Uživatel:-jkb-/příprava projektu/jednotlivé stránky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Autor:Josef Svatopluk Machar[editovat]

Řím --> Řím (Machar)[editovat]

[ WL]

Boží bojovníci --> Boží bojovníci (Machar)[editovat]

[ WL]

Čtyři knihy sonetů[editovat]

[ WL]

Jarní sonety[editovat]

[ WL]

Letní sonety[editovat]

[ WL]

Sonet úvodní

Podzimní sonety[editovat]

[ WL]

Sonet dedikační
Sonet – prolog
Sonet genrový
Sonet z ciziny
Sonet říjnový
Sonet z literárního života českého
Sonet o našich výtečnících
* * *
Sonet pro nevěstu
Sonet z procházky
Sonet o různé tragice
Sonet o bílém dravci
Sonet z vlaku
Sonet na prastarý motiv
Sonet z měsíční noci
Sonet idyllický o dušičkách
Zenonu ryt. Przesmyckému (Miriamovi)
Sonet z Alp
Sonet o dějinách sonetu
Sonet v listopadu
Sonet z vesnice
Lvu N. Tolstému
Sonet o chocholouši
Sonet z listopadové půlnoci
Sonet intimní
Sonet – podobizna
Sonet o západu slunce v listopadu
* * *
Sonet z podzimního večera
Sonet o staré bolesti
Sonet kosmický
Sonet didaktický
Sonet o slávě
Sonet o minulosti
Sonet – recept pro získání zvučného jména
Sonet melancholický
Sonet o peripetii v životě
Sonet sarkastický
Sonet o kulturním člověku
Sonet pro přítele
Sonet časový
Sonet nihilistický
Sonet o sobě
Sonet – epilog


Zimní sonety[editovat]

[ WL]

Sonet dedikační
Sonet prolog
Sonet o mlhavém ránu
Sonet o dětech soumraku
Sonet o mém očistci
Sonet o západu slunce
Sonet o lásce
Sonet glossující slova Hálkova
Sonet o sněživém večeru
Sonet o nesmrtelnosti
Sonet intermezzo
Sonet o dobrodiní
Sonet fatalistický
Sonet metafysický
Sonet o dobrých radách
Sonet melancholický
Sonet v den mých narozenin
Sonet didaktický
Sonet při lektuře
Sonet hymnický
Sonet ve slohu moderního „Kazatele“
Sonet o zimní noci
Sonet – apostrofa
Sonet parallela
Sonet o naději
Sonet o pokroku
Sonet o hádance života
Sonet tragický
Sonet dialogický
Sonet o prvých fialkách
Sonet časový
Sonet o pessimismu
Sonet – odpověď
Sonet na památku Marie P...
Sonet o starých lidech
Sonet o fatu mých knih
Sonet apostrofa
Sonet pro mou ženu
Sonet psaný pod svinutou vlajkou
Sonet s pohádkovým nátěrem
Sonet – plagiát
Sonet o české kritice
Sonet o moderní poesii
Sonet březnový
Rodinné portréty
I. Portrét ženiny matky
II. Portrét mé matky
Sonet – epilog


Zde by měly kvést růže...[editovat]

[ WL]

Franz Joseph[editovat]

[ WL]

Jalové dny[editovat]

[ WL]

Satiricon[editovat]

[ WL]

 • I. Musa equestris
Časová kontemplace   •   Extrakt našeho dějepisu   •   Idea státu rakouského   •   „Kdyby státu rakouského nebylo atd...“   •   Sybilinští vocalisté   •   Letem knihou našich dějin   •   Mladočeský rebus   •   Přiznejme si!   •   Kůň a člověk  •   Dějiny mladočeského klubu na Říšské radě   •   Tváří v tvář   •   1849 a ?   •   Idea pohádky o slepičce a kohoutkovi   •   Důležitá kniha   •   Kus psychologie   •   Boje a prapory   •   Skoro variant předcházejícího, mnohem případnější, třeba málo estetický   •   Kdo je to?   •   Rakousko od roku 1948   •   Rada kronikářova   •   Pravidla gramatická [1. O plurálu majestaticu   ~   2. Pomocná slovesa v Rakousku]   •   Mladočeská reforma pravopisu   •   Suprema lex - populi voluntas   •   V klientele dvou familií:   •   My a Němci   •   Z kuchyně Národních Listů   •   Několikátá výzva Mladočechů k součinosti všech pokrokových stran   •   Svobodomyslný člověk   •   Pro nastávajícího vlastence   •   Stesk vlastence   •   Česká morálka a Dr. Herold   •   Co máme od jiných národů odlišného   •   Rieger   •   Národ pod mikroskopem   •   Starovlastenci   •   V čem se shodují starovlastenci a klerikálové   •   Bajka, u nás postavená na hlavu   •   Vlastenec vysvětluje a omlouvá   •   More paterno   •   Na tisíc adres   •   Čínská zeď   •   Dobří lidé   •   Zrovna tak u nás, Julie Slowacki!   •   Česká otázka   •   Na pochodu   •   Srovnává se sjezd sociálně demokratický a církev mladočeská   •   Zprávy z Vídeňského parlamentu   •   Zrada národních socialistů spáchaná na Mladočeších   •   Prozíravý ministr krajan   •   Ke kandidátní řeči   •   Aviso do českého sněmu   •   My a Evropa   •   Evropa a my   •   Naši thermopylští   •   Recept na renome pokrokového člověka   •   Potřeby českého člověka, jak se jeví v Národních Listech   •   Národní Listy a Dr. Dyk
Moje hádanky a rebusy  •  Extempore  •  Fatum Národních ListůMeze národnostní svobodomyslnosti  •  Sloka z Rylejeva  •  Ještě jedna stránka slovanské otázky  •  Ve Vatikáně brzy po 5. srpnu r. 1903  •  Na gesto z „Národních Listů“  •  Příčiny mladočeských neúspěchů  •  Řádkové rasovství  •  Vysvětlení českým evangelíkům  •  Ondřej Hofer II.  •  Kubelík magyár ember  •  Z redakce Národních Listů  •  Listy katolické a národní  •  Národním Listům rada v nouzi  •  Ještě jedna rada  •  Pan Čapek citující kolínské „Labské proudy“  •  Demokratismus šmoků  •  Trampoty defensora vlasti  •  Drahá akvisice  •  Česká strana lidová  •  Panu Čapkovi, jenž se zakousl do předcházející poznámky o České straně lidové  •  Hlasy o mých epigramech  •  Jos. Kuffner - feuilletonista Nár. Listů  •  Krvavý Tůma  •  O psu Krvavého Tůmy  •  Ještě o tom psu a o dvou vzájemně se podporujcícíh samaritánech  •  Manus manum lavat  •  Hinc illae lacrimae  •  Kapitola z nových „konfesí literáta“  •  Některé stránky páně Rohanova vystoupení v „Rozhledech“ [1. Osobní  ~   2. Národní  ~   3. Humoristická čili šmokův taxametr]  •  Hvízdá se:  •  Velké pravdy  •  Materialismus v politice  •  Antisemitská argumentace
Potomci Arpádovi  •  Anekdota  •  Starosti Francie  •  Starosti Evropy  •  Z pod Tater ...  •  Kus ženské otázky  •  Dělnická otázka  •  Žena z lidu  •  Mniši a jeptišky z Francie  •  Jedna z hořejších desíti tisíc  •  Morální stanovisko  •  Mladočeši a realismus  •  V Translajtacii  •  Pro také-čtenáře epigramů  •  Nové sloky ze staré „míchanice“  •  Naši nezmarové  •  Z nejnovějších dějin národa českého  •  Kus pohádky  •  Unt desint vires, nolli demitere animum  •  Chválí se jádro klasického studia  •  Cato starší  •  Romance o králi Václavu IV.  •  Český člověk  •  Petrova skála  •  Duch sv. a veto v konklavě  •  Varuje se před vírou v odplatu v nebi neboť  •  Pěkný obraz  •  Nefalšované bolesti římsko-katolických  •  Česká balada  •  Co se stalo když Leo XIII. přišel do nebe  •  Sacerdotium regale  •  Naši arcibiskupové  •  Naše ecclesia militans  •  Reformní katolicismus  •  Katolická moderna a katoličtí konservativci  •  Antisemitismus  •  Výklad k předešlému
„Hledejte nejprve království božího a to ostatní bude vám přidáno“  •  Babylonská legenda  •  Legenda o svatém Martinu  •  Legenda o sv. Aloisiu  •  Dětská moudrost  •  Interview kohouta, o němž píše sv. Lukáš ve svém evangeliu kap. XXII  •  Poťouchlá historie  •  Svatá trojice a katolická moderna [I. Kristus pán  ~   II. U boha otce  ~   III. Prohlášení sv. ducha]  •  Suplika všech věrných katolíků českého jazyka k papeži Piu X.  •  Mezi svatými pannami  •  Lásky svaté trojice  •  Sv. Václavu  •  Václav Řezníček  •  Mythologické problémy [I.  ~  II.]
Masopustní úterek  •  Der lederne Papa Bráf  •  Atheismus a ten náš příští „z boží milosti“  •  Epigram - Balada  •  Epigramatista  •  Kus autobiografie  •  Naše literární individuality  •  Staří Lumírovci  •  Terminologie kritiky  •  Prospěch literárních spolků  •  Paradoxa o osudech Fr. Zákrejse  •  V umění, literatuře, životě veřejném atd.  •  „Zvon“ a „Máj“  •  Vedi napoli e poi muori!  •  Posmrtné osudy básníka J. E. Vocela  •  České akademii  •  Zdravota konkurence  •  Facit výstavy děl Josefa Mánesa  •  Úkol básníka  •  Nakladatelské družstvo „Máje“  •  Janus-Krásnohorská  •  Jistý primán na titul básní „a porta inferi“  •  Poznámka jistého sekundána čtoucího poznámku jistého primána na titul básní: a porta inferi  •  Kariéra Jiřího Karáska  •  Incompatibilita literární  •  Dnešní polemiky v literatuře  •  Nové překlady Shakespeara  •  M. K. Čapek - literát  •  Členství akademie naší  •  Pan Jaro Hilbert  •  Druhá originalita: F. X. Svoboda  •  Kníže Bismarck p. Ant. Klášterskému  •  Mám-li co společného s P. V. Dykem?  •  Polemika  •  Začínajícímu veršotepci  •  Hlas pána boha čili nová česká poesie  •  Hlas českého nakladatele  •  Žertovná bilance  •  Nejpodivnější okolnost při únorovém jubileu  •  A následky toho jubilea  •  Nešťastný kritik  •  Historická dramata  •  Jiráskův Žižka  •  Petru Bezručovi  •  Finale
Náhledy urozené paní fabrikantové (interview náhodou)  •  K. Rohan: Správný názor o vzniku činů lidských  •  In diesem Lager ist Österreich!  •  Dr. Kramář  •  Na a po delegačním cerklu v r. 1904  •  Město nešťastné  •  Männerstolz vor Königsthronen  •  Refrain mladočeských etap  •  Vánoční rozjímání o naší akademii  •  J. Zeyerovi  •  Krátká píseň  •  Důsledný básník-nihilista  •  Instance národního rozhořčení  •  Těžká rána  •  V redakci vídeňského listu za války rusko-japonské  •  Bez prostředníka  •  Jak si představuje nebe  •  Moje úspěchy  •  Páterům  •  Církev  •  Aristides  •  Časový povzdech  •  Heřmanu z Bubna  •  U nás  •  Valčík  •  V bezmyšlenkém hovoru  •  Svému šmokovi  •  Norský pogrom  •  Dávejte císaři, což je císařovo a t. d.  •  Matička Praha  •  Známky života  •  U nás...  •  Naše poezie  •  Koncentrace  •  Český každodeníček  •  Kritický moment  •  Svatá církev a víra v nesmrtelnost lidské duše  •  Když stonal čínský císař...  •  Sloupy naší společnosti  •  Politické pozorování  •  Politická situace  •  Filipové u Filipi  •  Nejnovější formulka  •  Neklamné zbraně   •  Duševní kastráti   •   Obezřetný časopis  •  Vším se dá obchodovat!  •  Čtvrtá třída české akademie letos
 • 2. 1904-1912   Tři hrstky českých granátů větším dílem pro „granáta od Jizery“   (druhá část)
 • Prvá
  Positivní politika  •  Débacle „dějinných karakterů“  •  Dr. Alois Rašín vrátil se do lůna svaté římské církve  •  Inserát  •  Ukolébavka  •  Rada časová  •  
 • Druhá
  Kořist vídeňská
 • Třetí
  Pravý humor vyvěrá z hlubokého jemnocitu  •  Jeden z „nejlepších lidí“  •  Zdravice Piovi X., když zrušil řadu svátků  •  Točíme se točíme... čili nejnovější vědomosti o českém globu  •  1,700.000 korun, čili pokroky lidského bádání  •  Dru Uhlířovi  •  Jen kvůli těm rýmům z předu i vzadu  •  Karel Havlíček  •  Mladočeské úspěchy měřeny časomírou  •  Náš vídeňský maryáš  •  Felix Austria!  •  O česko-německých smiřovačkách  •  V pause
 • 2. 1904-1912   Psáno v porotní síni pražské 27. listopadu 1911   (třetí část)
Apostrofa  •   Dva epigramy (psáno dopoledne)   •  Dr. Kramář (Po řeči dra. Boučka)
 • II. Musa pedestris (česká komedie)

Dvacet pohlednic z Kysiblu[editovat]

[ WL]

Peníze[editovat]

[ WL]

Tristium Vindobona I-XX[editovat]

[ WL]

Pêle–Mêle[editovat]

[ WL]

Za sto roků[editovat]

[ WL]

Třetí kniha lyriky[editovat]

[ WL]

I. Planý mák

II. Květ ocunu

III. Smutná erotika

IV. Poslední pohádka

V. Okno do života otevřeno...

Jed z Judey[editovat]

[ WL]

Golgatha[editovat]

[ WL]

ORNAMENTY I

I.Karikatura moudrosti života  •  II. Karikatura pořádného člověka  •  III. Karikatura vlastní
Smrt krále Davida
I. Důvěrné psaní  •  II. Milosrdenství (Po 21. červnu 1621)  •  III. Starý portrét

ORNAMENTY II

Solus sibi
Vidění z r. 1648

ORNAMENTY III

Autor:Vladislav Vančura[editovat]

Pekař Jan Marhoul[editovat]

[ WL]

F.C. Ball[editovat]

[ WL]

Luk královny Dorotky[editovat]

[ WL]


Pole orná a válečná[editovat]

[ WL]

Rozmarné léto[editovat]

[ WL]

Staré časy   •   Lázeňské místo Krokovy vary   •   Čas   •   Stáří a poloha ústavu Antonína Důry   •   Antonín Důra   •   Věci soudobé a kněz   •   Vojín Hugo   •   Pozorování povětrnosti   •   Jiné rozhovory.   •   Hana soubojů   •   Zápletka.
Vzpomínka panina   •   Zevrubnost a obšírnost (na radu kritiků)   •   Rozhodnost a čin.   •   Láhev a tažení italské.   •   Napomenutí   •   Námluvy.   •   Cesta ctnosti   •   Nové námluvy   •   Přívětivý plavčík   •   Výstraha   •   Kouzelník Arnoštek
Kouzelníkův zevnějšek   •   Nevýřeční profesoři   •   Geniové málo sliční   •   Rozprava kouzelníkova s paní Důrovou   •   Malá ukázka Arnoštkova umění   •   Nemírný obdiv   •   Uznání majorovo   •   Cizina nenávistná   •   Plynoucí čas   •   Příměř   •   Soumrak a večer
Výčet jídel   •   Má satan vidle?   •   Úvaha o kouzelnících   •   Začněte!   •   Výběrčí   •   Společenské poklesky   •   Veliký bubeník   •   Strašné umění.   •   Plané podezřívání a domluva   •   Mistr se chystá na hlídku   •   Stížnosti Kateřininy
Neklidné snění   •   Dům a zvyky Antonínovy   •   Kletba   •   Mohutná léta devadesátá   •   Věčná chvíle   •   Tak vida!   •   Zmoudřete!   •   Dosti   •   Horlivost   •   Kdo to byl?   •   Hra s krupkami
Zelený vůz   •   Střezte se strážníků!   •   Zpěv   •   Jasná obloha   •   Dobré mravy   •   Děvče s cínovým talířem   •   Záhadná hudba   •   Druhé představení   •   Sklenice dešťů   •   Rozmanitý způsob zábavy   •   Hovor noční
U zelené panny   •   Bitka u zeleného vozu   •   Rozšafný biskup   •   Naučení, jež čerpáme z knih a z rozhovorů   •   Hněv   •   Ranhojičský zákrok   •   Divné mínění o šrůtkách   •   Okoun   •   Zlořečení literatuře   •   Přiznání kanovníkovo   •   Vnitřek vozu
Ženské vždycky stejné   •   Nepohoda   •   Obrácení Antonínovo   •   Úvaha o Anně   •   Víno a nesmysly Jak se to dělá   •   Špatná návštěva   •   Představení třetí   •   Nenasytní divákové   •   Zvyk má železnou košili   •   Kouzelník přemohl bolest   •   Shon podobný shonu u mrtvoly   •   Hlas rozumu
Prostá srdce   •   Návrat do města   •   Annina rada   •   Odpověď   •   Arnoštek nebyl překonán   •   Annino odění   •   Zvrácený vkus   •   Zasmušilí měšťané   •   Dobré divadlo   •   Poctivý úžas   •   Tak se to sluší   •   Kořeny umění hereckého
Příhoda s rukávem   •   Mistr a Kateřina   •   Rozmrzelý kouzelník   •   Výprava   •   Souboj   •   Pravá přátelství   •   Epizoda o smířlivých a přísných lidech   •   Epizoda se konči   •   Další rozprava   •   Věci nevídané   •   Vše uplývá   •   Co se Kateřině líbí a co odsuzuje.