Stránka:Sedláček, Jaroslav - Výklad posvátných žalmů IIa.djvu/174

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolovánaL. 5Neboť obveseluješ mne, Hospodine, svým tvořením,
A nad díly tvých rukou plesám.
L. 6Jak velebná jsou tvá díla, Hospodine!
Velmi hlukoké jsou tvé myšlenky.
L. 7Nerozumný muž nepoznává toho,
A pošetilí nerozumí tomu.


H. 2Slušno jest děkovati Jahve,
A hráti tvému jménu, Svrchovaný,
H. 3Hlásati z rána tvou milost,
A zu noci tvou věrnost.
H. 4Na desítistrunový (nástroj) a při harfě,
Při strunové hudbě na citaře.
H. 5Neboť obveseluješ mne, Jahve, svým činěním,
A nad dílem tvých rukou plesám.
H. 6Jak velicí jsou tvoji skutkové, Jahve;
Náramně hluboké jsou tvé myšlenky!
H. 7Zvířecí člověk toho nezná,
A pošetilec (toliko) nerozumí tomu.

2. Dobře jest chváliti Hospodina. jest hodobré a milé, ale též i slušné velebiti Boha, vzdávati mu díky (confiteri 6 6). Opěvovati tvé jméno (hráti tvému jménu), jako 7 18.

3. Hlavně velebí Boha pro jeho milosrdenství (milost, 102) a věrnost (24 10) ve slibech; z rána i za noci t. j. stále je chce hlásati, aby tak chvála Boží byla veřejnou.

4. Aby velebil Boha slavnějším způsobem, učiní tak zpěvem, a hudbou bude provázeti svůj zpěv. Jmenuje některé nástroje. Dekachordos jest tu přídavným jménem ku psalterium (32 2 150 3), strunový nástroj o desíti strunách. Zpěv by se děl při citaře, s průvodem citary (32 2). Hebrejské »higgājôn« znamená asi strunovou hudbu (viz o tom při 9 17 s. 73).

5. Druhá sloka. Chváliti sluší Boha pro jeho veliká díla. K našemu obveselení, k naší radosti stvořil vše, konal svá díla Hospodin. Obveseluješ mne svým tvořením; factura ποίημα znamená zde řízení Boží v israelekém národě se jevící, to jsou též díla jeho rukou, projevy Boží prozřetelnosti, nad nimiž každý Israelita plesá (vyská, v hebr.). Ovšem, že můžeme při těchto slovech vzpomínati i na díla stvoření.