
| Heraldika v Ottově slovníku naučném                    |   6 |
| Historické stavby v Ottově slovníku naučném                |   6 |
| Hudební nástroje v Ottově slovníku naučném                 |   6 |
| Hydrologie v Ottově slovníku naučném                    |   6 |
| Instituce ve Spojeném království v Ottově slovníku naučném         |   6 |
| Profese a řemesla v Ottově slovníku naučném                |   6 |
| Ruští historikové v Ottově slovníku naučném                |   6 |
| Sídla v Bosně a Hercegovině v Ottově slovníku naučném           |   6 |
| Sídla ve Slovinsku v Ottově slovníku naučném                |   6 |
| Ukrajina v Ottově slovníku naučném                     |   6 |
| Vojevůdci v Ottově slovníku naučném                    |   6 |
| Čeští historikové v Ottově slovníku naučném                |   6 |
| Belgičané v Ottově slovníku naučném                    |   5 |
| Buddhismus v Ottově slovníku naučném                    |   5 |
| Bulharsko v Ottově slovníku naučném                    |   5 |
| Dějiny Itálie v Ottově slovníku naučném                  |   5 |
| Filosofové v Ottově slovníku naučném                    |   5 |
| Geografie Chile v Ottově slovníku naučném                 |   5 |
| Geografie Spojeného království v Ottově slovníku naučném          |   5 |
| Geografie Číny v Ottově slovníku naučném                  |   5 |
| Geografie Švýcarska v Ottově slovníku naučném               |   5 |
| Historické stavby v Česku v Ottově slovníku naučném            |   5 |
| Náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném               |   5 |
| Němečtí astronomové v Ottově slovníku naučném               |   5 |
| Optické jevy v Ottově slovníku naučném                   |   5 |
| Periodický tisk v Ottově slovníku naučném                 |   5 |
| Polští malíři v Ottově slovníku naučném                  |   5 |
| Polští politici v Ottově slovníku naučném                 |   5 |
| Srbsko v Ottově slovníku naučném                      |   5 |
| Uzbekistán v Ottově slovníku naučném                    |   5 |
| České instituce v Ottově slovníku naučném                 |   5 |
| Čeští hudebníci v Ottově slovníku naučném                 |   5 |
| Čeští politici v Ottově slovníku naučném                  |   5 |
| Španělské výrazy v Ottově slovníku naučném                 |   5 |
| Švýcaři v Ottově slovníku naučném                     |   5 |
| Angličtí astronomové v Ottově slovníku naučném               |   4 |
| Angličtí biologové v Ottově slovníku naučném                |   4 |
| Angličtí spisovatelé v Ottově slovníku naučném               |   4 |
| Chorvatsko v Ottově slovníku naučném                    |   4 |
| Dějiny Německa v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Finsko v Ottově slovníku naučném                      |   4 |
| Francouzští malíři v Ottově slovníku naučném                |   4 |
| Geografie Indie v Ottově slovníku naučném                 |   4 |
| Historikové v Ottově slovníku naučném                   |   4 |
| Kodikologie v Ottově slovníku naučném                   |   4 |
| Lékařství v Ottově slovníku naučném                    |   4 |
| Matematici v Ottově slovníku naučném                    |   4 |
| Nizozemci v Ottově slovníku naučném                    |   4 |
| Němečtí právníci v Ottově slovníku naučném                 |   4 |
| Peršané v Ottově slovníku naučném                     |   4 |
| Polští spisovatelé v Ottově slovníku naučném                |   4 |
| Rakousko-Uhersko v Ottově slovníku naučném                 |   4 |
| Rakouští politici v Ottově slovníku naučném                |   4 |
| Rakouští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                |   4 |
| Ruské dějiny v Ottově slovníku naučném                   |   4 |
| Ruští politici v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Sochaři v Ottově slovníku naučném                     |   4 |
| Stavebnictví v Ottově slovníku naučném                   |   4 |
| Sídla v Egyptě v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Sídla v Norsku v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Sídla v Portugalsku v Ottově slovníku naučném               |   4 |
| Tunisko v Ottově slovníku naučném                     |   4 |
| Tádžikistán v Ottově slovníku naučném                   |   4 |
| Umění v Ottově slovníku naučném                      |   4 |
| Vrozené vady v Ottově slovníku naučném                   |   4 |
| Čeští biologové v Ottově slovníku naučném                 |   4 |
| Čeští novináři v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Čeští právníci v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Římští císaři v Ottově slovníku naučném                  |   4 |
| Šlechta v Ottově slovníku naučném                     |   4 |
| Angličtí politici v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Astrologie v Ottově slovníku naučném                    |   3 |
| Chemici v Ottově slovníku naučném                     |   3 |
| Dopravní prostředky v Ottově slovníku naučném               |   3 |
| Dánsko v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Dějiny Spojeného království v Ottově slovníku naučném           |   3 |
| Dějiny Řecka v Ottově slovníku naučném                   |   3 |
| Francouzští básníci v Ottově slovníku naučném               |   3 |
| Francouzští panovníci v Ottově slovníku naučném              |   3 |
| Francouzští vojevůdci v Ottově slovníku naučném              |   3 |
| Fyzici v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Geodézie v Ottově slovníku naučném                     |   3 |
| Geografie Afriky v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Geografie Kanady v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Geografie Polska v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Geografie Rakouska v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Geografie Švédska v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Italští básníci v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Italští dramatici v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Italští svatí v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Nizozemí v Ottově slovníku naučném                     |   3 |
| Nizozemští lingvisté v Ottově slovníku naučném               |   3 |
| Námořnictví v Ottově slovníku naučném                   |   3 |
| Němečtí filosofové v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Němečtí historikové v Ottově slovníku naučném               |   3 |
| Němečtí politici v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Němečtí teologové v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Panovníci v Ottově slovníku naučném                    |   3 |
| Peru v Ottově slovníku naučném                       |   3 |
| Plavidla v Ottově slovníku naučném                     |   3 |
| Polští autoři v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Polští básníci v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Polští ekonomové v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Polští matematici v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Polští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Polští římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném         |   3 |
| Rakousko v Ottově slovníku naučném                     |   3 |
| Rumunsko v Ottově slovníku naučném                     |   3 |
| Ruští autoři v Ottově slovníku naučném                   |   3 |
| Rytci v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Severní Amerika v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Slovenští básníci v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Slovinsko v Ottově slovníku naučném                    |   3 |
| Služby v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Sociologie v Ottově slovníku naučném                    |   3 |
| Srbové v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Starověká Persie v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Stavitelství v Ottově slovníku naučném                   |   3 |
| Státy v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Sídla v Austrálii v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Sídla v Dánsku v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Sídla v Mexiku v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Sídla v Nizozemí v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Sídla v Peru v Ottově slovníku naučném                   |   3 |
| Sídla ve Švédsku v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Vědci v Ottově slovníku naučném                      |   3 |
| Írán v Ottově slovníku naučném                       |   3 |
| České výrazy v Ottově slovníku naučném                   |   3 |
| Čeští etnografové v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Čeští inženýři v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Čeští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Římští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   3 |
| Španělsko v Ottově slovníku naučném                    |   3 |
| Švédští malíři v Ottově slovníku naučném                  |   3 |
| Živočišné produkty v Ottově slovníku naučném                |   3 |
| Afghánistán v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Američtí chemici v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Anglické náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném          |   2 |
| Anglické šlechtické rody v Ottově slovníku naučném             |   2 |
| Anglie v Ottově slovníku naučném                      |   2 |
| Angličtí filosofové v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Angličtí lékaři v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Angličtí vojevůdci v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Brazílie v Ottově slovníku naučném                     |   2 |
| Církevní instituce v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Dějiny Egypta v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Dějiny Španělska v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Epigrafika v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Francouzské náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném         |   2 |
| Francouzské šlechtické rody v Ottově slovníku naučném           |   2 |
| Francouzští filosofové v Ottově slovníku naučném              |   2 |
| Francouzští fyzici v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Francouzští právníci v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Francouzští vědci v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Geografie Austrálie v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Geografie Keni v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Geografie Makedonie v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Geografie Portugalska v Ottově slovníku naučném              |   2 |
| Geografie Ukrajiny v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Geografie Venezuely v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Geometrie v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Historické stavby ve Spojeném království v Ottově slovníku naučném     |   2 |
| Hudebníci v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Irsko v Ottově slovníku naučném                      |   2 |
| Italští fyzici v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Italští sochaři v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Italští spisovatelé v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Italští římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném         |   2 |
| Křesťanské stavby v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Litevci v Ottově slovníku naučném                     |   2 |
| Londýn v Ottově slovníku naučném                      |   2 |
| Madagaskar v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Malajsie v Ottově slovníku naučném                     |   2 |
| Maďarští básníci v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Maďarští historikové v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Maďarští malíři v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Maďarští spisovatelé v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Mexiko v Ottově slovníku naučném                      |   2 |
| Nigérie v Ottově slovníku naučném                     |   2 |
| Nizozemští astronomové v Ottově slovníku naučném              |   2 |
| Nizozemští básníci v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Nizozemští rytci v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Norové v Ottově slovníku naučném                      |   2 |
| Náboženské stavby v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Němečtí básníci v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Němečtí hudebníci v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Němečtí konstruktéři v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Němečtí lingvisté v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Němečtí lékaři v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Němečtí matematici v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Němečtí orientalisté v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Němečtí svatí v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Němečtí vojevůdci v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Němečtí vynálezci v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Němečtí vědci v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Němečtí římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném         |   2 |
| Perské výrazy v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Polské náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném           |   2 |
| Polské výrazy v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Polské šlechtické rody v Ottově slovníku naučném              |   2 |
| Polští astronomové v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Pomocné vědy historické v Ottově slovníku naučném             |   2 |
| Portugalci v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Rakouští astronomové v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Rakouští spisovatelé v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Ruští cestovatelé v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Ruští filosofové v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Ruští herci v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Ruští hudebníci v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Ruští lingvisté v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Ruští malíři v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Ruští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Sochařství v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Sopky v Ottově slovníku naučném                      |   2 |
| Státy ve Spojených státech amerických v Ottově slovníku naučném      |   2 |
| Symboly v Ottově slovníku naučném                     |   2 |
| Sídla v Argentině v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Sídla v Brazílii v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Sídla v Kanadě v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Sídla v Maroku v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Sídla v Íránu v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Textilní průmysl v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Trestné činy v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Ukrajinští vojevůdci v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Výtvarné umění v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Zvířecí povozy v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| České náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném            |   2 |
| Čeští astronomové v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Čeští básníci v Ottově slovníku naučném                  |   2 |
| Čeští filosofové v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Čeští fyzici v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Čeští herci v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Čeští lingvisté v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Čeští meteorologové v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Čeští svatí v Ottově slovníku naučném                   |   2 |
| Čeští vynálezci v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Čína v Ottově slovníku naučném                       |   2 |
| Římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném             |   2 |
| Římští politici v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Školství v Rakousko-Uhersku v Ottově slovníku naučném           |   2 |
| Španělští malíři v Ottově slovníku naučném                 |   2 |
| Švédští spisovatelé v Ottově slovníku naučném               |   2 |
| Švýcarsko v Ottově slovníku naučném                    |   2 |
| Švýcarští duchovní v Ottově slovníku naučném                |   2 |
| Alžírsko v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Američtí geologové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Američtí konstruktéři v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Američtí lékaři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Američtí malíři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Američtí sochaři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Angličtí architekti v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Angličtí básníci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Angličtí diplomaté v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Angličtí duchovní v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Angličtí ekonomové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Angličtí etnografové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Angličtí geologové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Angličtí historikové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Angličtí malíři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Angličtí sochaři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Angličtí vynálezci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Antropologie v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Architekti v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Argentina v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Austrálie v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Bahamy v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Biologové v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Bosna a Hercegovina v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Bulharští spisovatelé v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Cestovatelé v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Chile v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Chorvatské výrazy v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Chorvatské šlechtické rody v Ottově slovníku naučném            |   1 |
| Chorvatští básníci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Chorvatští panovníci v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Demografie v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Diplomaté v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Dramatici v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Dánští astronomové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Dánští matematici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Dánští politici v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Dánští spisovatelé v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Dánští učitelé v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Dějiny Maďarska v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Dějiny Ruska v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Dějiny náboženství v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Ekonomové v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Eritrea v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Estonsko v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Francouzské divadlo v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Francouzští architekti v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Francouzští astronomové v Ottově slovníku naučném             |   1 |
| Francouzští autoři v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Francouzští duchovní v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Francouzští hudebníci v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Francouzští inženýři v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Francouzští lingvisté v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Francouzští matematici v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Francouzští sochaři v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Francouzští vynálezci v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Francouzští římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném       |   1 |
| Geografie Afghánistánu v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Geografie Alžírska v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Argentiny v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Geografie Bosny a Hercegoviny v Ottově slovníku naučném          |   1 |
| Geografie Brazílie v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Bulharska v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Geografie Ekvádoru v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Izraele v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Kolumbie v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Kosova v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Geografie Litvy v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Geografie Mexika v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Geografie Nizozemí v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Norska v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Geografie Peru v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Geografie Rumunska v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Senegalu v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Geografie Sýrie v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Geografie Španělska v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Geologové v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Grónsko v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Herci v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Honduras v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Hornictví v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Horniny v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Humanističtí spisovatelé v Ottově slovníku naučném             |   1 |
| Husitství v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Idiomy v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Indonésie v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Informace v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Instituce v Polsku v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Instituce ve Francii v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Instituce ve Spojených státech amerických v Ottově slovníku naučném    |   1 |
| Islámské náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném          |   1 |
| Italští astronomové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Italští duchovní v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Italští malíři v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Italští matematici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Italští meteorologové v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Italští vynálezci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Jižní Amerika v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Kanada v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Kláštery v Česku v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Lingvisté v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Litevské náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném          |   1 |
| Litva v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Lotyšsko v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Makedonie v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Maroko v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Maďarské šlechtické rody v Ottově slovníku naučném             |   1 |
| Maďarští astronomové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Maďarští konstruktéři v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Maďarští politici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Maďarští sochaři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Maďarští vynálezci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Mezinárodní smlouvy v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Mineralogové v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Nakladatelé v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Nizozemští biologové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Nizozemští fyzici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Nizozemští matematici v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Nizozemští politici v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Nizozemští spisovatelé v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Nizozemští vojevůdci v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Norsko v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Novináři v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Nový Zéland v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Německá literatura v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Němečtí autoři v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Němečtí biologové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Němečtí diplomaté v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Němečtí ekonomové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Němečtí fyzici v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Němečtí inženýři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Němečtí učitelé v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Obchodníci v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Panovnické symboly v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Panovníci Svaté říše římské v Ottově slovníku naučném           |   1 |
| Papežové v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Perští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Polské dějiny v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Polští antropologové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Polští archeologové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Polští filosofové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Polští herci v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Polští historikové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Polští hudebníci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Polští novináři v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Polští právníci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Polští vědci v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Pravoslavní duchovní v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Rakousko-uherští historikové v Ottově slovníku naučném           |   1 |
| Rakousko-uherští lingvisté v Ottově slovníku naučném            |   1 |
| Rakouští ekonomové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rakouští historikové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Rakouští hudebníci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rakouští konstruktéři v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Rakouští lingvisté v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rakouští novináři v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rakouští právníci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rakouští rytci v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Rakouští vynálezci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rakouští římskokatoličtí duchovní v Ottově slovníku naučném        |   1 |
| Rumunští politici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Rumunští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Ruské náboženské osobnosti v Ottově slovníku naučném            |   1 |
| Ruští archeologové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Ruští biologové v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Ruští básníci v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Ruští chemici v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Ruští duchovní v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Ruští etnografové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Sfragistika v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Skotští lékaři v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Slovenští duchovní v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Slovenští spisovatelé v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Slovinci v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Slovinští básníci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Slovinští politici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Srbští fyzici v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Srbští vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Srbští vynálezci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Strojírenství v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Symboly v Česku v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Sídla na Novém Zélandě v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Sídla v Bělorusku v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Sídla v Chile v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Sídla v Estonsku v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Sídla v Etiopii v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Sídla v Irsku v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Sídla v Izraeli v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Sídla v Jemenu v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Sídla v Kolumbii v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Sídla v Nepálu v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Sídla v Saudské Arábii v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Sídla v Senegalu v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Sídla v Súdánu v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Sídla v Číně v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Sídla ve Finsku v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Tanec v Ottově slovníku naučném                      |   1 |
| Thajsko v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Turkmenistán v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Ukrajinci v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Vynálezci v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Zaniklé státy v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Zločinci v Ottově slovníku naučném                     |   1 |
| Zámořské kolonie v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Černá Hora v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| České průmyslové závody v Ottově slovníku naučném             |   1 |
| Čeští archeologové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Čeští architekti v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Čeští autoři v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Čeští dramatici v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Čeští ekonomové v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Čeští geodeti v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Čeští geologové v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Čeští konstruktéři v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Čeští paleontologové v Ottově slovníku naučném               |   1 |
| Čeští panovníci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Čeští průmyslníci v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Čeští rytci v Ottově slovníku naučném                   |   1 |
| Čeští teologové v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Řeky v Africe v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Řečtí právníci v Ottově slovníku naučném                  |   1 |
| Řečtí vojevůdci v Ottově slovníku naučném                 |   1 |
| Římští historikové v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Šlechtici v Ottově slovníku naučném                    |   1 |
| Španělští spisovatelé v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Švédští dramatici v Ottově slovníku naučném                |   1 |
| Švýcarští astronomové v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Švýcarští historikové v Ottově slovníku naučném              |   1 |
| Švýcarští spisovatelé v Ottově slovníku naučném              |   1 |
+----------------------------------------------------------------------------+-------+